Prečo byť odkázaný na pracovné vyhnanstvo, keď ma môže uživiť rodná hruda? V prvom Agro - drevinovom sociálnom podniku na Slovensku dokazujú, že šanca stať sa hrdým poľnohospodárom je naozaj pre každého.

Stojíme uprostred nenápadného areálu na okraji dediny v okrese, kde aktuálna nezamestnanosť presahuje pätnásť percent a mnohí ľudia márne hľadajú možnosť zaujímavej pracovnej sebarealizácie. Tobôž takí, ktorým osud nedožičil predpoklady na úspešnú kariéru. Projekt Agro – drevinový sociálny podnik v Rovňanoch pri Poltári z dielne Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) prepája hneď niekoľko zmysluplných prvkov.

Pomôcť tam, kde treba

Vyštudoval krajinnú ekológiu a dnes je špecialistom na sociálnu ekonomiku v kraji. Pred dvoma rokmi nastúpil do rozvojovej agentúry BBSK Dobrý kraj, ktorej cieľom bolo vytvoriť pracovné podmienky pre znevýhodnené a zraniteľné osoby. Pre Milana Vaňa je pozícia konateľa sociálneho podniku nielen vítanou možnosťou vrátiť sa do praxe, ale aj veľkým vnútorným naplnením, čo cítiť z každého jeho slova. „Prvotnou myšlienkou bolo zrealizovať tento projekt v najmenej rozvinutom okrese v partnerstve so strednou odbornou školou zameranou na poľnohospodárstvo. Vytypovali sme okres Poltár a miestnu SOŠ, ku ktorej pribudli ako odborní garanti ďalšie odborné školy,“ vysvetľuje Milan Vaňo.

Sociálny podnik sídli v areáli odborného pracoviska poltárskej SOŠ v Rovňanoch. Zrekonštruované krajské budovy má v dlhodobom prenájme a okrem zázemia pre zamestnancov by tu malo vzniknúť napríklad výučbové pracovisko na semináre o ekologickom poľnohospodárstve.

ĎALŠIE FOTOGRAFIE Z AGRO-DREVINOVÉHO SOCIÁLNEHO PODNIKU NÁJDETE V GALÉRII

Zachránený sad

Ako prvé v Rovňanoch rozbehli pestovanie cesnaku a oživili starý ovocný sad z roku 1950, ktorý bol kedysi súčasťou genetickej stanice. „Sad bol pätnásť-dvadsať rokov opustený a tomu zodpovedal aj jeho stav. Po vykonaní auditu naším odborným garantom SOŠ v Želovciach sa zistilo, že z pôvodných 1 300 jabloní a hrušiek sa zachovalo 1 100 stromov a takmer 500 z nich bolo nepoužiteľných. Tie sme nahradili päťstovkou nových stromov, čím sa pomaly dostávame k pôvodnému počtu,“ hovorí Milan Vaňo.

Odbyt všetkých vypestovaných produktov je zabezpečený už teraz: putujú na stoly stravníkov v krajských domovoch sociálnych služieb a na stredných školách. „Zákon o sociálnej ekonomike nám dáva možnosť podporiť formou vyhradených zákaziek sociálne podniky nášho typu. Zároveň chceme udržať tradície a ukázať mladým ľuďom, že sa oplatí ísť študovať poľnohospodárstvo. Našou ambíciou je dať im prácu v tomto odbore, ostať doma a venovať sa tomu, čo vyštudovali. Je to pre nich určite zmysluplnejšia perspektíva než odísť do ekonomicky silnejšieho regiónu a dochádzať z ubytovne do fabriky na zmeny za pásom,“ je presvedčený Milan Vaňo.

Článok pokračuje na ďalšej strane.

Diskusia