Nočný útek z kaštieľa

Alžbeta sa o cára starala nepretržite pätnásť rokov, až do jeho smrti. Keďže jej dôveroval, chodila s ním aj na cesty a do kúpeľov. Na jar roku 1944 sa dozvedeli, že partizáni sú už v Banskej Bystrici, a tak museli z kaštieľa vo Svätom Antone čím skôr odísť.

„Mamička často spomínala strastiplnú cestu cez Banskú Štiavnicu do rakúskeho Ebenthalu, kde boli až do Veľkej noci. Museli ísť potme, neosvetlení, aby ich neobjavili lietadlá. V Bad Gasteine boli v bezpečí počas bombardovania a potom pokračovali do Coburgu. Aj keď cár nemal toto mesto v láske, mal tam štyri vily, a tak nemal dôvod ísť inde. Po druhej svetovej vojne si moju mamičku vzal za ženu. Myslím, že to urobil z vďaky za jej starostlivosť. Obrad mali 12. augusta 1947, vedelo o ňom len pár ľudí. Cirkevný sobáš sa konal na arcibiskupstve v Bambergu, oddával ich arcibiskup Franz Ott. Svedkami boli jeho sestra a kostolník,“ priblížila Hildegarda.

V Coburgu bola Alžbeta šťastná. Veľmi často spomínala prekrásnu Vilu 5, veľkú voliéru a množstvo kultúrnych akcií, ktoré sa tam konali, najmä široký repertoár divadiel v Coburgu a v Bayreuthe. Jej svadba s cárom sa prvýkrát objavila v amerických novinách, potom v nemeckých. Dočítame sa, že išlo výlučne o cirkevný a tajný sobáš a zúčastnení mali povinnosť o ňom mlčať.

Časť svojho života prežila v kaštieli vo Svätom Antone.
Zdroj: Archív rodiny

Cár zomrel Alžbete v náručí

Rodina abdikovaného panovníka Alžbetu medzi seba neprijala. „Pre nich bolo nepredstaviteľné, že si vzal dievča nešľachtického pôvodu. V súčasnosti je situácia úplne iná, nástupcovia trónu sa v Spojenom kráľovstve aj v Španielsku ženia so ženami bez šľachtického titulu. Dá sa povedať, že cár Ferdinand bol priekopníkom uzavretia sobáša medzi šľachticom a ženou neurodzeného pôvodu,“ zamýšľa sa Hildegarda.

Alžbeta mala k manželovi vzhľadom na obrovský vekový rozdiel vzťah ako k otcovi. Vážila si ho a obdivovala ho za jeho veľké srdce. Nikdy neodmietol pomôcť ľuďom, ktorí sa ocitli v núdzi. V Coburgu mal svoj apartmán a ona izby, v ktorých istý čas bývala s mladšou sestrou. O cára sa obetavo starala až do jeho smrti 10. septembra 1948. V tom čase sa po februárovom puči ujali moci na Slovensku komunisti. „Mamička bola pri svojom manželovi aj vtedy, keď zomieral. Mal pokojnú smrť, naposledy vydýchol v jej náručí.“

Pokračovania na ďalšej strane...

Diskusia