Slovensko dostalo vlani od štatistikov neodškriepiteľný dôkaz, že naša populácia začína starnúť. Prvýkrát v histórii u nás žije viac seniorov než detí.

Na 100 detí dnes pripadá 102 ľudí starších ako 65 rokov. Podľa odhadov demografov bude trend intenzívneho starnutia slovenskej populácie pokračovať aj v budúcich rokoch. Za týmto strohým konštatovaním sa skrýva mnoho nových výziev a problémov, ktoré sme doteraz nepoznali. Bude s nimi zápasiť najmä zdravotníctvo a sociálne služby.

Neduhy starnutia

„Na Slovensku žije plus-mínus 874-tisíc seniorov. Je dobre, že vďaka rôznym priaznivým faktorom sa aj u nás predlžuje vek ľudí, dokonca rastie počet seniorov vo vysokom veku. Lenže s týmto trendom pribúdajú v rodinách, v domovoch dôchodcov, v nemocniciach pacienti s chronickými ochoreniami a rôznymi funkčnými obmedzeniami, ktorí sú vo veľkej miere odkázaní na pomoc okolia. Z tohto pohľadu čakajú náročnejšie časy aj špecifický odbor medicíny venujúci sa seniorom. Snahou geriatrickej medicíny na celom svete je nielen predĺžiť život, ale aj umožniť ľuďom vo vyššom veku žiť plnohodnotne,“ zdôrazňuje docent MUDr. František Németh (72) z Fakulty zdravotníckych odborov Prešovskej univerzity.

V domove seniorov v Sabinove sa na spoločnú polhodinovú svižnú chôdzu pod dohľadom budúcich fyzioterapeutov dalo prehovoriť 48 klientov.
Zdroj: Peter Ličák

Ako primár geriatrického oddelenia prešovskej nemocnice sa zaoberal zdravotnými ťažkosťami seniorov 23 rokov. Za jednu z najlepších prevencií civilizačných i vekom spôsobených ochorení starších ľudí považuje pohyb. Pripomína, že je to najdostupnejší, najjednoduchší a finančne nenáročný spôsob prevencie.

S názorom tohto odborníka geriatrickej medicíny súhlasí dekanka Fakulty zdravotníckych odborov Prešovskej univerzity doc. Štefánia Andraščíková: „Študentom vo všetkých siedmich študijných odboroch vštepujeme na teoretickom i praktickom vyučovaní poznanie, že fyzická aktivita u seniorov odďaľuje fyziologické zmeny, ktoré prináša starnutie. Pomáha im zachovať si sebestačnosť a vôbec zlepšovať kvalitu ich života, ale aj kvalitu života ľudí, ktorí sa o nich starajú alebo sú im aspoň občas nápomocní. Aby si to naši študenti z katedry fyzioterapie overili v praxi, chodia cvičiť so staršími ľuďmi, ktorí žijú v sabinovskom domove seniorov. Tieto cvičenia prinášajú úžitok obom stranám.“

Cvičenie s bonusom

Riaditeľ Seniorvitalu v Sabinove Milan Buk (59) vraví, že spočiatku bolo dosť ťažké nahovoriť seniorov na individuálne cvičenie i na pravidelnú spoločnú chôdzu v sprievode vysokoškolákov. „Po niekoľkých mesiacoch cvičenia sú tí, ktorí začali ako prví, jeho najlepšími propagátormi. Cvičenie s mladými ľuďmi prináša seniorom aj sociálny bonus. Získali nové kontakty, zaujíma ich, ako sa študentom darí v škole, či by sa pred skúškami nemali prihovoriť u pána docenta Németha, aby na nich nebol prísny.

Môžem potvrdiť, že v tých dňoch, keď cvičia, majú seniori výrazne lepšiu náladu i lepší apetít,“ hovorí o výhodách cvičenia riaditeľ. Zuzana Bobotová, Tatiana Janičová, Lívia Uhrinová, Nikola Mojsejová, Anka Lukáčová, Lenka Zbojovská, Mário Kolár a Martin Zavoda priznávajú, že pri prvých stretnutiach bolo najťažšie prelomiť istú nedôveru k cvičeniu. Nie, nechystáme sa na olympiádu, dajte nám pokoj, kto to kedy videl, aby cvičil človek s ôsmimi krížikmi na chrbte – bránili sa ostošesť pohodlnejší seniori. „Ťažko je vytrhnúť človeka z pohodlnej, komfortnej zóny.

Článok pokračuje na ďalšej strane.

Diskusia