V detstve som mal z toho filmu strach. V jednotlivých scénach sa naháňali zvláštni ľudia, ktorí mi svojím maskovaním a dobovými účesmi pripomínali upírov. Ich často prehnané výstupy na pľaci mi neskôr pripadali úsmevné. Ako diváci mohli vnímať prvý slovenský hraný film o Jánošíkovi pred 100 rokmi? A prečo sa nakrúcali až dve verzie? Na tieto otázky sme hľadali odpovede spolu s Jurajom Oniščenkom, estetikom a filmovým teoretikom.

Čo pre Slovensko znamená tento film
V roku 1920 americkí Slováci v Chicagu založili Tatra Film Corporation s cieľom nakrúcať filmy v starej vlasti. Jedným z hlavných aktérov bol Ján Závodný, majiteľ kina, rodák z Brezovej pod Bradlom. Výrobou filmu Jánošík poverili Daniela a Jaroslava Siakeľovcov, ktorí pochádzali z Blatnice. Nakrúcať sa začalo v lete 1921 v okolí Blatnice vo Veľkej Fatre. Na jeseň dokončili niektoré interiéry v Prahe. Film mal premiéru v Žiline 21. 11. 1921 a v Chicagu 1. 12. 1921. Dlhé desaťročia sa považoval za stratený. V roku 1995 toto dielo UNESCO zapísalo do svetového kultúrneho dedičstva. Vďaka Jánošíkovi sa Slovensko zaradilo medzi 10 prvých krajín sveta, kde nakrútili dlhometrážny hraný film.

Nakrúcalo sa tri roky po 1. svetovej vojne. Uvedomoval si štáb, do čoho ide?

Z neskorších rozhovorov, ktoré podali tvorcovia filmu, vyplýva, že prvoradým cieľom bolo zarobiť. Vytvorili spoločnosť Tatra Film Corporation, do ktorej vložili vlastné peniaze a očakávali, že sa im ich vklady vrátia. To bol primárny zámer americkej verzie filmu. Sekundárny cieľ predstavoval národný element, ktorý bol zložitý. Jednak chceli upevniť identitu Slovákov v Chicagu, sprostredkovať im obrazy z ich rodného kraja. Tvorcovia si uvedomovali aspoň sčasti svoju priekopnícku rolu v slovenskej kinematografii. Veľmi príznačný je z tohto pohľadu rámcový motív celého filmu: turista prichádza na Slovensko, stretne baču a ten stotožní Jánošíka s turistom. Ako vraví Ute Rassloff, ide o zvláštny motív prisvojenia si cudzieho za svoje. Turista (americký Slovák alebo Čech, ktorého hrá Theodor Pištěk) prichádza na Slovensko a nachádza v cudzom kus seba.

Bol Jánošík prvý film na svete z kategórie ľudových hrdinov, ku ktorým patrí aj Robin Hood či Ivanhoe?

Po prvé, ide o otázku ľudového hrdinu a mýtu všeobecne a do tejto kategórie spadá aj western. V období okolo roku 1921 je už western plne etablovaný. Na druhej strane, konkrétne filmy, ktoré by zobrazovali podobného hrdinu, akým bol Juraj Jánošík, sa ozaj ťažko pred ním hľadajú.

Bulletin k filmu Jánošík z roku 1921.
Zdroj: Literárny archív SNK

V niektorých scénach cítiť vplyv už spomínaného westernu. Dá sa povedať, že sa tým tvorcovia snažili priblížiť vkusu amerických divákov?

Celkom určite. Na jednej strane western a americká kinematografia vplývali na tvorcov Jánošíka a na druhej strane sa nebránili a aj vedome sa snažili na tento vplyv nadviazať. Vplyv americkej alebo dokonca už hollywoodskej kinematografie je vo filme viditeľný.

Prvý Jánošík sa nebúril tak ako v ďalších filmoch o ňom, len poukazoval na krivdy a naznačoval sociálny útlak. Prečo nebol väčším rebelantom?

Už ním nepotreboval byť. Hrubo povedané, maďarský útlak a romantizmus je už ďaleko, do 2. svetovej vojny a bojov za slobodu tiež. Jánošík z roku 1921 sa sústreďuje na pozitívnu tvorbu identity, nie na jej diferenciáciu. Film spadá do takzvanej estetiky úžasu ranej kinematografie, v ktorej funkcia filmu spočíva v prinášaní okamžitých stimulov, ktoré si divák želá. Jeho ambícia nespočíva v tvorbe, tlmočení a sprostredkovaní hlbších hodnôt a posolstiev, ale v predostrení okamžitej zábavy. Tento zámer vládne svetovému filmu minimálne do roku 1907 a následne sa postupne vytráca. Film Jánošík nemal ambíciu sprostredkovať vysokú zábavu divadla, ale naopak, chcel byť skôr nízkou zábavou, ľudovou veselicou. Z niektorých titulkov vidieť, ako nabádal divákov na interakciu, spev. Film mala sprevádzať špeciálne zložená hudba z ľudových motívov, dominujú mu efektné krátke atraktívne zábery ako bozk Jánošíka s Aničkou, prestrelenie lana a podobne.

Pokračovanie na ďalšej strane...

Diskusia