Pacient by sa zrejme nestačil čudovať nad armádou ľudí, s ktorými počas pobytu v nemocnici nepríde do styku a napriek tomu na nich stojí a padá chod celého zdravotníckeho zariadenia.

Pokiaľ by sme vychádzali z plnej kapacity 910 lôžok, na jedného pacienta banskobystrickej Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta pripadá viac ako 2,5 zamestnanca. Neuveriteľné?

Možno len pre toho, kto nenahliadol do útrob verejnosti neprístupných oddelení a nezoznámil sa s prácou ľudí zabezpečujúcich ich bezproblémový chod. Počas exkurzie zákulisím najväčšej stredoslovenskej nemocnice sme sa zoznámili s faktmi a číslami, ktorým sa bežnému človeku často ani nechce uveriť.

Stovky kilometrov obväzov, milióny rukavíc...

Tri poschodia s celkovou plochou 2 500 štvorcových metrov a 42 zamestnancov rozdelených do piatich oddelení.

Cez obrovskú nemocničnú lekáreň prechádzajú všetky lieky a zdravotnícke pomôcky, s ktorými lekári a pacienti nemocnice prichádzajú do styku. Denne ich do skladu dorazí 10-15 paliet. Laika zrejme najviac zaujmú „náhradné ľudské súčiastky“, pričom môže hádať, na čo ktorá slúži.

„V niektorých prípadoch sú veľmi špecifické, nedávno sme napríklad vydávali cievnu protézu pre pacienta s ťažko poraneným stehnom. Rozhodne nejde o monotónnu prácu, ani čo sa týka zabezpečovania liekov, keďže na trh vstupuje veľa nových. Stáva sa, že požiadavky takého kolosu prekvapia aj nás a potrebný liek či pomôcku musíme objednávať – niekedy aj zo zahraničia,“ zasväcuje nás do práce svojho tímu vedúca nemocničnej lekárne Anna Štricová.

Výdajné čísla najmä bežného pracovného materiálu sú priam ohromujúce. Ročne tu zabezpečujú okolo 200-tisíc infúznych súprav, 4 milióny kusov rukavíc, 1,35 milióna striekačiek, 900-tisíc injekčných ihiel či 500 kilometrov obväzov.

Denne dorazí do nemocničnej lekárne 10-15 paliet s liekmi a zdravotníckymi pomôckami.
Denne dorazí do nemocničnej lekárne 10-15 paliet s liekmi a zdravotníckymi pomôckami.
Zdroj: Ján Miškovič

Veľmi zaujímavé údaje prinášajú aj štatistiky objemu pripravovaných cytostatík pre onkologických pacientov. Lekáreň má vypracovaný vlastný graf, ktorý hovorí jasnou a nemilosrdnou rečou. Kým v roku 2016 pripravili 37 033 terapeutických dávok, o dva roky neskôr už ich bolo 44 381.

„Aj z tohto pohľadu teda možno hovoriť o značnom skoku v náraste onkologických ochorení. Ide o celosvetový problém,“ dodáva Anna Štricová.

Vzorky cez potrubie

S odoberaním biologických vzoriek má skúsenosť každý, kto navštívil čo i len ambulanciu obvodného lekára.

V Rooseveltovej nemocnici má ich analýzu na starosti Centrálny laboratórny komplex, ktorý vznikol pred šiestimi rokmi zlúčením viacerých laboratórnych pracovísk s cieľom zefektívnenia prevádzky. Skladá sa z viacerých pracovísk – klinickej biochémie, klinickej mikrobiológie a laboratórnej hematológie.

„Laboratórnu diagnostiku poskytujeme najmä pre pacientov nemocnice. Vyšetrujeme široké spektrum vzoriek – krv, moč, likvor či ďalší biologický materiál odoberaný napríklad počas operácií,“ vyratúva primárka Centrálneho laboratórneho komplexu Zuzana Bečková.

Nepretržitú prevádzku oddelenia, ktoré vedie, zabezpečuje špičkový kolektív lekárov, laboratórnych diagnostikov a laborantov.

„Je to náročná práca, sme aj súčasťou transplantačného tímu nemocnice. Celkovo v našom komplexe vyšetríme denne vzorky od vyše dvoch tisícok pacientov,“ prezrádza primárka.

