Psychologička Zita Michlerová (56) tvrdí, že deti by sa mali naďalej učiť písať, pretože si tak trénujú vôľu, čo je na nezaplatenie.

Ľudia, ktorí používajú zápisníky, si pochvaľujú výhody zapisovania. Vraj je to oveľa lepšie než ťukanie poznámok do smartfónu. Často sú tvorivejší a majú nápady, aké by asi na displej nenaťukali. Aj zapisovanie kdekoľvek na plochu zápisníka podľa odborníkov funguje. Odporúčajú napríklad kresliť a čmárať si na papier aj počas porady. Vraj to pomáha tvorivo myslieť. Nezmyselný obrázok môže fungovať ako veľavravná poznámka pre jej autora. Možno pre nikoho iného, len pre neho.

Ako sa možno dozvedieť niečo o človeku z písaného textu?

Písmo je špecifická ľudská činnosť, ktorú neovládajú žiadne iné živé bytosti. Aj v ňom sa prejavuje osobnosť pisateľa, rovnako ako sa osobnosť prejavuje v gestách, pohyboch, mimike či hlase. Je to takzvaný princíp projekcie. Ten sa prejavuje v našich preferenciách, vo výbere zamestnania, kamarátov, hudby, umenia... Tak je to aj s písmom.

Napriek tomu, že sa už ako deti učíme, ako majú vyzerať písmená, s dozrievaním osobnosti sa písmo individualizuje. Vzniká jedinečný rukopis každého človeka. Neexistujú dva rovnaké. Rozdiely nachádzame dokonca v rukopisoch jednovaječných dvojčiat.

Naozaj si každý človek prispôsobuje písmo na svoj obraz?

Niekedy sa o rukopise hovorilo, že to je mozgopis. V mozgu sa, samozrejme, odrážajú všetky naše skúsenosti, emócie, vlastnosti, vrodené predispozície a obmedzenia. Toto sa prejavuje v psychickej činnosti, ktorej súčasťou je aj grafický prejav a písanie. Takže ako je každý človek jedinečný, aj písmo odráža túto jeho jedinečnosť.

Viem si predstaviť, že z kresieb by ste ako psychologička dokázali vyčítať všeličo. Ale ako to dokážete z písma?

Na to, aby ste vedeli „čítať“ z písma, musíte ovládať psychológiu písma – grafológiu – ako vedu. Napriek tomu, že mnohí pochybujú, že to veda vôbec je. Pôvodné práce, ktoré sa zaoberali štúdiom písma, siahajú do 17. storočia.

Naši predkovia mali iné vlastnosti...

Človek je spoločenská bytosť, a tak sa v jeho osobnosti, vlastnostiach, odráža doba, v ktorej žije. V počiatkoch skúmania písma boli empirické pokusy bádateľov dávať do súvislosti niektoré znaky a vlastnosti osobnosti. Skúmaním písma sa väčšinou zaoberali učitelia, filozofi, lekári. Dávali si do súvisu znaky a schopnosti.

Pre grafológa je dôležité poznať, podľa akej predlohy sa pisateľ učil písať. Štýl písma sa časom menil aj v základných školách. Táto je z roku 1985.
Pre grafológa je dôležité poznať, podľa akej predlohy sa pisateľ učil písať. Štýl písma sa časom menil aj v základných školách. Táto je z roku 1985.
Zdroj: Vladimír Kampf

Môžete kvôli lepšej predstave povedať príklady, aké písmo zodpovedá našim vlastnostiam a povahe?

Všetci chcú odo mňa počuť jednoduchý návod, ale tak sa to naozaj nedá.

Prečo?

Grafologický rozbor je veľmi zložitá, komplexná činnosť. Jeden znak v rukopise, napríklad veľké písmeno vo vete či v slove, môže mať u rôznych pisateľov rôzne významy.

Podľa toho, ako sa veľkosť prvého písmena spája s ostatnými znakmi v rukopise. Môže to znamenať nafúkanosť či spupnosť až prehnané sebavedomie, ale takisto odvahu, bojovnosť a dominanciu. Ak si podľa prvého písmena o niekom myslím, že je egocentrický či namyslený, potrebujem to dokázať aj v iných znakoch.

