Dve železničné trate prechádzajúce obcou Trnavá Hora, blízkosť diaľnice a dobré autobusové spoje ju robia dostupnou. Výhodná poloha a krásna príroda však nie sú jedinými lákadlami na jej návštevu.

Obec vo svojej histórii niekoľkokrát menila geografickú polohu, ako aj svoj názov od najstaršieho názvu Tornaua cez neskoršie Also Trnava, Ternauka, Trnava, Felsoternava, Oberternaua, Ternaváhora, Bezeréte či Kincstártelep až po dnešný spoločný územno-správny názov Trnavá Hora.

Zahŕňa časti obce Jalná, Trnavá Hora dolná/horná časť, Kľačany a Ladno. V roku 1971 došlo k zlúčeniu troch samostatných obcí Jalná, Kľačany a Trnavá Hora do jedného administratívneho celku Trnavá Hora, pričom Kľačany a Jalná si ponechali svoje pôvodné pomenovania ako miestne časti Trnavej Hory.


Trnavá Hora

Prvá písomná zmienka: 1388

Lokalizácia: Banskobystrický kraj, okres Žiar nad Hronom

Orografický celok: Kremnické a Štiavnické vrchy

Počet obyvateľov: 1 231 (621 mužov, 610 žien)

Miera nezamestnanosti: 3 % (19 nezamestnaných)

Najstarší obyvateľ: 98 rokov


„Štrekársky“ bufet

Obec je zriaďovateľom materskej a základnej deväťročnej školy, do ktorej dochádzajú žiaci aj z okolitých obcí Pitelová a Hronská Dúbrava. Nájdete tu tiež ambulanciu všeobecného lekára, dentálnu ambulanciu i lekáreň.

Výraznejšie podnikateľské zázemie tu neexistuje. Hoci v obci žije značná časť podnikateľov, ide prevažne o živnostníkov, no väčší podnikateľský subjekt, ktorý by výrazne ovplyvňoval zamestnanosť a ekonomický rozvoj obce, nemajú.

Jej katastrom prechádzajú dve železničné trate, čo je na dedinu naozaj výnimočné. Staršia trať, Zvolen – Kremnica – Diviaky, bola postavená v rokoch 1870 – 1872. Je na nej 12 tunelov a 1 galéria proti padaniu skál v celkovej dĺžke 3 185 m.

Táto trať stúpa od Hronskej Dúbravy až po Kremnické Bane a cestovanie po nej je spojené s krásnym výhľadom na Kremnické vrchy. Znalci železničného cestovania ju volajú aj slovenským Semmeringom prirovnávajúc ju k trati rakúskeho Semmeringu, ktorý vedie cez Alpy.

V tomto bufete ako v prvom na Slovensku predávali aj cestovné lístky na vlak.
Zdroj: Jaroslav Slašťan

Mladšou a dnes už elektrifikovanou železničnou traťou vedúcou cez obec so zástavkou Jalná je trať Hronská Dúbrava – Levice, ktorá bola uvedená do prevádzky v roku 1896.

Táto železničná zastávka má jedno slovenské prvenstvo, ktoré priniesli transformačné a liberalizačné procesy slovenských železníc.

V roku 2007 si chátrajúcu budovu železničnej zastávky prenajal miestny živnostník, ktorý v nej zriadil štýlové pohostinstvo. Svoje služby poskytuje nielen cestujúcim, ale aj cykloturistom a vodákom, pre ktorých vytvoril malý prístav, keďže pohostinstvo leží pri rieke Hron.

Pohostinstvo nazval jeho majiteľ príznačne Staničný bufet a od jeho otvorenia v ňom začal zmluvne predávať cestovné lístky pre Železničnú spoločnosť Slovensko, ktorá zaviedla takýto systém predaja na málo frekventovaných staniciach a zastávkach.

Múr našich lások

Z obce pochádza otec známeho speváka Mira Žbirku, ktorý nie raz verejne priznal, že jeho korene sú v Trnavej Hore. Podľa spomienok pamätníkov bol jeho otec svetobežníkom, a teda nie je náhoda, že si vzal za manželku Angličanku, vďaka čomu bol Miro Žbirka známy tým, že už ako dieťa a mladý spevák výborne ovládal angličtinu.

