Domáca izolácia, deti doma, obmedzenie stretávania, strach z nákazy seba i blízkych... Psychoterapeutky Mgr. Hany Ševčíkovej (42) sme sa opýtali, ako si v náročnej situácii pomôcť a nepodľahnúť panike.

Šírenie koronavírusu v našej krajine je pre ľudí úplne nová situácia. Vnímajú ju ako ohrozenie?

Určite áno, je to nová situácia a je to istý druh ohrozenia. Aj preto by bolo dobré, aby si ľudia bez zbytočnej paniky zisťovali o chorobe čo najviac informácií. Ako sa ochorenie šíri, čo môžu robiť, ako sa majú chrániť... Čím viac faktov si zistia, o to menej ohrození sa budú cítiť.

Pomôžu teda fakty?

Áno, a zároveň čo najmenej zmätočných informácií a desivých správ o tom, koľko ľudí zomrelo a koľko sa nevyliečilo. Fakty im pomôžu zorientovať sa v situácii bez zbytočnej paniky. A, samozrejme, aj k tomu, aby situáciu nepodceňovali.

Čo môže ľudí viesť k nerešpektovaniu pokynov úradov?

Niektorí ľudia reagujú na ohrozenie tým, že popierajú situáciu, ktorú vnímajú ako ohrozujúcu. Takže ju zľahčujú, robia si z ochorenia posmech, nerešpektujú pokyny. Sami sebe vysvetľujú zodpovednosť ostatných len ako zbytočnú paniku a môžu tak svojím konaním ohroziť všetkých. Samozrejme, humor je jedna z vecí, ktorá nám pomáha zvládať túto náročnú situáciu. Ale humorné zľahčovanie sa nesmie zamieňať s nezodpovedným správaním k ostatným.

Môže z pocitu ohrozenia vyplývať agresivita? Mnohí reagovali na správy o nakazených ľuďoch až nenávistne, na sociálnych sieťach im dokonca želali smrť...

To závisí od osobnosti daného človeka, ale súvisí to aj s anonymným priestorom, ktorý ponúkajú sociálne siete. Je to kombinácia týchto dvoch skutočností. Keby s nimi boli v osobnom kontakte, zrejme by sa správali inak.

Ako na túto situáciu môžu reagovať ľudia, ktorí majú problémy s úzkosťou či depresiou? Je to pre nich ťažšie než pre ostatných?

Určite áno. Pre všetkých je to situácia, ktorá vyvoláva úzkosť. Je však v poriadku, že táto situácia vyvoláva určitú mieru úzkosti. Tá úzkosť nás totiž nabáda, aby sme boli opatrní a zodpovední. Pokiaľ má však človek v sebe príliš veľa úzkosti, môže ho zaplaviť. Vtedy už nie je funkčná, nepomáha mu, ale ubližuje.

Článok pokračuje na ďalšej stane.

Diskusia