Reportáže

Nedobrovoľní darcovia: Po smrti vám môžu legálne odobrať orgány, kosti aj kožu!

7.8. 2014 14:00
Diskusia ()
Ilustračná snímka
Ilustračná snímka
Zdroj: Profimedia.sk
Reportáže

Nedobrovoľní darcovia: Po smrti vám môžu legálne odobrať orgány, kosti aj kožu!

7.8. 2014 14:00
Diskusia ()
Ilustračná snímka
Ilustračná snímka
Zdroj: Profimedia.sk

Hororové zábery, ktoré občas uniknú zo slovenských márnic, mátajú asi každého. Ľudské telá odrané z kože, bez lýtkových kostí či kĺbov... Naozaj je to v poriadku?

Obchodovanie s ľudskými telami a ich časťami u nás zákon zakazuje. Ten istý zákon však umožňuje rozobrať po smrti vaše telo na súčiastky. Ak ešte počas života nedáte písomný nesúhlas s pitvou alebo s darovaním tkanív, na Slovensku sa po smrti stávate darcom. Vašu kompletnú zdravotnú dokumentáciu dostanú zamestnanci súkromnej eseročky (!), ktorí vám môžu podľa potreby odobrať napríklad kosti, kĺby či kožu. Vaši príbuzní sa o tom nemusia vôbec dozvedieť a časti vášho tela môžu pokojne putovať do zahraničia. Naša legislatíva toto všetko umožňuje.

Na Slovensku príbuzní nemusia byť informovaní,
Na Slovensku príbuzní nemusia byť informovaní,
Zdroj: Profimedia.sk

Šokujúce video

Pred niekoľkými dňami sa v médiách objavilo video s telom mŕtveho Karola Martinku ml.. Syn bohatého privatizéra Karola Martinku sa v máji obesil. Pitva tela bola teda pre násilnú smrť nutná, aj keby s ňou počas života dotyčný písomne nesúhlasil. Video ukazuje telo bez lýtkových kostí a častí kože, zošité doslova od hlavy po päty. Podobné prípady „vykostených“ tiel bez vedomia rodín zosnulých vyvolali v roku 2012 škandál, v ktorom padlo niekoľko trestných oznámení. Po dvoch rokoch sa zdá, že sa nič podstatné nezmenilo. Dokonca ani aktéri celej kauzy.

Bez kontroly

Tkanivá mŕtvym darcom odoberá na Slovensku tkanivová banka s názvom Tissue Research Institute (TRI). Je to súkromná firma, ktorá má na svoju činnosť povolenie od ministerstva zdravotníctva. Spoločnosť TRI má uzavretú zmluvu s Úradom pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS), na základe ktorej ÚDZS oznamuje súkromnej eseročke vhodných darcov a poskytuje jej ich kompletnú zdravotnú dokumentáciu. Odbery sa dejú na pracoviskách úradu, ktorými sú vybrané pracoviská súdneho lekárstva a patologickej anatómie. Firma TRI uhrádza štátu náklady spojené s odbermi tkanív podľa platného cenníka ÚDZS. Podľa zmluvy tkanivová banka musí pri odberoch zachovávať etické postupy zaobchádzania s mŕtvym tak, aby nebola znížená jeho dôstojnosť. Po vykonaní odberu má telo zrekonštruovať tak, „aby sa čo najviac približovalo svojmu pôvodnému anatomickému vzhľadu“.

Karol Martinka sa so synom Karolom ml
Karol Martinka sa so synom Karolom ml
Zdroj: Ivan Pastor, Archív

Podľa hovorkyne ÚDZS Sone Valášikovej „úrad nemá oprávnenie zasahovať do činnosti tkanivového zariadenia ani určovať rozsah a množstvo odoberaných tkanív. Za rekonštrukciu tela zodpovedá vedúci odberového tímu tkanivového zariadenia a to, ako bola vykonaná, hodnotí vedúci lekár pracoviska. ÚDZS nemôže kontrolovať ani použitie tkanív odobratých z tiel mŕtvych darcov, ani spôsob ich spracovania a o použití týchto tkanív úrad nemá informácie“. Podčiarknuté a zhrnuté – súkromná firma dostáva všetky informácie o darcoch, odoberá z tiel toľko tkanív, koľko potrebuje, spracúva ich, ako uzná za vhodné, môže ich vyvážať do zahraničia a ÚDZS jej činnosť nekontroluje. O úrovni rekonštrukcie tiel po odbere kostí, šliach či kože by sa tiež dalo polemizovať, keďže na medializovaných záberoch pôsobia doslova šokujúco.