Starosta Pavel Kravec (60) hovorí, že medzi ľuďmi treba stavať mosty a nie múry či ploty. Obce sú typické svojimi plotmi, ktoré ohraničujú nielen pozemky, na ktorých ležia rodinné domy, ale aj medziľudské vzťahy.

Dodnes sa tu traduje, ktorí susedia boli rozvadení pre stromy, ktoré zasahovali cez ploty, či hydinu, ktorá si z plotov nerobila ťažkú hlavu. Dnes už takéto problémy starosta nerieši, no tie symbolické ploty medziľudských vzťahov v ľuďoch zostali.

Starosta hovorí, že otvorená komunikácia, pravdivé pomenovanie problému, niekedy aj pomoc obce či rada, ako riešiť situáciu, sú najlepším prostriedkom na usporiadanie vzťahov.

„Našu obec tvorí 5 častí,“ hovorí starosta Pavel Kravec (60).
Zdroj: Jaroslav Slašťan

„Moje starostovanie vidím v kontinuite mojich predchodcov, lebo každý z nich vybudoval niečo, čo zlepšilo život občanom. Dnes je obec plynofikovaná, má moderné multifunkčné ihrisko, špičkové verejné osvetlenie s LED technológiou, ktoré poskytuje nielen nočný komfort pre pohyb po obci, ale aj 30 percent úspory energií.

V tomto roku sme otvorili detské ihrisko s hojdačkami a preliezačkami Trnka, budujeme relaxačnú zónu v parčíku pred spoločnou budovou obecného úradu.

V komunikácii s občanmi prostredníctvom internetu sme na špičke, lebo náš obecný web sa vďaka jeho správcovi Mirkovi Bahledovi umiestňuje v celoslovenskej súťaži Zlatý erb na prvých miestach.

Nie vždy skončí na prvom mieste, no ešte nikdy neostal bez ocenenia. Teší ma, že v posledných rokoch ožila tak trochu zabudnutá koncová časť obce Kľačany, do ktorej sa prisťahovali ľudia zo všetkých kútov Slovenska.“

Starosvetská mlatba

Zuzana Mašlárová (38) pracuje v miestnej ZŠ ako špeciálny pedagóg. Narodila sa v Prešove, vyrastala v Banskej Bystrici a pred 14 rokmi kúpili s manželom v miestnej časti Kľačany rodinný dom.

Je členkou občianskeho združenia Kľačianske dvory, ktoré založili viacerí prisťahovalci. V tejto časti obce organizujú vynikajúce akcie, medzi ktoré patrí Starosvetská mlatba obilia a staré remeslá, čo je vlastne ukážka mlatby obilia, starých techník, strojov a remesiel.

Okrem toho usporadúvajú aj iné netradičné akcie, napríklad Vatru víťazstva ako spomienku na koniec 2. svetovej vojny a pripomienku SNP.

Za zmienku stojí aj súťaž v rámci Svetového dňa vidieckych žien – Festival vidieckych žien, ktorú organizuje Kľačiansky klub.

Jeho zakladateľ Jozef Gero si pred rokmi prenajal bývalý chátrajúci kultúrny dom a vdýchol mu tak nový spoločenský a športový život. A vraj zabudnutá časť obce! Síce len sto obyvateľov, zato dva kluby a činnosť ako v máloktorom meste.

Biznis na vode

Za posledných 20 rokov pribudli na Hrone nahusto za sebou rôzne prehradenia a malé vodné elektrárne. Jednu z nich plánoval postaviť aj investor zo Žiaru nad Hronom.

V časti Jalná navrhoval postaviť ľavobrežnú hrádzu a odvodňovací jarok a v katastri susednej obce Pitelová budovu malej vodnej elektrárne s haťou, rybovodom a s prístupovou cestou, pravobrežnú hrádzu a odvodňovací jarok plus dva objekty na reguláciu vody v starom ramene Hrona.

Elektráreň mala mať tri turbíny a ročne vyrábať priemerne 5 590 megawatthodín elektriny. Proti výstavbe elektrárne sa postavila obec Trnavá Hora, miestni obyvatelia a aktivisti z občianskeho združenia Hron pre slobodné rieky, ktorí dlhodobo bojujú proti výstavbe hydroelektrární na Hrone.

