Čo ste sa od seba zatiaľ naučili? Čo vám ten druhý dal?

V: Ty buď ticho, teraz hovorím ja. (Smiech.) Ako som spomínal, že ľudia sú zvyknutí odsudzovať. Že si urobia obraz o človeku z minima informácií. A vysielajú negatívnu energiu. Je to presne preto, že majú predsudky. A toto ma učí Zuzanka: neposudzovať, nemať predsudky, nemyslieť na to, čo si o mne pomyslí okolie. To nie je dôležité, treba žiť svoj život najlepšie, ako sa dá. Toto mi pri Zuzke vyhovuje, že si rozumieme a robíme si dobre, hoci niekedy situácia nie je ružová. Ona je v tomto moja inšpirácia.

Z: Uvedomila som si, že stále sa mám čo učiť. Naučila som sa, že keď žiješ v niečom negatívnom, čo do teba ten druhý hustí, sám tomu uveríš. A že to často nie je pravda. Naučila som sa, že keď bolo človeku ublížené, sám ubližuje, a keď je človek šťastný, nedokáže ublížiť nikomu inému. Ak vám niekto ubližuje, tak preto, že mu je ubližované.

V: A potom sú ľudia ako Zuzka, ktorým je ubližované, ale druhým neubližujú.

Z: No a preto ho chcem! (Smiech)

VIAC FOTO NÁJDETE V GALÉRII...
Diskusia