Oslovujú ho z celého Slovenska. Ornitológ Ján Dobšovič (40) „čistí“ obchodné reťazce od nepozvaných návštevníkov. Odchyt vtákov robí pomocou nárazových sietí väčšinou s tromi kolegami. Niekedy za deň urobia viac zásahov v rôznych obchodoch. Chytali už aj exotického hada a zatúlanú veveričku.

Ján sa v minulosti venoval ochrane prírody v mimovládnych organizáciách. Neskôr začal podnikať. K prvému odchytu okrídlených zatúlancov v interiéri sa dostal v roku 2006. „Začínal som na dohodu ako brigádnik. Teraz mám vlastnú eseročku. Všetky vtáky voľne žijúce v Európskej únii patria medzi chránené druhy a na ich odchyt je potrebná výnimka či povolenia, v závislosti od tej-ktorej krajiny,“ priblížil Ján.

Na odchyt ho volajú manažéri obchodných reťazcov z celej krajiny. Skúsenosti nadobudol počas krúžkovania vtáctva. Odchyt vo vnútorných priestoroch je podľa neho veľmi podobný. Používajú sa nárazové siete, ktoré sa nainštalujú do letového koridoru operencov. Vtáčik sa do nich zachytí, jemne ho odtiaľ vytiahnu a vypustia do prírody. „Najčastejšie sa do prevádzok dostanú cez sklad, keď sa vozí tovar. Dvere sú dokorán, vletia dnu a odtiaľ do predajne. Občas preletia aj cez dvere, kadiaľ chodia zákazníci, ale tých prípadov je menej.“ Podľa našej legislatívy by vtáky nemali poletovať ani v skladoch s potravinami. Výška, do ktorej sa sieť umiestni, závisí od druhu operenca, ale aj od podmienok prevádzky.

ODCHYTENÉ OPERENCE V REŤAZCOCH NÁJDETE V NAŠEJ GALÉRII

V predajni bolo 20 vtákov

Inštalácia sietí im predtým zabrala asi hodinu, teraz to dokážu urobiť za kratší čas. Samotný odchyt v lepších prípadoch trvá menej ako šesťdesiat minút, v zložitejších aj niekoľko dní. Približne 99 percent všetkých dolapených sú vrabce. Zaujímavé je, že aj keď siete inštalovali v noci, vtáky sa do nich chytali až ráno. „Majú štandardný biorytmus a pokiaľ nie sú v prevádzke dlhší čas, tak lietajú ako ich kamaráti vonku,“ priblížil Ján.

„Boli časy, keď po predajniach poletovalo aj vyše 20 vtákov. V súčasnosti máme už takú dobrú spoluprácu s obchodmi, že nám zatelefonujú, len čo sa u nich vtáčik objaví.“ Do sietí sa najčastejšie chytia už spomínané vrabce, ďalej žltochvosty, červienky, drozdy a sýkorky. Z času na čas v nich skončili aj iné druhy. Skôr to boli ojedinelé prípady, keď vtáky ani nechceli vletieť dnu. Patril k nim žltochvost hôrny, kolibiarik čipčavý, pipíška chochlatá, ale aj dravce: krahulec a sokol myšiar.

Za najzaujímavejší považuje ornitológ odchyt dudka chochlatého, ktorý sa podobá na papagája. Zamestnanci obchodného reťazca si aj mysleli, že ide o tohto exota. „V niektorých prevádzkach sú chovateľské potreby, a tak sa občas stane, že im uletí papagáj,“ usmial sa Ján.

Článok pokračuje na ďalšej strane...

Diskusia