Obecný poslanec Jaroslav Gazdík roky presviedčal o možných negatívach výstavby.

„Ľudia sa obávali, že sa zdvihne hladina podzemnej vody a domy, ktoré sú pri rieke, budú plávať na vode. Ich základy by boli permanentne podmáčané,“ hovorí Jaroslav Gazdík, ktorý sa roky venoval tejto problematike a dnes má vo veciach jasno.

Pre elektráreň sa obec roky súdila, občania spisovali petície, vykonali stavebnú uzáveru. Úsilie nebolo márne, výstavba elektrárne nakoniec dostala stopku.

Unikátny betlehem

Skutočne výnimočnú expozíciu dreveného betlehema môžete nájsť v miestnom kultúrnom dome. Jeho autorom je rodák Jozef Turoň (1942 – 2010), ktorý dlhoročnú mravčiu prácu zvládol za pomoci Jána Trubana.

V prvej etape prác na betleheme z lipového dreva vyrezal autor približne 90 kusov 20-centimetrových postavičiek vyjadrujúcich biblické udalosti. Všetky z nich sú umiestnené v jednej úrovni a niektoré sa aj pohybujú.

V druhej etape sa autor a spoluautor inšpirovali známym slovenským Betlehemom v Rajeckej Lesnej a ten svoj doplnili o biblické udalosti a výjavy z bežného života. Po telefonickej dohode so zamestnancami obecného úradu si drevený unikát môže pozrieť ktokoľvek.

V jasličkách smetiarov

Vďaka prvému mužovi tejto obce má od roku 2008 Slovensko „svoj kameň“ pri múroch Vatikánu. Kameň č. 61 s nápisom Slovensko sa stal súčasťou celoročne otvoreného betlehema s názvom Il Presepe dei Netturbini, čo znamená Jasličky pouličných smetiarov.

Nachádza sa v tesnej blízkosti Berniniho kolonády, ktorá lemuje Námestie svätého Petra vo Vatikáne, v bývalej budove riaditeľstva rímských smetiarov na Via dei Cavalleggeri č. 5.

Autorom tohto projektu je Giuseppe Iani, ktorý v roku 1972 ako mladý zamestnanec rímskych smetiarov spolu so svojimi spolupracovníkmi vytvoril betlehem s motívom palestínskej krajiny, vonkajšie steny ktorého sú lemované kameňmi z celého sveta.

„Toto dielo je postavené z kameňa pochádzajúceho z Betlehema, zo San Giovanni Rottondo, ale aj z úlomkov mramoru z Berniniho kolonády. Celé jasličky sú obložené 1 200 rôznofarebnými kameňmi, z ktorých 350 pochádza z celého sveta, ostatné sú z Talianska,“ opisuje toto výnimočné rímske dielo Pavel Kravec, ktorý sa môže popýšiť aj mnohými inými aktivitami.

Jedným z jeho zaujímavých nápadov je napríklad koncert komornej hudby na Lomnickom štíte, ktorý zorganizoval spoločne s manažérom talianskeho sláčikového zoskupenia.

Koncert, ktorý sa konal 21. júla 2005 v nadmorskej výške 2 632 metrov n. m., je v knihe rekordov zapísaný ako Komorný koncert v najväčšej výške na Slovensku.

Pamätník partizánskeho odporu

V blízkosti obce Kľačany, ktorá od roku 1971 patrí administratívne pod Trnavú Horu, prebiehal pod vedením Petra Kubíka silný partizánsky odpor.

Práve preto sa v prvej polovici 60. rokov 20. storočia rozhodlo, že na tomto mieste bude stáť monumentálny pamätník SNP venovaný tomuto partizánskemu veliteľovi a jeho spolubojovníkom, ktorí tu 10. októbra 1944 zahynuli v bojoch.

Jedným z hlavných cieľov bolo, aby pamätník pôsobil ako výrazný objekt schopný upútať pozornosť už z diaľky. Voľba preto padla na výstavbu výraznej dominanty – monumentu so sochou bojovníka symbolicky zobrazujúceho Petra Kubíka.

