Nielen varovný fľak

Ak sa dostaneme do kontaktu s kliešťom nakazeným lymskou boreliózou a náš imunitný systém si s infekciou neporadí, približne do mesiaca sa objavia príznaky prvého štádia – typický mapovitý ohraničený fľak s centrálnym výbledom, ktorý sa spravidla zväčšuje. To je jasný signál na návštevu lekára a začatie antibiotickej liečby. Prvú fázu však môžu sprevádzať aj menej špecifické príznaky podobné chrípke ako zvýšená teplota, celková slabosť, bolesti svalov, kĺbov. „Po relatívne bezpríznakovom medziobdobí (pol roka, ale aj dlhšie) nasledujú príznaky chronického štádia. Tie sú dôsledkom neliečeného, respektíve nesprávne liečeného prvého štádia, oslabeného organizmu pacienta alebo stavu, keď ide o väčšiu infekčnú nálož. Chronické štádium sa môže prejaviť bolesťami kĺbov, kožnými zmenami, postihnutím srdcového aparátu, neurologickými príznakmi, pri závažnejšom postihnutí už hovoríme o neuroborelióze. Vtedy treba pacientovi urobiť aj lumbálnu punkciu s odobratím mozgovomiechového moku (likvoru) zavedením ihly do chrbticového kanála a aplikovať liečbu antibiotikami – tabletkami alebo venózne podľa klinických, príznakov. V prípade najťažších foriem liečba trvá až 28 dní, u niektorých pacientov ju treba opakovať. Veľká väčšina z nich je však už po prvej liečbe v poriadku,“ vysvetľuje primárka Vološinová.

Jaroslava Slašťana skolila namiesto medveďa lymská borelióza. Dnes musí nútene oddychovať v nemocnici.
Zdroj: Ján Miškovič

Encefalitída aj zabíja

Kliešťová encefalitída je z hľadiska fatálnych následkov nebezpečnejšia než lymská borelióza, väčšinou má dvojfázový priebeh. Začína sa chrípkovými príznakmi a zvýšenou teplotou, väčšinou po siedmich až desiatich dňoch po odznení prvého štádia prichádza druhá fáza s príznakmi neurologického charakteru – so zápalom mozgových blán.

Vakcína ako najlepší ochranca

Na rozdiel od lymskej boreliózy, kde sme zatiaľ odkázaní len na mechanickú ochranu v podobe repelentov, dlhých rukávov a hygienickej očisty, je v prípade kliešťovej encefalitídy najúčinnejšou prevenciou očkovanie. Odporúča ho aj primárka Diana Vološinová.

 

Akým spôsobom prebieha očkovanie proti kliešťovej encefalitíde?

 

Vakcíny sa podávajú v troch dávkach. V bežnej schéme sa podáva druhá dávka mesiac po prvej, tretia päť až dvanásť mesiacov po druhej. Pri zrýchlenom očkovaní však možno aplikovať druhú už po dvoch týždňoch po prvej. Nasleduje už len preočkovanie po troch a piatich rokoch.

 

Kedy je najlepší čas na očkovanie?

 

Ideálne je to v zimných mesiacoch, aby sme boli chránení už v jarnom období. Aj dve dávky vakcíny by mali byť zárukou, že v tele človeka sa začnú tvoriť protilátky. Následná tretia dávka je posilňujúca. 

 

Preplácajú vakcíny zdravotné poisťovne?

 

Sú na plnú úhradu pacienta, ale všetky zdravotné poisťovne preplácajú časť nákladov. Vzhľadom na to, že jedna očkovacia dávka vychádza okolo tridsať eur, nejde o finančne nedostupnú investíciu. Vakcíny predpisuje všeobecný lekár, ktorý by ich mal následne aj aplikovať.

 

Ako ľudia takúto možnosť ochrany pred nebezpečnou nákazou využívajú?

 

Na základe vlastných skúseností mám pocit, že záujem ľudí o očkovanie aj vplyvom osvety rastie.  

„Vtedy už treba urýchlenú hospitalizáciu a liečbu. Štatistiky hovoria o trojpercentnej úmrtnosti, čo platí nielen na Slovensku, ale aj v okolitých štátoch Európy. V rokoch 2019 a 2020 sme mali naozaj veľa ťažkých pacientov aj s úmrtím v mladom veku a tých, ktorí skončili v intenzívnej lekárskej starostlivosti,“ bilancuje Diana Vološinová. Prenášačom tejto choroby nemusí byť len kliešť, možno sa nakaziť aj konzumáciou nepasterizovaného, najmä ovčieho a kozieho mlieka.

Článok pokračuje na ďalšej strane.

Diskusia