Azda ani jedno zo svetových diel nevyvoláva pozornosť a neprestáva fascinovať natoľko ako freska POSLEDNÁ VEČERA geniálneho umelca Leonarda da Vinci (1452 – 1519).

Nachádza sa v refektári milánskeho kláštora Santa Maria delle Grazie. Keď ju v roku 1498 odhalili, mnísi zostali ohromení. V jedálni, vedľa ich stolov, sa zrazu objavil Ježiš Kristus a dvanásť apoštolov. Maľba bola taká plastická, že vyvolávala ilúziu skutočnosti. No najmä bola iná než všetky diela s námetom poslednej večere pred Leonardom, ale aj po ňom, o čom vtedy ešte rehoľníci netušili.

Na dovtedajších obrazoch boli apoštoli strnulí, sedeli nepohnute za stolom tesne vedľa seba, len Judáš sa od nich oddelil. Leonardovo poňatie sa diametrálne líši od klasického zobrazovania. Je v ňom napätie, dráma, údiv... Maliar zobrazuje Ježiša Krista v okamihu, keď oznamuje apoštolom, že ho jeden z nich zradí. Kristus práve dopovedal svoje prorocké slová a jeho učeníci sa v hrôze od neho odťahujú. Neveriacky na neho hľadia, čakajú na vysvetlenie.

Niektorí ho uisťujú o svojej nevine, o oddanosti k nemu, iní diskutujú o tom, koho má Pán na mysli. Svätý Peter s dlhou bielou bradou, známy svojou impulzívnosťou, sa nakláňa k svätému Jánovi, sediacemu po Ježišovej pravici, a niečo mu naliehavo šepká. Nechtiac pritom posotí dopredu Judáša, ktorý ako jediný zo všetkých nič nehovorí, negestikuluje, len zamyslene pozoruje ostatných.

O Leonardovi rôzni konšpirátori tvrdia, že do svojich obrazov zakomponoval tajomné odkazy, symboly a šifry. Vychádzali z toho, že bol nesmierne vzdelaný a nadaný, vedel omnoho viac než vzdelanci jeho doby. Venoval sa sochárstvu, architektúre, astronómii, anatómii, zostrojil niekoľko lietajúcich strojov podobných helikoptére, v jeho denníkoch sa našli vynálezy bojovej techniky. Ukrýva aj freska Posledná večera nejaké tajomstvá?

Zaujímavosti o Leonardovi da Vinci
  • Leonardo bol samouk, vzdelával sa doma. Nemal formálne vzdelanie, neovládal latinčinu ani gréčtinu.
  • Bol prvý človek, ktorý dokázal vysvetliť, prečo je obloha modrá.
  • Jeho ruky pracovali nezávisle od seba. Jednou kreslil a druhou písal.
  • Ako prvý na svete prišiel s nápadom na kontaktné šošovky. Neboli reálne použiteľné, ale na jeho myšlienku nadviazali neskôr ďalší vynálezcovia.
  • Niektoré Leonardove denníky s poznámkami a nákresmi si v roku 1994 kúpil Bill Gates. Zaplatil za ne 30 miliónov dolárov.
  • Miloval slobodu a zvieratá. Chcel ju dopriať všetkým živým tvorom, preto keď videl nejaké zviera v zajatí, kúpil ho a vzápätí pustil do voľnej prírody.
  • Bol veľmi sebakritický. Tvrdil, že jeho práce nie sú také kvalitné, ako by mali byť. Tým podľa neho urazil Boha i ľudí.
  • Na svojom konte mal množstvo vynálezov: padák, guľomet, tank, revolver, samopal, bicykel, rogalo, ponorku, vŕtačku...
  • Poprel teóriu, že Slnko a Mesiac krúžia okolo Zeme.
  • Podľa programu na zisťovanie emócií je slávna Mona Lisa na 83 % šťastná, na 9 % znechutená, na 6 % má strach a na 2 % je nahnevaná.

Článok pokračuje na ďalšej strane.

Diskusia