V písme existujú nápadné a nenápadné znaky. Nápadné a viditeľné sú napríklad veľkosť a sklon či veľkosť a tvar horných dĺžok a spodných dĺžok. Potom je kopec nenápadných znakov, ktoré si všimne len odborník. Niekedy na to treba použiť lupu. Napríklad tlak je takmer nenapodobiteľný komplexný znak v písme. Ten sa nedá falšovať tak ľahko ako tvar písmen.

Veľmi individuálna je rýchlosť písma, ktorá súvisí s rýchlosťou myslenia, telesnou zdatnosťou. Rýchlosť sa spomaľuje, ak chceme byť zrozumiteľní, ale aj keď sa chceme štylizovať do istej podoby alebo chceme oklamať. Dôležitá je aj vzdialenosť medzi takzvanými nenápadnými písmenami alebo to, ako ďaleko sú od seba nožičky písmen m a n. Ľudskú vlastnosť nemôžeme odvodiť len z jedného znaku v písme.

Asi nám nedáte návod na rýchlu amatérsku diagnostiku...

Veľkosť písma môže napríklad znamenať, aký životný priestor zaberáme, ako sa k nemu staviame a akí sme energickí. Možno práve tí, ktorí píšu drobné, na seba natlačené písmenká, si z priestoru veľa nezoberú, sú uzavretejší, ale možno pedantnejší, možno praktickí.

Fúha! Ja mám podpis cez pol papiera, čo zvyčajne prekážalo mojim šéfredaktorom, ktorí ho chceli mať ešte väčší.

Na podobných príbehoch sa rada zabávam. Podpis je štylizácia, je to naša sebaprezentácia, ako chceme, aby nás iní videli. Len z podpisu sa nedá toľko vyčítať. Rukopis napísaný na pol strany je vhodnejší materiál na analýzy. To, ako sa podpíšeme, je prejavom toho, ako pristupujeme k svetu, ako dávame iným najavo, kto sme, ako sebavedomo či placho vystupujeme navonok. Inak by ste asi podpisovali výdaj milióna eur a inak jeho príjem.

Slová „dolu kopcom“ môžu vypovedať o pesimizme a momentálnej zhoršenej fyzickej sile pisateľa. Napríklad tejto pisateľke klesá v jednotlivých slovách energia.
Slová „dolu kopcom“ môžu vypovedať o pesimizme a momentálnej zhoršenej fyzickej sile pisateľa. Napríklad tejto pisateľke klesá v jednotlivých slovách energia.
Zdroj: Vladimír Kampf

To neviem, ale podpisoval by som isto rýchlo.

Podpis sa v našich končinách až tak nedoceňuje. Možno je to historicky z obdobia monarchie, keď mala väčšiu váhu pečiatka. V mnohých krajinách sveta je podpis dôležitejší než pečiatka. Ľudia si na ňom dávajú viac záležať, všetci dobre vieme, že všetky dôležité dohody a zmluvy sa podpisujú, nie pečiatkujú.

Keď sme už pri tom milióne, chodia za vami aj z bánk, keď majú pochybnosti o podpise?

Banky majú školených zamestnancov, ktorí by mali vedieť porovnávať podpisy. Pretože zvyčajne neurobíte dva razy na­vlas rovnaké podpisy. Skúmanie zhody podpisu je skôr otázka pre písmoznalcov. Grafológia je veda, ktorá vyvodzuje vlastnosti osobnosti pisateľa z jeho rukopisu. Písmoznalectvo je technické porovnávanie pravosti rukopisu či podpisu. Aj keď je dobré, aby mal písmoznalec znalosti aj z grafológie.

Zaujíma grafológa aj obsah textu?

Bude to znieť ezotericky, ale pri analýze najprv nechávame písmo na seba pôsobiť bez toho, aby sme čítali obsah, a robíme si prvý dojem z písaného textu. Druhá časť grafologickej analýzy je meranie veľkosti písmen a hodnotenie jednoduchých a komplexných grafologických znakov. Potom prichádza na rad obsah.

Vždy, keď začíname niečo písať, zvyčajne sa viac kontrolujeme, motivácia zapôsobiť želaným spôsobom na prijímateľa textu je vyššia. Po tretine textu začne naša racionálna kontrola klesať a prejavy sú spontánnejšie. Na liste aj laik zbadá, ako sa písmo mení. Niektorí ľudia sú však až takí sebaregulovaní, že dokážu napísať celý text, všetko rovnako.

