Na Slovensku máme jednu z najvýznamnejších ornitologických lokalít v strednej Európe. Senianske rybníky sú pre vedcov a ochranárov svetové.

Lokalít pre developerov je na Slovensku habadej, ale takýchto vzácnych území je veľmi málo. Podmáčané lúky v Chránenom vtáčom území Senianske rybníky s poskromným ľudským osídlením naokolo nie sú vhodné na pestovanie poľnohospodárskych plodín. Pozorovali tam viac ako 280 druhov vtákov. To je približne 80 percent z celkového počtu druhov vtákov zistených na Slovensku.

Rybníky kúsok na juhovýchod od Michaloviec ležia na tradičnej migračnej trase vtákov. „Územie takzvanej senianskej depresie bolo pravidelne zaplavované,“ vysvetľuje strážca prírody Chránenej krajinnej oblasti Vihorlat Ľubomír Hrinko. „Záplavy prinášali najmä topiace sa snehy na jar alebo jesenné prívalové dažde. Podľa dobových fotografií tu bývalo jedno obrovské jazero. Starší obyvatelia spomínali, ako z člna lovili ryby, a keď voda opadla, stačilo ich pozbierať rovno z lúky.“

Druhová pestrosť

Mokrade ohrozili socialistické meliorácie na Východoslovenskej nížine. Našťastie včas padlo rozhodnutie zachovať priestor aj pre migrujúce a hniezdiace vtáky. „V súčasnosti je takýchto území u nás veľmi málo. Na Senianskych rybníkoch stále hniezdia aj tie druhy, ktoré definitívne prišli o hniezdne biotopy na iných miestach. U nás nachádzajú vhodné hniezdne podmienky najmä vodné a pri vode žijúce vtáky, napríklad brodivce – lyžičiar biely, volavka purpurová, beluša veľká, beluša malá a bučiak veľký, veslonožce – kormorán veľký a kormorán malý, zúbkozobce – chochlačka bielooká, kačica chripľavá, hus divá a labuť hrbozobá, potápky – potápka červenokrká a potápka čiernokrká, z dravcov kaňa močiarna, neďaleko hniezdi orliak morský. Zaznamenali aj hniezdenie žeriava popolavého. Typickými obyvateľmi Senianskych rybníkov sú bahniaky – kalužiaky, pobrežníky, kulíky, šišily, šabliarky a chriaštele. Ďalšie druhy sa tu zastavajú počas ťahu na zimoviská alebo zo zimovísk. Je to tu doslova vtáčí raj. Tento rok sme pozorovali veľmi vzácnu labuť malú.“

Najväčšou atrakciou je ťah žeriavov. Niekoľkotisícové kŕdle sa zastavajú práve tam, aby sa najedli a nabrali sily na ďalší diaľkový let. Náučný chodník vtáčím rajom, ktorý vedie aj popri Národnej prírodnej rezervácii Senianske rybníky, je prístupný po celý rok. Ťah žeriavov spôsobuje rozruch väčšinou koncom marca.  Nad hlavami pozorovateľov podvečer prelietajú stovky vtákov putujúcich z juhozápadnej Európy a zo severnej Afriky do severnej Európy alebo naopak.

U nás len oddychujú a čakajú na vhodné počasie. Zaujímajú ich najmä priaznivé vzdušné prúdy. Senianske rybníky sú ideálnym prostredím nielen pre vtáky, ale aj pre bezstavovce, obojživelníky, plazy, cicavce… Aj komárov majú až-až. „Žijú tu vzácne a ohrozené druhy motýľov, vážok, chrobákov či rovnokrídlovcov. Pozorovali aj korytnačku močiarnu. Zatiaľ však nepotvrdili výskyt stabilnej populácie,“ hovorí strážca.

Rybníky stále slúžia na hospodárske účely.  Rybní hospodári, samozrejme, nie sú nadšení z nájazdov rybožravých vtákov. „Najväčším problémom sú kormorány. Ostatné druhy nie sú také pahltné a nezožerú až také množstvá. Kormoránom sa stáva, že precenia svoje lovecké schopnosti a rybu len zrania tak, že to neprežije. Niekedy sa s ulovenou veľkou rybou pri hltaní trápia tak dlho, kým ich to neprestane baviť, a potom ju jednoducho nechajú tak.“

AKÉ VTÁKY TU MÔŽETE POZOROVAŤ NÁJDETE V GALÉRII
Rybníky a mokré lúky
Sústava rybníkov pri obciach Iňačovce, Blatná Polianka aSenné má rozlohu 700hektárov. Najväčší rybník, ktorý zaberá 213hektárov, vyhlásili 27.mája 1974 za Štátnu prírodnú rezerváciu Senné – rybníky. Od 1.januára 1995 sú Senianske rybníky národnou prírodnou rezerváciu. Chránené vtáčie územie Senianske rybníky má rozlohu 2688,47hektára. Jeho súčasťou sú okrem rezervácie chovné rybníky aokolité lúky.

Pokračovanie na ďalšej strane...

Diskusia