Primátor, prednosta a časť poslancov a zamestnancov Mestského úradu v ZLATÝCH MORAVCIACH bojovali s kovidom.

Riaditeľ, podnikateľ, hudobník

Miestny historik Marián Tomajko so smútkom v hlase hovorí, že zomreli hlavne obyvatelia v seniorskom veku, ktorí sa hrdo hlásili k mestu, v ktorom žili. Išlo o zanietených lokálpatriotov. Menuje napríklad bývalého riaditeľa nemocnice Rastislava Řeháčka, ktorý sa z historického hľadiska veľmi zaujímal o slávneho obyvateľa mesta – romantického básnika, búrliváka a národného buditeľa Janka Kráľa. Dokonca o ňom napísal publikáciu. Kovidu podľahol aj známy miestny podnikateľ Bali Blakčori, ktorého tu takmer každý poznal, pretože Zlatomoravčanom ponúkal vo svojich prevádzkach chýrnu zmrzlinu.

Do umeleckého neba sa pobral aj priekopník trampskej hudby na Slovensku Zdeněk Šrott. Rodák z Moravy študoval na vojenskej škole na Slovensku, naša krajina sa mu neskôr stala domovom. V nitrianskom rádiu prostredníctvom vlastnej relácie šíril hudobnú osvetu. Desať rokov spoluorganizoval v Lúčnici nad Žitavou hudobný festival. V dedine Hosťovce pri Zlatých Moravciach, kde žil, v minulosti pracoval na obecnom úrade ako kultúrny pracovník, vďaka zanieteniu sa mu darilo organizovať zaujímavé podujatia. Vydal spolu tri CD, jeho 
manželka Janka Kicová spomína, že v časoch, keď bol zdravý, koncertoval v Česku aj na Slovensku, doslova od Ašu až po ukrajinské hranice. Zomrel začiatkom marca vo veku nedožitých 71 rokov, posledné roky ho trápili vážne zdravotné problémy. Bol odkázaný na manželkinu a dcérinu opateru.

Článok pokračuje na následujúcej strane...

Diskusia