Colnica a vstup do republiky Tralaland.
Zdroj: Jaroslav Slašťan

Slávnostného odhalenia v októbri 1967 sa zúčastnili i Kubíkovi rodičia a súrodenci. Neskôr sa z pomníka v Kľačanoch stalo miesto okresných osláv SNP.

Po roku 1989 aj tento pamätník zastihli prvé zmeny. V dôsledku politických udalostí bola najskôr prekrytá pôvodná bronzová tabuľa, neskôr došlo k „zabieleniu“ politicky nevyhovujúceho obsahu a jeho prekrytiu platňou s novým textom.

Pokles záujmu o pamätník spôsoboval postupné pustnutie areálu. Ten vyvrcholil v polovici 90. rokov krádežou časti sochy a 85 m dlhých oceľových reťazí s celkovou váhou 930 kg. Dnes sa obec v rámci svojich možností stará o jeho udržiavanie a kosenie.

Detská republika

V katastri obce sa nachádza Prvá detská prázdninová republika. Myšlienka Tralalandu vznikla v roku 1992 a v Trnavej Hore ju rozvíjajú už dvanásty rok. Spolková republika má svoje hranice, prezidenta, parlament, vládu i ústavu, hymnu, banku, poštu, vlastné peniaze i štátny sviatok.

„Najdôležitejší člen vlády je guvernér, pretože má na starosti deti. Vládu tvoria odborníci na jednotlivé odvetvia, máme tu hercov, hudobníkov, výtvarníkov, spevákov, tanečníkov i športovcov. Každý tu začínal na pozícii guvernéra, teda aj ja. Neskôr som sa stal ministrom športu a hier a dnes som premiérom,“ hovorí Dušan Poliak (37), ktorý je v Tralalande už 18 rokov.

Na otázku, či sa v republike stretávajú s korupciou, premiér so smiechom odpovedá, že doteraz sa tu s korupciou nestretol. A dodáva, že občanmi Tralalandu sa deti stávajú na trinásť dní, každému vystavia občiansky preukaz, fungujú tu vlastný čas i mena.

Na území republiky nájdete aj budovu ministerstva hospodárstva či riadiaceho centra Tralalandu, v ktorej sa nachádza prezidentská kancelária, úrad vlády, jedáleň i zábavné centrum.

Nad centrom sú športoviská s umelým povrchom a osvetlením, v areáli sú vybudované všetky možné ihriská, trávnaté, betónové i antukové. Pod nimi preteká Ihráčský potok, ktorý sa priamo v areáli rozlieva do umelého jazera. To je prispôsobené nielen na člnkovanie a vodné bicyklovanie, ale aj na kúpanie a rybolov.

Občania republiky si tu môžu vychutnávať plavecký bazén so solárnym ohrevom, amfiteáter, kino, javiská s profesionálnou technikou či malú zoo. Neverím, že sa nájde dospelý, ktorý by pri pobyte v Tralalande nezatúžil vrátiť sa do detských čias. Radosť žiť v takejto republike.

Premiér Tralalandu Dušan Poliak (37) s manželkou Radkou.
Zdroj: Jaroslav Slašťan

Anketa

Jozef Priehradník (38)

Výhodou je blízkosť miest, v ktorých pracujú miestni obyvatelia. Do Žiaru nad Hronom je odtiaľto 6 km a do Zvolena 16 km. V obci máme obchod s potravinami, viacero pohostinstiev i pizzeriu, venujem sa športovému rybárstvu a okolie poskytuje mnoho príležitostí pre pestovanie tohto športu. 

Peter Švihorík (57)

Prisťahoval som sa sem pred 33 rokmi z okolia Nitry. A už by som odtiaľto neodišiel. Je tu skutočne krásna príroda. Naša dedina má výhodnú polohu, do Banskej Bystrice je to 20 minút. Negatívami sú blízkosť diaľnice a horší stav obecných komunikácií.

Jaromír Minka (32)

Sú odtiaľto dobré autobusové aj vlakové spoje, takže dochádzanie za prácou je bezproblémové. Obec robí v priebehu celého roka mnoho športových a kultúrnych podujatí pre deti i starších ľudí. Negatívom je hluk z blízkej diaľnice, ktorý počuť hlavne vo večerných a v nočných hodinách.

Diskusia