Bohužiaľ, politici nie sú zajedno v názore, ktorý sa týka závažnosti kovidu. A čo je horšie, ani pri očkovaní nemajú rovnaký názor. Vy ste sa zastali vojakov, ktorí sa museli dať očkovať kvôli misii v zahraničí. A to napriek tomu, že vojaci sú bežne očkovaní proti rôznym chorobám. Ako to dopadlo?

Informovali ma, že prípad vyšetrili a všetko sa dalo do poriadku. Komunikácia medzi velením a samotnými vojakmi, ktorí sa prihlásili na zahraničné misie, sa zlepšila. V tomto prípade išlo o to, že vojaci, ktorí mali ísť na zahraničnú misiu, boli neskoro upozornení na povinné očkovanie proti kovidu. Pri nábore ich o tejto povinnosti neinformovali. Ako bývalému vojakovi z povolania mi je jasné, že v prípade zahraničných misií musí byť každý vojak očkovaný, inak by ohrozil nielen seba, ale aj spolubojovníkov, čiže možno aj celú misiu. Nám išlo iba o nápravu spôsobu komunikácie medzi velením a samotnými vojakmi. Ministerstvo bolo upozornené na to, že vojaci boli nútení ísť sa neskôr zaočkovať, pričom neboli o tejto povinnosti vopred informovaní.

Ako neočkovaný ste kritizovali, že sa nemôžete zúčastniť na návšteve pápeža. Ku koncu sa však predsa len zmiernili opatrenia a na podujatí sa mohli zúčastniť aj neočkovaní. Využili ste to?

Poukazoval som na nezmyselnú diskrimináciu neočkovaných. Práve pri návšteve pápeža sa prvýkrát v praxi potvrdila moja obava, že neočkovaní môžu byť diskriminovaní. Preto som aj hlasoval proti zákonu, ktorý rozdeľuje spoločnosť na občanov dvoch kategórií. Očkovanie nesmie byť povinné, neočkovaní nesmú byť diskriminovaní. Pozvali ma do VIP zóny pre diplomatov, ale oznámili mi, že musím byť zaočkovaný. Na stretnutie som nešiel. Viem, že nakoniec bolo povolené zúčastniť sa aj nezaočkovaným pre nízky záujem, ako som predpokladal. Tú možnosť som však nevyužil.

Kovid rozdeľuje ľudí na celom svete. Táto snímka je z protestov z Kanady, niektorí miestni nesúhlasia s opatreniami v súvislosti s očkovaním.
Zdroj: David Lipnowski

Ste teda jeden z mála poslancov v rámci koalície, ktorý otvorene kritizoval očkovanie, hoci tvrdíte, že nie ste proti očkovaniu a že sa nepokladáte v tejto oblasti za odborníka.

Kritizujem nútené očkovanie, nie očkovanie ako také, pretože, ako správne hovoríte, na túto problematiku nemám odbornosť. Som odborníkom na potraviny, nie na očkovanie. Nezakazuje mi to však obhajovať názor tisícok ľudí, ktorí sú proti povinnému, čiže nútenému očkovaniu. Mám mandát zastávať sa ľudí aj s iným názorom, ako má vláda. Ľudia ma zvolili a túto možnosť som využil a zastal sa práve skupiny obyvateľov, ktorí sú proti nútenému očkovaniu.

Niektorí politológovia tvrdia, že ku kríze v spoločnosti v súvislosti v kovidom prispievajú politici. Ani koaliční nie sú jednotní, nemotivujú tak ľudí na očkovanie.

Mám ten istý názor. Veľa politikov, ako aj strán zavádza a zneužíva tému s názvom kovid na svoje politické ciele. Politici majú motivovať. Ja sa snažím motivovať, aby sa každý rozhodol sám a dobrovoľne.

Rozhovor pokračuje na následujúcej strane

Diskusia