MÁRIA KOLÍKOVÁ (46) sa po podaní demisie vrátila na Ministerstvo spravodlivosti.

Na sociálnej sieti píšete, že sa chcete venovať aj podmienkam pri zaobchádzaní s obvinenými a odsúdenými. Myslíte tým aj podmienky v kolúznej väzbe, ktoré kritizuje i odborná verejnosť?

Odhliadnuc od koaličnej krízy, plánujeme novelu Trestného poriadku, vytvorili sme preto veľkú pracovnú skupinu. Zaoberáme sa aj úpravou kolúznej väzby vzhľadom na veľký tlak odbornej aj širokej verejnosti. Áno, treba sa pozrieť osobitne na kolúznu väzbu, a to čím skôr. Venujeme sa tomu intenzívne aj posledné dni.

Na jednej strane je kolúzna väzba veľmi dôležitý inštitút v rámci právneho poriadku. Neviem, ako inak by sme efektívne dokázali vyšetrovať trestné činy a stíhať páchateľov závažných trestných činov. Na druhej strane treba využívať kolúznu väzbu primerane, citlivo a v nevyhnutnej miere. Áno, vidím tu priestor, ktorý je v rámci právnej úpravy, aby sme prísnejšie stanovili podmienky pri používaní kolúznej väzby. Dokonca uvažujeme aj nad tým, že by existoval inštitút náhrady výkonu kolúznej väzby napríklad v domácom prostredí, a to tak, že by sa inštalovalo v domácnosti obvineného špeciálne monitorovacie zariadenie.

Uvažovali ste o tom, že by obvinení mohli pracovať a nie iba sedieť celé týždne, mesiace v cele?

Je pravda, že samotný výkon väzby môže mať aj iné dimenzie, ktoré sa zatiaľ dostatočne nevyužívajú. Treba však zmeniť právnu úpravu a hlavne sú nutné peniaze. Keby obvinení mali pracovať, museli by sme im na to v rámci objektu ústavu najprv vytvoriť podmienky. A to niečo stojí.

V kolúznej väzbe zomrel Milan Lučanský. Bola to pre vás veľká ministerská trauma?

Bolo mi naozaj veľmi ľúto, že k tomu došlo. Myslela som na to, aká je to veľká bolesť pre jeho blízkych. Vedela som, že táto tragická udalosť môže na Slovensku spochybniť výkon spravodlivosti, výkon väzenstva aj trestné konanie.

So staronovou ministerkou spravodlivosti sa rozprávame aj o tom, ako je spokojná s rekonštrukciou vlády, ktorá pôsobí ako kozmetická úprava. Celý článok nájdete v najnovšom vydaní týždenníka Život (v predaji od štvrtka 15. apríla).

Diskusia