Riečka Rudava je jediná čisto nížinná rieka na Slovensku. V nížine pramení, tečie ňou a v nížine sa aj vlieva do väčšej rieky. Všetky nížinné rieky na Slovensku sú terénnymi úpravami zničené. Záhorácka Amazonka sa dočkala čiastočnej revitalizácie.

Starosta Veľkých Levár na Záhorí neďaleko Malaciek Richard Nimsch zažartoval: „Pivo Rudavar nevaríme. Stačí prísť uprostred noci za splnu mesiaca a nabrať si ho rovno z Rudavy. Tento zázrak trvá len dve hodiny,“ povedal s úsmevom na margo iného, reálneho zázraku. Viac než dvojkilometrový úsek znova tečie po starom, slobodne. Rovný betónový kanál je minulosťou.

Krátky úsek riečky je prvým zrevitalizovaným korytom rieky na Slovensku. Na jej úprave sa vzácne stretli a dohodli všetci od ochranárov cez štátnu správu, obec, rybárov, poľovníkov, vedcov, vodohospodárov… Vraj budú pokračovať. Možno sa konečne dočká dlho posúvanej revitalizácie aj dolný úsek rieky Morava, do ktorej sa Rudava vlieva.

Nežiaduce odvodňovanie
Riečnu dynamiku sme na Slovensku porazili počas 70. rokov minulého storočia. V tom čase sa podarilo betónovými panelmi doraziť viac ako polovicu z celkovej dĺžky 45 km koryta Rudavy.Panely mali zabrániť prirodzenému vývoju rieky. Nepekný, unifikovaný tok vytvoril migračnú bariéru pre mnohé druhy rýb. Rýchlo prúdiaca voda v ňom neposkytuje žiadne útočiská, či miesta na oddych. Napriamené koryto pomáha rýchlejšiemu odtoku vody z územia a zabraňuje priesakom do nižších vrstiev pôdy. Odvodňovanie krajiny, ktoré malo v minulosti význam pre rozvoj poľnohospodárstva, je pri súčasných dosahoch zmeny klímy, naopak, nežiaduce.

„Som hrdý na to, že sa niečo výnimočné a pilotné podarilo práve vo Veľkých Levároch,“ pochvaľoval si starosta. „Bol som prekvapený z tohto projektu a spočiatku som ho vnímal ako science fiction. Mám rád prírodu. V koncepcii rozvoja obce máme veľa opatrení a projektov na jej zveľadenie. Darí sa nám získavať granty, ktoré však nemajú až takýto rozmer. Neveril som, že sa do takého veľkého diela niekto pustil. Som rád, že sme boli pri tom. Teším sa, že sme našli spoločnú reč.“

Pokračovanie na ďalšej strane...

Diskusia