Zdražovanie energií, materiálov, rastúca inflácia, hroziace miliónové škrty od štátu a k tomu až neuveriteľné byrokratické prekážky. Mnohé slovenské mestá a obce čaká obdobie existenčnej neistoty.

Predseda Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) a zároveň dlhoročný primátor Liptovského Hrádku Branislav Tréger je človek z praxe, ktorý bez servítky pomenúva narastajúce problémy v našich samosprávach. Tie majú niekedy až bizarnú podobu. V čase zhluku viacerých mimoriadne nepriaznivých okolností už nemusí byť samozrejmosťou dokonca ani staré známe „svietiť a kúriť“.

Pripravovaná daňová reforma ministerstva financií, ktorá by mestá a obce okrem iného pripravila o dvesto miliónov eur, vyvoláva vášne. Ako sa situácia vyvíja a aký je váš pohľad na vec?

Reforma je v rokovaní, tento proces sledujeme a vyhodnocujeme. Nejde pritom len o spomínaný 200-miliónový výpadok, ale aj o ďalšie zmeny, ktoré by nás ukrátili o finančné prostriedky. Zákon o predprimárnom vzdelávaní v rámci originálnych kompetencií nám pridelí zodpovednosť za päť-, štyri- a neskôr aj trojročné deti, peniaze z mestských a obecných rozpočtov vytiahne aj zákon o sociálnych službách.

Nižší rast podielových daní je ďalšia vec, ktorá nám robí vrásky na čele, lebo práve dane z príjmu fyzických osôb sú najväčším príjmom do našich pokladníc. Tí, ktorí zákon pripravujú, sa pozerajú na mestá a obce tak, že majú peniaze na účtoch. Málokto si však uvedomuje, že máme prísny rámec v rámci verejných financií, kde nemôžeme prekročiť debet a rozpočet musí byť vyrovnaný. Nemôžeme ísť do schodkov, do bezhlavých úverov. Fungujeme zodpovedne na normálnych ekonomických princípoch. Navyše v mnohých oblastiach zastupujeme štát.

V akom zmysle?

Napríklad tak, že až 52 percent prostriedkov vynaložených na šport ide z pokladníc miest a obcí. V rámci kultúry zamestnávame osemtisíc pracovníkov či 2 500 mestských policajtov dohliadajúcich na bezpečnosť. Spolupracujeme s políciou pri obnovovaní kamerových systémov a takto by sme mohli vymenovávať ďalšie činnosti, v ktorých samosprávy zastupujú štát. O to viac je nám ľúto, že mnohí kompetentní úradníci vôbec netušia, ako to „dole“ funguje.

Ako to vyzerá napríklad na výjazdových zasadnutiach vlády v jednotlivých regiónoch? Skutočne ide len o akúsi formalitu a predvádzanie sa pred médiami?

Máme také aj také skúsenosti. Na ministerstvách sa našťastie stále nájdu ľudia, ktorí majú záujem veci riešiť, a to dokonca aj pružne. Niekedy sa však sľuby deklarujú čisto formálne a veľmi rýchlo zapadnú prachom.

ĎALŠIE FOTOGRAFIE K ROZHOVORU S BRANISLAVOM TRÉGEROM NÁJDETE V GALÉRII

Do akej miery hrá podľa vás rolu príslušnosť toho či onoho primátora alebo starostu k politickej strane? Aj s takýmito polemikami sa totiž počas našich ciest slovenskými regiónmi stretávame pomerne často.

V tomto smere je zrejme najlepšia rokovacia pozícia z pohľadu nezávislého. Ako predseda ZMOS-u môžem deklarovať len to, že nie sme politická organizácia. Sme vo výkone verejnej služby, kde je našou psou povinnosťou zabezpečiť čo najkvalitnejší život pre obyvateľov našich miest a obcí tak, aby sme sa nemuseli hanbiť napríklad za to, že dobrovoľným hasičom, ktorí vykonávajú svoju prácu bez nároku na odmenu, nedokážeme zabezpečiť ani techniku či iné základné podmienky na fungovanie.

Rozhovor pokračuje na ďalšej strane.

Diskusia