Detská psychologička PaedDr. Petra Arslan Šinková je odborná garantka projektu Odpíšeme ti. Jeho cieľom je pomáhať obetiam šikanovania, ktoré sa často nemajú na koho obrátiť.

Čo je projekt Odpíšeme ti?

Projekt Odpíšeme ti je výsledkom iniciatívy Nadácie Markíza, jeho partnermi sú Linka detskej istoty, n. o., a Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR. Od 5. októbra 2020 funguje web www.odpisemeti.sk, ktorý pomáha dieťaťu, ale aj dospelému konajúcemu v záujme dieťaťa urobiť dôležitý prvý krok v riešení šikanovania. Pomoc sa poskytuje prostredníctvom anonymnej Linky detskej istoty na bezplatnom telefónnom čísle 116 111, ktoré je k dispozícii 24 hodín sedem dní v týždni, ale aj cez čet, ktorý je na webe dostupný vo vybraných hodinách. Návštevníci nájdu na stránke aj množstvo dôležitých informácií o problematike šikanovania.

 

„Odvaha je cesta a strach je len parazit,“ je hlavný odkaz piesne Povedz to nahlas, ktorú pre kampaň Odpíšeme ti nahrala Jana Kirschner so Separom. „Tým, že sme so Separom obaja rodičia, tak nám je táto téma blízka a uvedomujeme si ju z úplne iného uhla ako možno ľudia, ktorí deti nemajú. Budem veľmi rada, ak naša pieseň dodá ľuďom odvahu a posunie ich k tomu, aby povedali nahlas to, čo vnímajú, to, čo vidia, i to, čo ich trápi a často bolí,“ praje si Jana Kirschner, ktorú doplnil Separ: „Som presvedčený, že všetko, čo človeka nejakým spôsobom ťaží, treba riešiť. Každý problém, aj keď sa z počiatku zdá neriešiteľný. Cesta k riešeniu je u niekoho ľahšia, u iného ťažšia, ale vždy to treba minimálne skúsiť povedať, dostať zo seba von.“

Ako zasiahla pandémia koronavírusu do sociálnych vzťahov detí v školách a v triedach?

Veľmi výrazne. Školy boli na online vyučovaní veľmi dlhý čas. Keď sa deti po dlhom čase vrátili do školy, mohli zistiť, že pozíciu v triede, ktorú mali predtým, už nemajú a všetko je zrazu inak. Mnohé deti sa fyzicky zmenili – vyrástli, pribrali, schudli, začali nosiť okuliare… Majú zrazu iné názory, iné záľuby. Deti veľmi rýchlo dospievajú a menia sa. Mohli stratiť priateľstvá. A hoci sa vrátili do škôl, mnohé sa ďalej stránia sociálnych kontaktov v reálnom prostredí a radšej zostávajú v online priestore. Aj keď sa môžu stretávať, radšej idú domov k počítačom. Čas trávia na sociálnych sieťach a online hrách, vo virtuálnom svete, ktorý si vytvorili. Aj preto treba upozorniť rodičov, aby vedeli, čo ich dieťa v online priestore robí a zažíva.

A ako sa zmenilo prostredie priamo v rodinách?

Mnohé rodiny prešli veľmi náročným obdobím, ktoré sa ešte stále neskončilo. Deti vnímajú existenčný strach svojich rodičov – mnohí z nich sa boja, že prídu o prácu, alebo o ňu už prišli. Deti cítia, že rodič je nervóznejší, úzkostnejší a aj samy majú strach. Boja sa nakazenia, majú strach o ďalších príbuzných v rodine a zaznamenávame u nich aj pocity viny. Počujú z médií, že koronavírus sa teraz šíri najmä v školách a ak ich príbuzní ochorejú, cítia sa za to vinné. Dospelí nemusia vnímať, že ťažké veci, ktoré sami prežívajú, majú obrovský vplyv aj na ich dieťa. Deti o tom často nehovoria, no môžu cítiť strach, úzkosť, pocit viny a navyše pre sociálnu izoláciu prichádzajú o svoj svet. Svetom väčších detí a tínedžerov je skupina rovesníkov. Majú prirodzenú potrebu niekam patriť a keď o to prichádzajú, trpia. Má to na ne veľký dosah a následky do budúcnosti ešte nevieme ani odhadnúť.

Prispieva toto narušenie vzťahov k vzniku šikanovania?

Určite áno. Práve preto, že deti sa cítia neistejšie a úzkostnejšie, oveľa ľahšie sa stanú obeťou šikanovania. Ak deti nie sú dlhší čas spolu, ani zvyšok kolektívu nie je natoľko vnímavý, aby sa postavil za šikanované dieťa. Stúplo aj domáce násilie v rodinách a pribudli tak deti, ktoré majú sklon k tomu, aby si svoje vlastné vnútorné napätie ventilovali ubližovaním iným. To, čo sami doma zažívajú, robia potom v škole tým druhým, ktorí sú slabší. K nárastu šikanovania prispievajú aj zmeny výzoru detí, ktoré sa udiali počas lockdownu. Je to živná pôda pre vysmievanie a niekedy je veľmi tenká hranica medzi bežným doťahovaním a vznikom šikanovania. Stačí, aby fyzický vzhľad niekto z kolektívu zámerne začal zneužívať proti dieťaťu, ktorému to nie je jedno a ktorému to ubližuje.

Pokračovanie na ďalšej strane...

Diskusia