Vedúca laborantka Valeria Šúrová nám predvádza miestnu technologickú špecialitu, s ktorou sa v nemocnici stretnete len veľmi zriedka – potrubnú poštu. Do Centrálneho laboratórneho komplexu sú zasielané vzorky pacientov z rôznych oddelení.

„Tie sa k nám pomocou tlaku vzduchu v potrubí dostanú v priebehu niekoľkých minút. Šetrí sa tým čas zamestnanca, ktorý by ich sem musel fyzicky doniesť. Sestrička na oddelení vloží vzorku do špeciálneho náboja, zvolí číslo príslušného oddelenia a vhodí náboj, ktorého príchod do laboratória nám oznámi zvukový signál. Výsledky sa po vyšetrení posielajú rovnakou cestou naspäť na oddelenia,“ objasňuje Valeria Šúrová funkciu potrubnej pošty.

Jedlo ako liek

Samostatný kolos so zvláštnym režimom a mimoriadnymi nárokmi na všetkých, ktorí v ňom pracujú. Aj tak možno nazvať nemocničnú kuchyňu, ktorú zastrešuje oddelenie liečebnej výživy.

Okrem troch nutričných terapeutiek – zamestnankýň nemocnice – ho tvorí ďalších 65 pracovníkov (z toho 20 kuchárov) tohto zariadenia spravovaného externou firmou.

Činnosť oddelenia zahŕňa stravovanie v rámci diétnej výživy a zastrešuje komplexný systém jej prípravy od nákupu potravín, normovania, receptúr či spracovávania objednávok z oddelení na základe toho, akí pacienti s akou potrebou diét sa na nich práve nachádzajú.

„Celý systém z pohľadu noriem, hmotností, technologického postupu počas prípravy, kontroly jedálnych lístkov, merania teploty jedál či kontroly pri výdaji jedál je nastavený veľmi prísne,“ hovorí vedúca oddelenia liečebnej výživy Ľubomíra Tósegiová.

Centrálna úpravovňa postelí, kde sa čistia a sterilizujú postele pacientov podľa potrieb jednotlivých oddelení.
Centrálna úpravovňa postelí, kde sa čistia a sterilizujú postele pacientov podľa potrieb jednotlivých oddelení.
Zdroj: Ján Miškovič

 

Súčasťou práce nemocničných odborníkov na výživu je dokonca edukačná činnosť, keď pacientov a ich rodinných príslušníkov usmerňujú pri dodržiavaní diéty. Tá je mnohokrát súčasťou liečby.

Napríklad pri metabolických ochoreniach existujú aj diéty, keď sa suroviny vážia doslova na miligramy. Koľko variantov takýchto špeciálnych úprav pokrmov vlastne existuje?

„Naša nemocnica je známa tým, že sa používa veľa takzvaných lomených diét. Ak tých základných narátame 14, rôznym lomením, teda ďalšími detailnými úpravami, sa dostávame až na číslo 150. V našej kuchyni sa denne varí okolo 50-60 rôznych diét. Maximálne sa tým prispôsobujeme potrebám pacienta, hoci príprava je veľmi náročná,“ zdôrazňuje Ľubomíra Tósegiová.

Život v autobuse.

Mladí manželia žijú v autobuse. Viete si predstaviť takéto bývanie?

Populárne články
V seriáli Horná Dolná exceluje po boku Petry Polnišovej ako Juraj Brmbalík.

Dano Heriban odolával ponukám televízií až 10 rokov. Prečo tak dlho váhal?

Bývalí spolužiaci urobili niečo, čo ich bude navždy spájať.

Hrdinský skutok školákov: Z horiacej budovy pomohli zachrániť desiatky detí

Ilustračná snímka

Na Slovensko mieri svetlo z Betlehema. Symbol lásky a nádeje prinesú skauti

Obezita prináša zhoršenú kvalitu života.

Najrozšírenejšie metabolické ochorenie zabíja viac ľudí než podvýživa! Ako sa vyhnúť obezite?

„Sme bratia,“ povedal novozvolený pápež František svojmu predchodcovi Benediktovi, keď mu v kaplnke núkal čestné miesto pred oltárom.

Nevídané! Po 600 rokoch máme dvoch žijúcich pápežov. Aká je pravda o ich vzťahu?

Countdown zaviedla NASA.

Zaviedla countdown NASA?

Zobraziť viac
Diskusia