Predseda

V auguste 1895 sa v Turčianskom Svätom Martine konalo prvé valné zhromaždenie spoločnosti, na ktorom bol Kmeť zvolený za jej prvého predsedu. Z prenčovskej fary viedol jedenásť rokov všetky práce súvisiace s činnosťou tejto inštitúcie, ktorej daroval svoje početné zbierky. Valné zhromaždenie spoločnosti tiež rozhodlo o výstavbe novej budovy pre múzeum. Jej základný kameň bol položený v roku 1906 a vzhľadom na množstvo práce súvisiacej s činnosťou Muzeálnej slovenskej spoločnosti požiadal Kmeť v roku 1894 a opakovane v roku 1896 o predčasné penzionovanie. Túžil sa totiž naplno venovať vedeckej a zberateľskej činnosti. Jedenásty júlový deň v roku 1906 odovzdal rímskokatolícky farský úrad v Prenčove svojmu nástupcovi a presťahoval sa do Martina, kde sa pričinil o dostavanie novej budovy múzea. Dokončenia stavby sa síce dočkal, ale otvorenia a sprístupnenia prvej expozície, vytvorenej predovšetkým z jeho zbierok a exponátov, sa už nedožil.

Dobové fotografie z odhalenia pomníka Andreja Kmeťa v Banskej Štiavnici pri príležitosti 30. výročia úmrtia Andreja Kmeťa.
Dobové fotografie z odhalenia pomníka Andreja Kmeťa v Banskej Štiavnici pri príležitosti 30. výročia úmrtia Andreja Kmeťa.
Zdroj: Archív Štefana Čabáka

Botanik

Predsedom Muzeálnej slovenskej spoločnosti ostal Andrej Kmeť až do svojej smrti v roku 1908. V oblasti geológie, mineralógie, paleontológie spolupracoval s profesormi Baníckej a lesníckej akadémie v Banskej Štiavnici. Objavil viacero nových druhov rastlín a húb. Do dejín svetovej botaniky vstúpil objavením nových druhov rastlín, najmä ruží, v okolí Sitna ich opísal viac ako 60 druhov. Zhromaždil aj výnimočnú zbierku semien obsahujúcu 1 733 vzoriek patriacich k 516 rodom. O tom, že bol zanieteným botanikom, svedčí aj to, že udržiaval komunikáciu s mnohými zahraničnými botanikmi. Vymieňal si rastliny so šiestimi zahraničnými vedeckými inštitúciami. Láska k botanike pretrvala až do posledných chvíľ jeho života.

Ešte aj v poslednom liste, písanom na smrteľnej posteli, naliehavo prosil priateľa o vresovec mäsový (Erica carnea) z Vysokých Tatier. Hoci vo svojom herbári mal až 25 exemplárov vresovca, tento mu chýbal. Chcel mať ich zbierku kompletnú. Zanechal obdivuhodné dedičstvo – herbárovú zbierku Herbarium Kmetianum, ktorá obsahuje 72-tisíc položiek. Tento herbár je najcennejším výsledkom Kmeťovej botanickej činnosti a jeho úsilím o vytvorenie čo najkomplexnejšej botanickej zbierky. Dnes je uložený v Slovenskom národnom múzeu v Martine, kde sa nachádza trvalá expozícia Kmetianum, venovaná práci Andreja Kmeťa.

Múzeum, ktoré nesie jeho meno, dnes spravuje viac ako 175 000 zbierkových exponátov, z ktorých je asi 8 700 zo spoločenskovednej a 166 600 z prírodovednej oblasti. Medzi najcennejšie patria obrazy Révayovskej galérie, zbierka exotických motýľov Ivana Zbíňovského a herbár a zoologické exponáty zo zbierky Andreja Kmeťa. V Prírodovednom múzeu Slovenského národného múzea v Bratislave sa zas nachádza najväčší mykologický herbár na Slovensku. Obsahuje viac ako 30 000 položiek vyšších i nižších húb a takmer polovicu z nich nazbieral a na svoju dobu Andrej Kmeť aj pomerne presne určil.

Škoda zdravé, nezodraté údy do hrobu vložiť.
A. Kmeť

Publicista

Za svojho života publikoval mnoho článkov s populárnou aj odbornou tematikou. A to nielen do slovenských časopisov a novín, ale aj zahraničných, väčšinou nemeckých periodík. Jeden z nemeckých bádateľov raz o Kmeťovi povedal, že je výkonný ako parný stroj. Kmeťov blízky priateľ a spolupracovník, vydavateľ, redaktor a publicista František Richard Osvald pri poslednej rozlúčke s posledným slovenským polyhistorom predniesol tieto slová: „Sú mužovia, u ktorých sa hodnota ich osobnosti, dosah vykonanej práce, neobjaví tak v ich živote, až keď zovre sa nad ich telom hrob, vtedy spozná spoločnosť, národ, svet, čím boli a čo v nich utratili.“ Tieto slová sa onedlho naplnili.

FOTOGRAFIE K ČLÁNKU NÁJDETE V GALÉRII
Len ochutnať!

Nafukovacie nohavice či miniatúry jedla... Spestrite si deň poriadnou dávkou bizarností

Populárne články
Pre zobrazenie celého vtipu kliknite na obrázok.

Prinášame pondelkovú dávku humoru :) Zasmejte sa so Životom

Miroslav Žbirka

Fúúú... Tak to chce odvahu! MEKY ŽBIRKA poriadne riskuje

Ilustračné foto.Sponzorované

Nástraha pre začiatočníkov v pohybe? Tutoriály na internete

Diana Mórová

Herecká diva DIANA MÓROVÁ: Kto boli jej osudoví muži a prečo tak dlho tajila vzťah s Mokrým?

KAROL DUCHOŇ na snímke z roku 1979 so svojou mamou OĽGOU a dcéru DANKOU.

Krivda z detstva: Rodičia KAROLA DUCHOŇA museli atraktívny byt prenechať papalášom

Zatvorené fľaše kradnú priestor. Je to pravda?

Zatvorené fľaše kradnú priestor. Je to pravda?

Zobraziť viac
Diskusia