Zatiaľ čo v krajinách EÚ je priemer počtu sestier na tisíc obyvateľov 8,4, na Slovensku je to len 5,7 sestry na rovnaký počet obyvateľov.

Z krajín EÚ je na tom horšie len Bulharsko (4,4), Litva (4,4) a Poľsko (5,1). „Keby sme chceli dosiahnuť priemer počtu sestier v EÚ, potrebovali by sme tu mať 46-tisíc sestier. Bohužiaľ, reálne sme mali v roku 2019 na Slovensku 31 309 sestier. Pandémia tento stav iba prehlbuje, pretože súvisiace riziká, akým je nakazenie sa pri výkone povolania či enormné preťaženie a vyčerpanie, iba urýchľujú odchod sestier z povolania,“ píše sa vo vyjadrení, ktoré nám poskytol riaditeľ kancelárie Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek (SKSaPA) Lukáš Kober.

„Od začiatku roka 2021 až k dátumu 28. júna odišlo zo zdravotníctva spolu 708 sestier, ďalších 489 požiadalo o dočasné pozastavenie registrácie z dôvodu nevykonávania povolania. Naopak, zaregistrovali sme 70 absolventov v povolaní sestra a šesť absolventov v pôrodnej asistencii,“ dodáva. Počas pandémie až do dnešných dní odišli stovky sestier a ďalšie stovky môžu odísť zo dňa na deň. Dôvodom môže byť aj vysoký vek: v kategórii nad 60 rokov je v registri SKSaPA 5 290 sestier.

Chýbajú tisíce sestier. Nových zdravotníkov nepritiahli do nemocníc ani lákavé benefity. Viac sa dočítate v najnovšom vydaní týždenníka Život.

Diskusia