Najvyšší dom tu má zatiaľ jedno poschodie. Starostka Jana Košíková mieni, že tak by to mohlo zostať. Maximálne by novým domom mohlo pribudnúť druhé poschodie, ale viac by nechceli. Slovenská Nová Ves by mala zostať učupená ako príjemná oáza v trnavskej rovine a nie trčať z nej.

Nie je tu dlhší čas krčma a niekoľko mesiacov nefungoval ani obchod. Ľudia to majú odtiaľto autom kúsok do ktoréhokoľvek super- či hypermarketu v Trnave, Senci alebo Bratislave. Kostol svätého Jozefa pre veriacich v obci postačuje, na bohoslužby doň chodia aj od susedov. K pamiatkam obce patria tiež dva pamätníky padlým v prvej svetovej vojne a socha svätého Jána Nepomuckého, ktorá stráži futbalové ihrisko.

Slovenská Nová Ves

V ranom stredoveku vyrástli na území Slovenskej Novej Vsi dve obce: Krtvelíš a o čosi mladšia Slovenská Nová Ves. Do roku 1918 obec úradne používala maďarský názov Tót Ujfalu, začiatkom 20. storočia ešte viac maďarizovaný na Vedrodoujfalu. Ale pred maďarskou nadvládou mala aj nemecké názvy: Wyffalw, Newsidel či Nowa Wes. Krtvelíš sa volal: Curtuelus, altera Curtuleus, Curtuelus a Kortuleus.

 

Poloha: Na tiahlej rovine medzi Trnavou a Bratislavou, na ceste medzi dedinami Voderady a Cífer často menila zemepánov. V 16. storočí patrila polovica kláštoru klarisiek v Trnave a polovica Földešovcom, neskôr patrila Farkašovcom, Zičiovcom, Pálfiovcom a Batániovcom.

 

Prvá písomná zmienka: 1245? Obec spomína falošný, antidatovaný dokument pravdepodobne zo začiatku 15. storočia. Prvá overená písomná zmienka o mladšej časti obce je až z konca 14. storočia. V 1. polovici 16. storočia tunajšie územie spustošili Turci. Ale! Krtvelíš v listinách po prvýkrát uvádza darovacia listina z roku 1243. Vydal ju uhorský kráľ Belo IV. Opisuje hranice Zelenča.

 

Počet obyvateľov: 546 (k 31. 12. 2022)

 

Nezamestnanosť v okrese Trnava v júni 2023: 2,25%

Falošná listina

Starostka Jana Košíková je na obecnom úrade len chvíľu, od posledných komunálnych volieb. Za ten krátky čas stihla so spriaznenými dušami zorganizovať prvé obecné oslavy. Verí, že z nich bude tradícia. Vôbec prvá písomná zmienka o obci je na falošnej listine. „Občania si zaslúžia nejako osláviť a pripomenúť si vznik našej obce. Najvhodnejší čas na to nám prišiel počas letnej akcie, ktorú každý rok obec organizuje. Tento rok sme odštartovali tradíciu osláv Dňa obce a plánujeme to robiť každý rok. Je to súčasne aj príprava na veľkú oslavu 785. výročia obce, ktoré nás čaká v roku 2025. Na minulosti sa nedá nič meniť. Na budúcnosti je najkrajšie práve to, že si ju môžeme tvoriť sami,“ prihovorila sa starostka občanom.

„Mnohí naši občania aktívne pôsobia v záujmových organizáciách, ako sú poľovníci, futbalisti či Jednota dôchodcov. Dobrovoľne sa podieľajú na rozvoji obce a často pri tom nezištne pomáhajú iným. Je neoceniteľné mať v obci ľudí, ktorí sa podieľajú na jej rozvoji a skrášľovaní a pomáhajú pri obecných ak­ciách. Len na nás záleží, aký si tu vybudujeme život, vzťahy, okolité prostredie a ako si to tu budeme zveľaďovať. Je dôležité, aby sme žili spolu, nie len vedľa seba,“ zamyslela sa.

ĎALŠIE FOTOGRAFIE Z OBCE, KTORÁ MYSLÍ NA BUDÚCNOSŤ, NÁJDETE V GALÉRII

Smelé plány

Rodáčka zo Slovenskej Novej Vsi má s obcou smelé plány. Dedina po jej nástupe do funkcie rozbehla najmä spoločenský život. Usporiadali Vianočné trhy, knižný bazár s tvorivými dielňami pre deti, prišiel spevák a spisovateľ Braňo Jobus, humorista Beňo Škreko. Novinkou boli Veľkonočné trhy. „Verím, že obec zobudíme. Nikdy som sa nechystala odtiaľto odísť a ani som zatiaľ neľutovala, že som kandidovala a uspela.“

Na obecnom úrade má jednu pracovníčku, s ktorou musia zvládnuť agendu v takom rozsahu ako ktorákoľvek iná obec u nás. „Len matriku máme vo Voderadoch. Nie sme zadlžení a ekonomicky sa snažíme vystačiť s tým, čo máme. Zatiaľ nás nedobehli ceny energií, pretože sme ich mali zazmluvnené. Uvidíme, čo bude, ale spoločenského života sa nevzdáme,“ hovorí odhodlane. Starostovanie je o ťažkej byrokracii a pri vybavovaní sa treba obrniť trpezlivosťou. „Mám nové, mladé obecné zastupiteľstvo. Teší ma ich odhodlanie, ale ja za všetkými ich nápadmi musím vidieť aj ekonomiku a možnosti samosprávy.“

Článok pokračuje na ďalšej strane.

Diskusia