KAMENNÉ MORIA nad obcou Vyhne, pod hradom Šomoška a pri obci Malá Lehota pred vyhlásením ich ochrany ľudia rozoberali. Kamene z nich používali ako stavebný materiál.

Ihráčske more zostalo neporušené, pretože nie je kamennou sutinou, ale sústavou obrovských balvanov. Čo sa týka roku vyhlásenia ochrany, spomedzi slovenských morí je najmladšie, ale najzachovalejšie. Pred miliónmi rokov sa z neďalekého sopečného kopca valil prúd lávy. Teplota v tom období dosahovala mínus šesťdesiat stupňov, v dôsledku čoho andezitová magma nielen rýchlo tuhla, ale sa aj rozpadávala na mohutné balvany. Najväčšie z nich dosahujú hmotnosť viac ako 500 ton.

Skalné moria
Kamenné moria, nazývané aj skalné moria, sú plošné akumulácie rôzne veľkých úlomkov hornín na svahoch, zriedkavejšie na temenách horských hrebeňov. Vznikli prirodzeným zrútením narušených blokov hornín pri zemetrasení, pri tektonickej aktivite, ale aj mrazovým zvetrávaním (geliváciou) v období starších štvrtohôr.

Bádateľ Štúr

Rázovitá podhorská obec Ihráč leží v údolí Ihráčského potoka a lemujú ju svahy, z ktorých čnejú skalné útvary vytvorené vplyvom sopečnej činnosti v Kremnických vrchoch, ktorá tu prebiehala pred deviatimi až dvadsiatimi miliónmi rokov. Kamenné more v obci Ihráč je unikát. V lokalite osobne bádal aj geológ svetového mena Dionýz Štúr (1827 – 1893).

V lokalite Ihráčského kamenného mora bádal aj geológ svetového mena Dionýz Štúr. V katastri obce našiel skameneliny rastlín a živočíchov.
V lokalite Ihráčského kamenného mora bádal aj geológ svetového mena Dionýz Štúr. V katastri obce našiel skameneliny rastlín a živočíchov.
Zdroj: Wikipédia

V katastri obce objavil rôzne skameneliny rastlín a živočíchov. V roku 1885 sa stal riaditeľom Ríšskeho geologického ústavu vo Viedni. Zaoberal sa geologickým mapovaním a fytopaleontológiou Rakúska, Čiech, Moravy a Slovenska, v rámci ktorej dosiahol vysokú odbornosť najmä ako systematik a morfológ.

Dračia diera

Ihračské more s rozlohou 2,2 hektára vyhlásili za prírodnú pamiatku až v roku 1993, a to s cieľom „ochrániť zvláštny geologický útvar rozpadajúceho sa lávového prúdu v podobe andezitových balvanov rozličných veľkostí a tvarov“. Nájdete ho ľahko, už pri vstupe do obce zbadáte dominantu – rímskokatolícky Kostol Krista kráľa. V roku 1938 ho obyvatelia obce postavili v lokalite, ktorú nazývajú Liška. Neďaleko kostola, pred futbalovým ihriskom je prístupné parkovisko.

Pred schodmi vedúcimi ku kostolu po pravej strane nájdete informačnú tabuľu. Tá je osadená na začiatku prístupového chodníka, ktorý vás dovedie na okružnú cestičku, ktorá klesá popod skalné balvany kamenného mora. Nachádzajú sa tam pôsobivé andezitové sutiny s balvanmi rôzneho tvaru a veľkosti. Medzi nimi sú otvory, chodby a prieduchy, z ktorých pri chladnejšom počasí vychádza para. Najzaujímavejší z týchto otvorov sa nazýva Dračia diera.

Pokračovanie na ďalšej strane...

Albert Einstein

Géniovia, ktorí sa narodili predčasne. IQ mali aj 160

Populárne články
Ilustračná snímka

Národné legendy: 10 najobľúbenejších hrdinov Slovenska!

Herečku týždenník Život navštívil krátko pred jej smrťou.

Bolestivý príbeh lásky: Kolníkovú nechal manžel so štyrmi deťmi. Do smrti verila, že sa vráti

Sisa Lelkeš Sklovská

SISA SKLOVSKÁ zažíva peklo: Ďalšej operácii sa nevyhne!

Hrdý otec Boris Valábik sa po pôrode pochválil svojimi dievčatami.

Boj o život dcérky: BORIS VALÁBIK s manželkou prežili nočnú moru všetkých rodičov

Jána Dojčana si veľmi rýchlo vzala korona.

Odplával vodácky vizionár: Ján Dojčan nedokázal kovid poraziť ani napriek výbornej kondícii

Dlhé vlasy posilňujú korienky. Je to pravda?

Dlhé vlasy posilňujú korienky. Je to pravda?

Zobraziť viac
Diskusia