Jednoznačnými vinníkmi zodpovednými za problém so synantropnými medveďmi sú ľudia, ktorí nezabezpečia odpad tak, ako im ukladá zákon, a tí, ktorí prikrmujú voľne žijúcu zver v blízkosti obcí. 

Nedávna správa, že zásahový tím pre medveďa hnedého Štátnej ochrany prírody Slovenskej republiky pri veľkokapacitnom kontajneri uspal medvedicu s mláďaťom a vykonal ich eutanáziu, vyvolala reakcie, ktoré postavili proti sebe dve skupiny – obhajcov a odporcov tohto zákroku. „Účelom odstránenia konkrétnych jedincov z populácie bolo zabrániť ďalším škodám na majetku, ktoré tieto jedince opakovane spôsobovali, ako aj zabrániť nebezpečným kolíziám s návštevníkmi a obyvateľmi podtatranských obcí, miestnych častí a osád. Tieto medvede dlhodobo a opakovane vyhľadávali potravu v podobe zmesového komunálneho odpadu a prenikali do viacerých zariadení, čím spôsobovali škody na majetku. Pri stretnutí s človekom nejavili známky plachosti a vykazovali nízku senzitivitu na plašenie svetlom, zvukom, poplašnými výstrelmi, pyrotechnikou a paintballovým strelivom,“ vysvetľuje hovorkyňa ŠOP SR Anna Weissová.

Poruchy správania

Problémovú medvedicu zásahový tím pre medveďa hnedého prvýkrát spozoroval pri kontajneroch v júni 2020, vtedy sa ju však podarilo odplašiť z intravilánu obce. Začiatkom jesene prišli nové hlásenia o jej výskyte. „Zásahový tím medvediu rodinu monitoroval a plašil od septembra do novembra minulého roka a členovia tímu boli na mieste takmer každú noc. Vzhľadom na to, že plašenie nebolo účinné, odchyt medvedice a jej štyroch mláďat bol plánovaný ešte na jeseň minulého roka. V tom čase boli mláďatá ešte malé a plán bol odchytiť ich a umiestniť do odchovných zariadení. To sa však nepodarilo, keďže medvedia rodina sa pobrala na zimný spánok o niečo skôr,“ spresňuje hovorkyňa Anna Weissová.

Už vtedy však ochranári upozorňovali, že vzhľadom na nepriaznivú situáciu s odpadom v oblasti Vysokých Tatier je pravdepodobné, že situácia s medveďmi a odpadom sa bude opakovať na jar. „To sa aj stalo a v apríli 2021 začali prichádzať hlásenia o výskyte týchto jedincov v intraviláne, pričom opakovane prenikli aj do budovy hotela Poľana, kde sa nachádza cukrárenská výroba, a do koliby Starý Smokovec. Členovia zásahového tímu tam opätovne viacero nocí hliadkovali a pokúšali sa jedince plašiť, čo sa však nepodarilo. Zmeny správania u všetkých týchto jedincov boli pozorované dlhodobo a išlo o proces, ktorý napredoval. Všetkých päť jedincov vykazovalo poruchy správania a tie boli charakteristické prejavmi, ktoré sa vymykajú bežnému správaniu, ako je napríklad strata plachosti. Poruchy správania majú pôvod vo faktoroch, ktoré daného jedinca ovplyvňujú. V tomto prípade došlo k zmene správania za pomerne krátke obdobie, pričom sa to prejavilo vo vzťahu k ľuďom a prostrediu a v interakcii s nimi,“ dodáva A. Weissová.

Posledné mesiace zásahový tím vyskúšal všetky možnosti plašenia, ktoré majú vyvolať plachosť u jedincov s pozmeneným správaním. Žiadna z použitých metód však nebola účinná, pri stretnutí s človekom tieto medvede naďalej nejavili známky plachosti a do lokality v intraviláne sa neustále vracali.

FOTOGRAFIE Z MIEST ZÁSAHU MEDVEĎA HNEDÉHO NÁJDETE V GALÉRII
Zásahový tím pre medveďa hnedého
Úlohou zásahového tímu pre medveďa hnedého je čo najskôr po nahlásení výskytu medveďa v intravilánoch miest a obcí zaistiť bezpečnosť ľudí. Okrem toho plní viaceré úlohy v oblasti evidencie, prevencie, osvety a manažmentu druhu, ako aj ďalšie úlohy s cieľom minimalizovania konfliktov človeka s medveďom hnedým. Z hľadiska prevencie vykonáva najmä aktivity smerujúce k odstraňovaniu atraktantov (lákadiel) spôsobujúcich výskyt medveďov v obývaných oblastiach a ich bezprostrednej blízkosti, hlavne nezabezpečený komunálny odpad a krmoviská voľne žijúcej zveri, ktoré medvede vyhľadávajú ako ľahko dostupný zdroj potravy. Práve tie lákajú medvede do blízkosti ľudských obydlí.

Článok pokračuje na ďalšej strane...

Diskusia