Na jednom kopci sa týči majestátny kláštor, na druhom sú medzi stromami ukryté vínne pivničky. Kedysi tam ľudia vynášali všetko na chrbte, preto ich volali krošniari. Toto pomenovanie sa s Hronským Beňadikom spája dodnes.

Svojho času bola významnou križovatkou obchodných ciest nazvaná Slovenská brána, ktorou sa prechádzalo k bohatým banským mestám ako Banská Bystrica, Kremnica či Banská Štiavnica. Slávne časy oblasti, kde dnes leží obec Hronský Beňadik, stále pripomína impozantná stavba benediktínskeho kláštora, ktorý sa po rokoch chátrania opäť mení do krásy. Kým tu si človek pripadá naozaj honosne, „podhradie“ žije svojou každodennou a nie vždy jednoduchou realitou.

Hronský Beňadik

Poloha

 

Banskobystrický kraj, okres Žarnovica, región Tekov

 

Prvá písomná zmienka

 

1075

 

Rozloha

 

9,23 km2

 

Nadmorská výška

 

192 m

 

Počet obyvateľov

 

1 115 (k 31. 12. 2021)

 

Vývoj nezamestnanosti v okrese (vždy ku koncu roka)

 

2012 – 21,57 %

2013 – 18,12 %

2014 – 16,46 %

2015 – 14,46 %

2016 – 12,22 %

2017 – 7,98 %

2018 – 6,83 %

2019 – 6,45 %

2020 – 9,11 %

2021 – 8,09 %

2022 (apríl) – 7,56 %

Na všetko treba tri veci

Ako hovorí starosta Ľubomír Krovina, plánov by bolo veľa, ale na všetko potrebujete tri veci – peniaze, peniaze a zasa peniaze. Za ostatné obdobie sa podarilo zatepliť kultúrny dom, jednou z posledných aktivít je vybudovanie chodníka na cintoríne a chystá sa jeho zokruhovanie. „Dedinu sa, samozrejme, snažíme posúvať aj pomocou finančných prostriedkov z rôznych projektov, ale na niektoré žiadosti nám ani neodpovedali. Najmä v poslednom období mám pocit, že je to skôr strata času. Som presvedčený, že peniaze na rozvojové aktivity stále sú, len ich treba smerovať tam, kam treba, aby sme pre ľudí mohli niečo vybudovať. Teraz sme radi, že vôbec svietime, udržiavame dva cintoríny a cesty, ktoré ani nie sú vyrovnané. Stačí, keď niekto na prístupovej ceste vlastní štvorcový meter, a nedostaneme dotáciu. Preto bojujem za to, aby sa aspoň prístupové cesty v intraviláne dostali do nášho vlastníctva,“ poukazuje starosta na problém, ktorý sa ťahá už zo vzdialenejšej minulosti.

Aj vzhľadom na komplikovanú infraštruktúru je podľa neho prakticky nemožné vybudovať čistiareň odpadových vôd (ČOV). „Priamo cez Hronský Beňadik preteká potok, ponad ktorý prechádzajú viaceré mosty, takže pri stavbe ČOV by sa muselo robiť prečerpávanie. Išlo by o 4,5- až 5,5-miliónovú investíciu s desaťpercentnou spoluúčasťou, čím by sme zadlžili dedinu na veľa rokov. Navyše by čistiareň ani nebolo kde umiestniť,“ dodáva. Podobná situácia je aj s hľadaním pozemku pre zberný dvor, ktorý by obci ušetril nemalé financie vynakladané na odvoz smetí a navyše by sa vytvorili pracovné miesta.

ĎALŠIE FOTOGRAFIE Z OBCE NA HRANICI DVOCH KRAJOV NÁJDETE V GALÉRII

Cesta je stále téma

Tesne pred naším stretnutím prebehla v Hronskom Beňadiku komasácia pozemkov, na ktorej sa zúčastnilo niekoľko stovák ľudí a ktorá by mala aspoň čiastočne vyriešiť komplikované vlastnícke vzťahy. V tomto smere sú podľa Ľubomíra Krovinu obrovské resty. „Individuálna bytová výstavba stagnuje už tridsať rokov. Voľakedy tu existoval plán radovej výstavby, ale po revolúcii sa v reštitúcii všetko vrátilo pôvodným vlastníkom a tento projekt sa nepodarilo dotiahnuť do úspešného konca. Nové možnosti na bývanie tu však veľmi akútne treba, lebo vymierame a počet obyvateľov klesá,“ naráža starosta najmä na pomerne masívny odchod mladých za prácou a bývaním. Najväčším zamestnávateľom v obci je zinkovňa v susedstve kláštora so 70 až 80 zamestnancami, inak boli ľudia odkázaní za prácou cestovať. „Časy, keď odchádzali plné autobusy či vlaky do veľkých podnikov v Tlmačoch, Zlatých Moravciach či Žiari nad Hronom, sú nenávratne preč a obyvatelia obce migrujú buď na týždňovky, alebo si zarábajú v zahraničí,“ opisuje starosta situáciu.

Aspoň čiastkovým úspechom pri snahe udržať stav miestnej populácie je multifunkčná bytovka s 21 bytmi, ktorej súčasťou je aj zdravotné stredisko so zubárom, s kardiológom, so všeobecným lekárom, s lekárňou, knižnicou a kaderníctvom. Veľkou témou v poslednej obci Banskobystrického kraja pred hranicou s Nitrianskym je už dlhé roky aj mimoriadne frekventovaná cesta vedúca do Levíc priamo cez jej centrum. Ako sme sa sami presvedčili, ťažké kamióny sa tadiaľ valia jeden za druhým, ľuďom žijúcim v blízkosti cesty praskajú domy. „Ani jeden z variantov obchvatu obce nie je reálny, a tak môžeme byť momentálne vďační aspoň za to, že cesta sa bude rozširovať a pribudne chodník. Aj tak však mám obavy o starších ľudí, aby dokázali dostatočne rýchlo a bezpečne prejsť cez cestu,“ hovorí starosta.

Článok pokračuje na ďalšej strane.

Diskusia