Keď sa Slováka spýtate na symboly Slovenska, mnohí si isto spomenú na hrad Devín. Vraj im zíde na um hneď po Vysokých Tatrách. 

Významná kultúrna a prírodná pamiatka priťahuje nielen archeológov, ale aj zoológov a botanikov. Vyskytuje sa tam viacero živočíšnych a rastlinných druhov, ktoré inde na Slovensku nežijú a nerastú. „Aj tieto fakty sa snažíme zohľadňovať pri rozhodnutiach. Hrad Devín je rozhodne lokalita, ktorá presahuje regionálny vý­znam. Históriou nás spája s ďalšími krajinami Európy,“ povedala riaditeľka Múzea mesta Bratislavy Zuzana Palicová.

V múzeu sa pustili do veľkej obnovy svojho najnavštevovanejšieho a najväčšieho objektu – hradu Devín. Cezhraničný projekt Culture Across – Kultúrne mosty cez rieku Morava, spolufinancovaný z programu spolupráce Interreg Slovenská republika – Rakúsko, má zvýšiť komfort návštevníkov, ich bezpečnosť a autentické pocity z architektúry. Práce sa už začali.

Riaditeľka Múzea mesta Bratislavy ZUZANA PALICOVÁ sníva o tom, že väčšina prác na hrade bude hotová už v roku 2030.
Zdroj: Vladimír Kampf

Prebieha rekonštrukcia krycej stavby ranokresťanských archeologických nálezov cella memoriae, sanácia a rekonštrukcia odkrytých historických architektúr v areáli hradu, archeologický výskum, vzniká nový viacjazyčný informačný a navigačný systém. V plánoch je aj rozvoj inštitucionálnej spolupráce medzi školami v cezhraničnom regióne Marchfeld – Záhorie – Bratislava v oblasti vzdelávania o kultúrnom a prírodnom dedičstve. Za dva roky trvania projektu preinvestujú zhruba 1,3 milióna eur. Je to jedna z najväčších investícií na hrade.

Pokračovanie na ďalšej strane...

Diskusia