Dedinka v údolí

Jedna z krížnych ciest smeruje do Veľkej, druhá do Malej Čiernej. Zvažujúcu sa asfaltovú cestu zrekonštruovali vďaka peniazom z EÚ v rámci programu skvalitňovania dopravnej infraštruktúry. Vedie popri božej muke do údolia s vežou kostolíka. V jednej z 2 927 slovenských obcí žijú ľudia nábožensky orientovaní, hoci prvú Kaplnku povýšenia svätého kríža vysvätili až v máji 1942. Po tom, čo sa opäť stali samosprávnou obcou, si veriaci pristavili sakristie. Okolo kostolíka je miestny cintorín, ktorého oplotenie opravili s finančnou podporou Žilinského samosprávneho kraja. Vysadili i dreviny a skrášlili zeleň. Miestny investor odkúpil pozemky oproti a dal asanovať objekty, ktoré tam špatili.

Domáci pili odnepamäti vodu zo studní. Skupinový vodovod budovali s pomocou občanov až v roku 1968. Správu vodovodu už prevzali profesionáli. „V spolupráci so Severoslovenskou vodárenskou spoločnosťou Žilina sa nám podarilo vyriešiť dostatok pitnej vody stiahnutím nových prameňov a vybudovaním prečerpávacích staníc. Projektovú dokumentáciu na kanalizáciu má obec pripravenú, čo by prispelo k skvalitneniu životného prostredia v obci a k zvýšeniu štandardu,“ informuje starosta Jaroslav Koleda.

Cesta do obce aj skoro všetky ulice v sídle sú vyasfaltované.
Zdroj: Laco Hámor

Spoľahliví hasiči

Obyvatelia dlho nedôverovali novotám ani verejnému elektrickému osvetleniu, ktoré zaviedli v roku 1932. V domácnostiach svietili až v roku 1947. Prvý svietil obecný hlásnik Vincent Čerňanský. Autobus do obce začal premávať od 5. marca 1960. Vinco Matušek založil v roku 1927 dobrovoľný hasičský zbor (DHZ). „Na 29 členov hasičských dobrovoľníkov sa môžeme spoľahnúť. Aktívne sa zapájajú do obecných podujatí, ale aj v okrese, pravidelne sa zúčastňujú na súťažiach v požiarnom športe, starajú sa o funkčnosť požiarnej techniky.

Požiarnici až do roku 2001 používali už takmer muzeálny, typ požiarnej striekačky PS-8,“ vraví starosta Jaroslav Koleda. Obec vďaka finančnej podpore Ladislava Dvořáka nakúpila modernejšiu požiarnu techniku. Dobrovoľní hasiči pomáhajú pri organizovaní a zabezpečovaní akcií. Začiatkom júla ide napríklad o Traktorovicu – súťaž starších a podomácky vyrobených traktorov.

Článok pokračuje na ďalšej strane.

Diskusia