Zaujímavé je aj zamerať sa na znaky v niektorých slovách vzhľadom na obsah. Z nich sa dá odhadnúť, či pisateľ zaklamal, alebo či to, čo napísal, myslí úprimne. Ak má pisateľ tendenciu niečo zakrývať alebo predstierať, často sa môže písmo spomaliť. Môže prísť k zavlneniu slova alebo zárazu vo vedení čiary. Prvý dojem a posúdenie obsahu môže byť dobrou pomôckou pri identifikácii klamára.

Pre koho posudzujete rukopisy?

O rozbor rukopisov majú dosť často záujem personalisti. Nie­ktorí vyžadujú rukou písaný životopis. Mimochodom, to je jeden zo signálov, že sa im na to pozrie nejaký odborník. V minulosti mala automobilka Fiat v Taliansku jedno celé oddelenie grafológov, ktorí vedeli podľa rozboru rukopisov zaradiť pracovníkov na pracovné pozície podľa ich schopností a vlastností.

Grafológia je v personalistike v kurze aj v Maďarsku. Aj tam podľa hodnotení zostavujú tvorivé skupiny. Aj ja som sa s takými požiadavkami stretla.

Analýza písomného prejavu sa používa aj v psychodiagnostike. Pri niektorých začínajúcich neurologických ochoreniach pozorujeme v písme jemné trasenie či takzvané zlomy vo vedení čiary, zárazy. Toto môžeme identifikovať iba lupou. Podľa písma síce nemôžeme diagnostikovať ochorenie, ale môže to byť signál, ktorý upozorňuje, že sa niečo deje, a pacienta môže ďalej vyšetriť odborník.

Je hranica, ktorú neprekročíte?

Keď mi niekto prinesie list a žiada, aby som mu povedala niečo o jeho pisateľovi bez toho, aby o tom pisateľ vedel. To je prekročenie etiky. Pisateľ by mal vedieť, že jeho písmo bude niekto skúmať, a má právo poznať hodnotenie. Mnohí ľudia prichádzajú sami od seba, aby napríklad vedeli, na aký typ povolania sa hodia, majú záujem o sebapoznanie aj cez analýzu svojho rukopisu.

Skúsená psychologička z Trnavy odmieta robiť rýchle závery bez dôkladného štúdia rukopisu.
Skúsená psychologička z Trnavy odmieta robiť rýchle závery bez dôkladného štúdia rukopisu.
Zdroj: Vladimír Kampf

Kriminalistika?

S týmto som sa stretla len okrajovo. Grafologický rozbor rukopisu nie je štandardizovaná psychodiagnostická metóda, a tak ju nemožno použiť v posudkoch vo forenznej psychológii. Poznám však kolegov psychológov, ktorí ovládajú grafologickú analýzu a pracujú na polícii.

Doba s vami však vybabrala. Kto by už dnes písal rukou?

To máte trochu pravdu. Dokonca sa zdvihla vlna odporu proti tomu, aby sa deti učili písať písané písmo. To však nie je správne. Písmo je komplexný psychomotorický výkon a jeho osvojovanie pozitívne ovplyvňuje rozvoj mozgovej činnosti. Je to dôležitá činnosť a zručnosť, ktorá pomáha tomu, aby naše deti nezostali digitálne dementné, aby si touto komplexnou činnosťou rozvíjali mozgové spojenia.

Nie je to voči nim žiadny teror, ako sa to pokúšali vykresliť istí aktivisti. Ak má mať písaný prejav komunikačný zmysel, musí byť jednotný. To znamená, že treba dodržiavať pravidlá písania. Keby si každý písal, ako chce, mohlo by sa písmo stať nezrozumiteľným a stratilo by tak jednu zo základných funkcií, a to je odovzdávanie a šírenie informácie.

Je to dôležité najmä pre „klikaciu generáciu“, keď je výpadok internetovej siete veľkým stresom. Keby sme sa neučili písať, stratili by sme jednu veľkú prednosť, ktorú máme.

Dokážete napriek tomu posúdiť aj esemesku či mail?

V tomto prípade ide o obsahovú analýzu. Zaujímavé je používanie emotikonov, ktoré môžu byť zavádzajúce. Každý si ich môže vysvetliť inak. Napríklad úsmev môže jeden myslieť úprimne, ale druhý mu porozumie ako malému výsmechu. Podľa štýlu písania by ste si isto spoznali nejedného novinárskeho kolegu. Najmä tých dozretých a vyhranených.