Pochybná spolupráca

Firma TRI je známa tým, že nekomunikuje s novinármi. Ani nám sa s jej zástupcami nepodarilo spojiť. Napriek tomu, že sa zaoberá takou citlivou činnosťou, akou je odber a spracovanie ľudských tkanív, disponuje osobnými údajmi darcov a má zmluvu so štátom. ÚDZS mal s firmou TRI uzavretú zmluvu o spolupráci od roku 2009. V roku 2012 však oba subjekty na seba navzájom podali trestné oznámenia. Agentúra TASR totiž vtedy priniesla informácie, že TRI vyvážala tkanivá mŕtvych darcov na spracovanie do nemeckej firmy Tutogen Medical.

Darované orgány a tkanivá sú vzácne všade
Darované orgány a tkanivá sú vzácne všade
Zdroj: Profimedia.sk

Spoločnosť je stopercentnou dcérou americkej spoločnosti RTI Biologics. Podľa údajov na svojej stránke spracúva tkanivá pre neamerický a americký trh. Americká firma bola zapletená do škandálu ohľadne vývozu tkanív z Ukrajiny, pochybnosti však mali vzniknúť aj v iných krajinách. Tutogen už pred deviatimi rokmi figuroval v kauze, keď odoberal tkanivá od firmy, ktorá ich získavala pochybne, za čo jej šéf skončil vo väzení.

Majetkový prospech?

Za odobraté tkanivá, za ktoré sa považujú aj kosti, inkasovali podľa vtedajších informácií TASR slovenskí lekári okolo 8 až 35 eur za kus. Z jedného zomretého sa pritom odoberalo viac tkanív a za odbery z jedného pacienta tak mohol odoberajúci získať v priemere vyše 300 eur. Samozrejme, tieto peniaze boli evidované ako refundácia nákladov súvisiacich s odberom. Pre TRI sa vtedy počas troch rokov podľa TASR urobilo okolo 13 000 odberov asi na 600 ľuďoch (!), celkovo na odberoch mohli pracovníci na patológiách zarobiť odhadom okolo 200 000 eur. Oveľa viac, samozrejme, musela pri takom masívnom exporte zarobiť samotná firma. Odbery sa realizovali najmä v Nitre. Úrad preto ukončil pracovný pomer s vtedajším riaditeľom odboru súdnolekárskych a patologickoanatomických pracovísk a odvolal vedúceho lekára a jeho zástupcu na nitrianskom pracovisku úradu.

Odbery tkanív sa na Slovensku dejú na vybraných
Odbery tkanív sa na Slovensku dejú na vybraných
Zdroj: Profimedia.sk

Niektoré odbery sa robili aj v Bratislave. ÚDZS vtedy vykonal internú kontrolu a vypovedal zmluvu o spolupráci. Úrad vzápätí obvinil spoločnosť TRI, že napriek dohode neponúkala a nepoužívala tkanivá prednostne na Slovensku, všetky ich totiž vyviezla do Nemecka. „Vzhľadom na to, že tkanivové zariadenie využívalo medzery v legislatívnej úprave na to, aby všetky odobraté tkanivá vyvážalo bez akéhokoľvek obmedzenia alebo kontroly do Nemecka, úrad žiada orgány činné v trestnom konaní preveriť, či v tomto konaní spoločnosti nebol cieľom finančný zisk alebo iný majetkový prospech,“ povedala v tom čase vtedajšia hovorkyňa ÚZDS Radoslava Muchová. TRI však neplatnosť zmluvy neuznala a trvala na tom, aby jej úrad ďalej oznamoval vhodných darcov.

Aj na Ukrajine

Podobné divné praktiky pri získavaní tkanív v súvislosti s firmou Tutogen Medical sa pred dvomi rokmi objavili aj na Ukrajine. Medzinárodné konzorcium investigatívnej žurnalistiky vtedy poukázalo aj na podivné transporty tkanív do Nemecka. Podľa nemeckého časopisu Der Spiegel inkasovali napríklad ukrajinskí doktori podobné taxy ako tí slovenskí, za stehennú či ramennú kosť vyše 40 eur. Za perikard, teda obal srdca, si mohli prilepšiť okolo 15 eur, za podkolenné šľachy mohli zarobiť približne 14 až 26 eur. Čím viac ich poslali, tým viac im Tutogen zaplatil. Na Ukrajine zaznamenali aj prípady odberov mimo záznamu, interná kontrola ÚDZS však v SR takéto konanie nepreukázala.

Motorkári, hoci ich prezývajú „darcami orgánov“,
Motorkári, hoci ich prezývajú „darcami orgánov“,
Zdroj: Profimedia.sk

V Nemecku, rovnako ako v Holandsku či v USA, platná legislatíva nedovoľuje odber tkanív bez predošlého písomného súhlasu darcu či jeho príbuzných. Niet sa čomu čudovať, že tkanivá zo Slovenska či z Ukrajiny sú tam vítaným artiklom. Vyrábajú sa z nich aj drahé tkanivové náhrady používané napríklad v plastickej chirurgii. Tie sú predmetom biznisu, v ktorom sa vo svete točia milióny eur a o záchranu životov v ňom naozaj nejde.

