Odvoz spred dverí

Miera vytriedeného odpadu sa v posledných rokoch v obci výrazne zvýšila. Od nástupu starostu Pavla Kravca v roku 2015 sa jeho objem do roku 2019 výrazne zvýšil z 22 percent na viac než 53 percent. A to aj vďaka viacerým opatreniam, ktoré postupne zaviedli. Išlo napríklad o otvorenie zberného dvora, posilnenie stojísk na triedený odpad, zavedenie triedeného odpadu aj v chatových oblastiach či zavedenie množstvového zberu odpadu. Rozhodli sa posilniť povedomie občanov o triedení odpadu aj prostredníctvom krátkeho seriálu zverejňovaného na sociálnej sieti, v ktorom obyvateľom vysvetľovali, ako správne triediť rozmanité druhy odpadu.

„Dnes v obci triedime 27 druhov odpadu. Obce majú povinnosť zabezpečiť zber a separáciu piatich základných druhov odpadu: plastov, kovových obalov, papiera, nápojových kartónov a skla. Je dokázané, že čím je väčšia vzdialenosť od bydliska občana a miesta, kde má uložiť separovaný odpad, tým je triedenie horšie a objem separovaného odpadu je nižší. Na sklo sme vytvorili zberné miesta s 1100-litrovými kontajnermi, ostatné odpady berie firma našim občanom priamo spred dverí. Na výmenu dostanú prázdne vrecia na ďalšie použitie.“

Ústretová obec. Jej obyvatelia môžu celý týždeň do zberného dvora doviezť odpad, po dohode so starostom aj počas víkendu či vo večerných hodinách.
Ústretová obec. Jej obyvatelia môžu celý týždeň do zberného dvora doviezť odpad, po dohode so starostom aj počas víkendu či vo večerných hodinách.
Zdroj: Jaroslav Slašťan

Tomuto sa povie ústretovosť samosprávy a zberovej služby smerom k občanom. Zaujíma nás však opodstatnenosť niekoľkých stojísk s kontajnermi, ktoré sme si pri vysýpaní nádob všimli. „Tie sme vytvorili pre chatárov, chalupárov, pre tých, ktorí odchádzajú na dovolenku alebo plánujú dlhší pobyt mimo svojho bydliska. Štatistiky ukazujú, že v bežnom zmesovom odpade domácností je až 13 percent potravín a 27 percent bioodpadu. Ako prvá obec na Slovensku sme v pilotnom režime zaviedli zber kuchynského odpadu, v troch častiach obce sme vytvorili zberné miesta na jeho zber. Za sedem mesiacov sa nám podarilo vyzbierať neuveriteľných osem ton kuchynského odpadu. Každý tretí deň ho chodia Technické služby mesta Žiar nad Hronom vyberať a následne ho vozia na energetické spracovanie do bioplynárne v Budči,“ hovorí Pavol Kravec.

Už v roku 2011 získala Trnavá Hora ocenenie Enviro samospráva a v roku 2019 za komplexnosť zavedeného systému nakladania s odpadom. Na otázku, prečo patrí odpad medzi priority obce, starosta odpovedá: „Keď sa ma pár mesiacov po nástupe na miesto starostu pýtali, čo je dôležité pri zabezpečení potrieb obce, povedal som, že všetko. Infraštruktúra, zásobovanie vodou, elektrifikácia, plynofikácia, kanalizácia, verejné osvetlenie. Ale úplne to najdôležitejšie je, aby mal občan kde odovzdať odpad zákonným spôsobom a aby sa odpad nehromadil v domácnostiach a na dvoroch.

Neverili by ste, aké veľké množstvo odpadu sa v domácnostiach kumuluje a čo všetko treba robiť pre jeho likvidáciu. V prenajatom objekte bývalej Lesnej správy Jalná sme zriadili zberný dvor odpadu, ktorý nie je predmetom zberu od dverí k dverám. A tak dnes majú kde občania odovzdať objemný netriediteľný odpad, ale aj drobný stavebný a kovový odpad, drevené palety, zvyšky farieb a chémie, starý nábytok či odpadové drevo. Hľadali sme spôsoby, ako nastaviť systém tak, aby každý druh odpadu mal občan kde odovzdať. Dnes dokážeme zbierať a roztriediť 27 druhov odpadu.“

Pokračovanie na ďalšej strane...

Ilustračná snímka

PROMINENTI V RAJKE: Maďarská obec zlákala Žideka i Gregorovú

Populárne články
Ján Jenčo získaval skúsenosti aj na študijnom pobyte v USA.

Hlavný inšpektor na ministerstve životného prostredia: Prečo občania prestávajú veriť štátu?

JOHN LENNON, hudobný génius, skladateľ a spevák, zakladajúci člen skupiny The Beatles.

Vraj sa gitarou neuživí: Svojmu vrahovi dal JOHN LENNON autogram len niekoľko hodín pred smrťou

Harry a Meghan

MEGHAN MARKLE priznala potrat: Z jej slov puká srdce

Ilustračné foto.Sponzorované

Alarmujúci prieskum: Prepojenosť škôl a praxe v IT sektore je takmer nulová

Ilustračná snímka

PROMINENTI V RAJKE: Maďarská obec zlákala Žideka i Gregorovú

Ruská ruleta pochádza z Ruska. Je to pravda?

Ruská ruleta pochádza z Ruska. Je to pravda?

Zobraziť viac
Diskusia