Pri obsahovej analýze sú dôležité napríklad chybné výkony, čo sú napríklad preklepy či zle použité slová. To nie je len taká obyčajná chyba, ale je na zamyslenie, prečo tú chybu pisateľ urobil. Sigmund Freud napísal celú knihu o chybných výkonoch a prerieknutiach. Neexistuje však jednoznačné hodnotenie, že keď niekto urobí toto, znamená to toto...

Načo ste nám teda?

Grafický prejav a písmo sú jedinečné produkty našej psychiky a analýzou tohto produktu môže grafológ prispieť k poznaniu a lepšiemu porozumeniu a využitiu pozitívnych kvalít človeka, ako aj k poznaniu rezerv či obmedzení, ktoré sú v osobnosti prítomné.

Grafologická analýza je komplexná činnosť a mal by ju robiť vzdelaný odborník. Dôležité je, aby nikto nerobil záver podľa nejakej knižky či článku v časopise, kde si napríklad prečíta, že veľký ypsilon s veľkým háčikom dolu znamená veľkú pudovú zameranosť a pisateľ bude mať určite rád sex.

Práve to z vás potrebujem dostať.

Ale to tak nemusí byť. Ak je ten háčik ypsilonu veľký a spojený s ďalšími znakmi, môže znamenať praktickosť a manuálnu zručnosť pisateľa, jeho fyzickú zdatnosť. To je rozdiel. Kto robí praktickú grafológiu, musí na ňu byť dostatočne vzdelaný. Všetko so všetkým súvisí. Doba prináša redukcionizmus, ale hodnotenie človeka sa tak ľahko urobiť nedá. Aj my pracujeme na úrovni hypotézy. Nie sme jasnovidci, iba zruční analyzátori písomného prejavu.

Ozdobné písmo, ktoré doslova ruší jeho čitateľnosť, môže znamenať potrebu urobiť dojem a snahu o sebaprezentáciu či nepraktickosť.
Ozdobné písmo, ktoré doslova ruší jeho čitateľnosť, môže znamenať potrebu urobiť dojem a snahu o sebaprezentáciu či nepraktickosť.
Zdroj: Vladimír Kampf

Ste najmä psychologička. Už to robíte veľa rokov. Ako sa za ten čas zmenili vaši klienti?

Veľa ľudí psychológa navštevuje z vlastného rozhodnutia, keď cítia nepohodu a diskomfort. Je menej tých, ktorých k psychológovi dotlačí odborník alebo rodina. Dnes ľudí zaujíma, ako funguje psychika, ako využiť svoje psychické možnosti. Mení sa aj typ porúch. Za tridsať rokov praxe vnímam zvýšené množstvo stresom podmienených porúch. Stúpa počet pacientov s úzkosťou. Hovorí sa aj o zvýšenom výskyte depresie. Často je to však len módne pomenovanie akútnej nepohody.

Zvyšuje sa počet porúch spôsobených užívaním marihuany a drog. Pribúdajú aj psychosomatické prejavy. Stres môže ovplyvňovať základné imunitné procesy, ktoré spúšťajú telesné ochorenia. Našťastie o psychológoch už nekolujú mýty spojené s ich odmietaním, ale nikto sa návštevou u nás ani veľmi nechváli.

Turecký lietajúci automobil Cezeri.

Turecko šokovalo na technologickom festivale: Predstavujeme vám náš lietajúci automobil!

Populárne články
Herečka Sarah Hyland

Vo filme romantika, v realite dráma. Herečka Sarah Hyland už prekonala 16 operácií!

Turecký lietajúci automobil Cezeri.

Turecko šokovalo na technologickom festivale: Predstavujeme vám náš lietajúci automobil!

Založila konferenciu SUPERfeel, ktorá prináša ženám priestor na vzdelávanie a ďalšiu motiváciu.

Ivana Kičikoleva našla počas liečby vážnej choroby zmysel života: Som rada, že sa mi to stalo

Farmár z okresu Krupina nám ukazuje, ako mu diviaky zničili úrodu. Ak štát nezačne konať, úplne skončí s pestovaním poľnohospodárskych plodín.

Desať ton zdravých zemiakov musel vyviezť na hnojisko. Farmár čakal pomoc od štátu, tá neprišla

Ilustračné foto.Sponzorované

Pomôžme stovke bojovníkov postaviť sa osudu

Vedeli ste

Vo vode sa scvrkáva koža.

Zobraziť viac