Nič sa nestalo?

To, čo sa dialo po tomto škandále, je prinajmenšom zarážajúce. Nezmenilo sa totiž vôbec nič. ÚDZS 18. júla 2013 dokonca s firmou TIR obnovil zmluvu o spolupráci! Súkromná spoločnosť ďalej funguje s povolením ministerstva zdravotníctva a v súlade so slovenskou legislatívou odoberá tkanivá mŕtvym ľuďom. Podľa hovorkyne ÚZDS Sone Valášikovej bolo od obnovenia zmluvy uskutočnených 189 odberov od mŕtvych darcov, ktoré sa zrealizovali na súdnolekárskom pracovisku v Bratislave a na súdnolekárskom a patologickoanatomickom pracovisku v Nitre. Aj vývoz do Tutogenu či inde do zahraničia podľa všetkého funguje úspešne ďalej. Firma potrebuje na export tkanív podľa platnej legislatívy súhlas Národnej transplantačnej organizácie. Tá vedie napríklad aj register nedarcov – ľudí, ktorí s odbermi tkanív po svojej smrti písomne nesúhlasili. Nám sa s jej riaditeľom MUDr. Danielom Kubom pre jeho dovolenku spojiť nepodarilo, televízii JOJ však pred šiestimi mesiacmi povedal: „Tkanivá odchádzajú do Tutogenu zo spoločnosti TRI.“ Zároveň dodal, že súčasná legislatíva Národnej transplantačnej organizácii neumožňuje priamu kontrolu tkanivovej banky.

Na náhradné obličky sú dlhé poradovníky čakateľov.
Na náhradné obličky sú dlhé poradovníky čakateľov.
Zdroj: Profimedia.sk

Nadbytočné tkanivá?

Slovensko s inými krajinami východného bloku teda zrejme naďalej zostáva zdrojom tkanív, ktoré v západných krajinách nie je také ľahké získať a aj ich odber je tam zrejme drahší než u nás. Naše zákony očividne tomuto obchodu zabrániť nedokážu, oficiálne totiž o komerčné využitie nejde – len o vývoz „nadbytočných tkanív“ za úhradu nákladov na odber biologického materiálu. Otázka je, komu takýto stav vyhovuje. Paradoxné je aj to, že na Slovensku, tak ako všade vo svete, nie je povolený vedecký výskum na embryách, aj nenarodení majú teda určité práva. Prečo teda po smrti všetky práva na telo mŕtveho rodine zanikajú? Nejasná a nekonkrétna legislatíva, ktorá nedokáže tkanivové banky dôsledne kontrolovať, povedie k jedinému: Slováci začnú hromadne podpisovať a posielať nesúhlasy s pitvou či darovaním tkanív príslušným orgánom. A doplatia na to tí, ktorí zúfalo čakajú na ten najväčší dar – obličku či pečeň. Koordinátori transplantácií sa správajú k príbuzným mŕtvych darcov orgánov, ktorými sú väčšinou mladí ľudia, veľmi ohľaduplne. Možný odber orgánu vždy citlivo oznamujú a žiadajú o súhlas, aj keď ho oficiálne nepotrebujú. Ak sa však zároveň budú ďalej arogantne robiť bez vedomia príbuzných odbery kostí, kĺbov či kože „na export“, po ktorých zostanú šokované rodiny a zohavené telá, o darcovstve sa na Slovensku nebude dať hovoriť.

V niektorých krajinách západnej Európy potrebujú
V niektorých krajinách západnej Európy potrebujú
Zdroj: Profimedia.sk

Ako je to vo svete

Zavedená prax na Slovensku patrí medzi takzvané opt out (voľba vystúpenia spomedzi darcov) systémy: to znamená, že ak nechcete byť darcom, musíte urobiť aktívne právne kroky a vyjadriť nesúhlas. Prax v USA je založená na silnom dôraze na individualizmus a na odber tkanív a orgánov je potrebný, naopak, explicitný súhlas darcu – ide teda o takzvaný opt in systém, voľbu vstupu medzi darcov. Tento prístup, v rozpore s inak tradičným americkým pragmatizmom, zmenšuje rozsah dostupných darcov a situáciu s nedostatkom darcov zhoršuje. Na druhej strane vedie k výchove k väčšej individuálnej zodpovednosti. Inštitúcie, ktoré sa usilujú o zabezpečenie orgánov a tkanív na transplantácie, musia aktívne občanov presviedčať, aby vyjadrili svoj súhlas s darcovstvom. Americká obdoba nášho ministerstva zdravotníctva napríklad prevádzkuje webovú stránku Darujte dar života, ktorá poskytuje podrobné informácie, prečo súhlasiť s darcovstvom a ako svoj súhlas vyjadriť, a to v každom zo štátov USA. Napríklad v štáte Maryland to možno urobiť veľmi jednoducho tým, že vyjadríte svoj súhlas na webovej stránke úradu pre registráciu automobilov, ktorý vydáva vodičské preukazy. V USA nemajú občianske preukazy a cestovné pasy má len zhruba tretina Američanov, ale vodičský preukaz má v podstate každý Američan, takže práve úrad, ktorý ich vydáva, je ideálny aj na registrovanie súhlasov s darovaním. Okrem toho práve dopravné nehody sú najväčším zabijakom mladých zdravých ľudí s orgánmi a tkanivami vhodnými na darovanie. Štát Maryland má o niečo viac obyvateľov ako Slovensko – 5,9 milióna – a z nich ako darcovia je zaregistrovaná vyše polovica dospelých – presnejšie asi 2,56 milióna. V Kalifornii sa do zoznamu môžu zapísať so súhlasom rodičov aj deti od 13 rokov.

Tento systém vyzerá z pohľadu práv jednotlivca veľmi pôsobivo, na druhej strane však v USA čaká na darovanie orgánu v každej chvíli okolo 120 000 ľudí, z nich okolo 95 000 na transplantáciu obličiek. Pretože sa včas nenašiel darca, každoročne zomrú toľkí, akoby každý druhý týždeň v USA padol veľký boeing. Orgány jedného darcu pritom môžu teoreticky zachrániť až 8 životov a tkanivá zlepšiť zdravie 50 ľudí. V Európe máme zmes opt in a opt out systémov. Napríklad v Nemecku majú opt in systém, v Rakúsku opt out systém. Výsledky sú priepastne rozdielne: v Nemecku patrí medzi darcov len 12 % obyvateľov, kým v Rakúsku až 99,9 %. Len menej ako 0,1 % Rakúšanov vyvinie úsilie, aby ich zdravé orgány a tkanivá boli spálené alebo pochované so zvyškom ich tela. Naopak, len 12 % Nemcov vyvinie úsilie, aby sa použili na záchranu životov a zdravia. Iné porovnanie: Španielsko, ktoré má opt out systém, má 34 uskutočnených darovaní orgánov na milión obyvateľov. Grécko s opt in systémom ich má 6. Práve preto, že časť Európy má opt out systém, býva na zozname čakateľov v Európe len okolo 56 000 ľudí (v roku 2011), teda len polovica oproti USA, hoci EÚ má podstatne viac obyvateľov (500 miliónov verzus asi 330 miliónov).

Samotné darovanie tkaniva (ale aj krvi a krvnej plazmy), či už v rámci opt in, alebo opt out systému, je len jedným aspektom celého procesu. Nutnosťou sú sterilný odber, imunologické testovanie, technické spracovanie (napríklad plazmy), uskladnenie v potrebných podmienkach a podobne. Sú to všetko kroky, ktoré vyžadujú techniku, materiál a kvalifikovaný personál. Preto nie je možné očakávať, že keď niekto zadarmo povedzme krv daruje, niekto iný ju zadarmo dostane. Otázka, samozrejme, je, či má byť spracovanie krvi a tkanív predmetom podnikania súkromných firiem, a ak áno, či je možné určiť nejakú primeranú mieru zisku. Ale tak je to vlastne v celom zdravotníctve – napríklad v oblasti zdravotného poistenia, keď zo zákona povinne odvádzame peniaze súkromným firmám, ktoré si z nich ukrajujú bohaté zisk.

Autor: Juraj Mesík

Poslať emailom
Diskusia ()
Volocopter by mohol slúžiť ako taxík budúcnosti.

V Singapure predstavili taxík budúcnosti: Poradí si so vzdialenosťou aj zápchami

Populárne články
Ilustračná snímka

Kvôli nezhodám s bývalými kamarátkami upadla do depresie. Pomohla jej netradičná liečba!

Tomáš Chrenek

Zoznam 10 najbohatších Slovákov: Na čom zarobili milióny?

Hamzov mlyn začal mlieť múku v roku 1897.

Po mlynároch zostalo na Slovensku len pár symbolických stôp: Nadšenci sa to pokúšajú zmeniť

Záchranári Táňa Buliková a Patrik Christian Cmorej boli v správnom čase na správnom mieste.

Nestratila ani okamih: Slovenská lekárka zachránila na prechádzke život zúfalému mužovi

Herečka Andie MacDowell napremiére filmu Magic Mike.

Hollywoodsku hviezdu zradila látka na šatách: Slovenská prezidentka by jej rozumela!

Vedeli ste

Vedia aj slony skákať?

Zobraziť viac
Diskusia