Prvýkrát sa písomne spomína už v roku 1075, o dávnejšom osídlení však svedčia archeologické nálezy keltského pohrebiska. Bzenica dala Slovensku viacero významných osobností.

V historických záznamoch sa spomína najprv ako Gronzucha, v roku 1124 ako Boznica, v roku 1326 ako Bezenche a v roku 1773 už ako Bzenicza. Dnes sú v Bzenici aj miestne časti Bukovina, Záhorčie a Dolné Stupy.


Bzenica

Prvá písomná zmienka: 1075

Lokalizácia: okres Žiar nad Hronom, kraj Banskobystrický, orografický celok: Žiarska kotlina

Počet obyvateľov: 612 (muži 325, ženy 287)

Nezamestnaní: 21

Najstarší obyvateľ: 94 rokov

Vývoj nezamestnanosti v okrese:2013 – 14,61 %; 2014 – 13,34 %; 2015 – 10,86 %; 2016 – 8,6 %; 2017 – 5,66 %; 2018 – 4,24 %; 2019 (január) – 4,28 %


Využité fondy

Už druhé volebné obdobie šéfuje obci Marek Kováč (51). Ako sám vraví, snažia sa vypracovať čo najviac projektov a žiadostí o dotáciu z európskych fondov.

„Keďže onedlho sa končí programové obdobie na čerpanie štrukturálnych fondov, snažíme sa z nich dostať čo najviac, hoci je to mnohokrát dosť problematické. Z fondov sme v obci vybudovali verejné osvetlenie, v roku 2015 sme získali financie na vybudovanie protipovodňových opatrení a reguláciu potoka v časti Bukoviny, v minulom roku sme financie z fondov vo výške 180 000 eur využili na vybudovanie viacerých obecných parkov a na výstavbu nových autobusových zastávok.

V súčasnosti robíme rekonštrukciu domu smútku na Bukovine. Z vlastných zdrojov sme v roku 2014 zrekonštruovali dom smútku v Bzenici a vybudovali pamätník padlým v 1. a v 2. svetovej vojne. Okrem toho sme zrekonštruovali a reinštalovali Pamätnú izbu Andreja Kmeťa, ktorú obec otvorila v roku 1991. Pribudli v nej nové zbierkové predmety, niektoré exponáty nám zapožičalo Slovenské národné múzeum.

Mnohé projekty máme však ešte rozbehnuté, požiadali sme o vybudovanie nových verejných priestranstiev, pretože vyšla nová výzva. V obecnej bytovke žije veľa malých detí, potrebujeme nové detské ihrisko, chceli by sme uspieť a už v tomto roku ho vybudovať.

Mojou srdcovou záležitosťou je bývalá budova školy, v ktorej sídli aj expozícia Andreja Kmeťa. Chceli by sme na nej spraviť fasádu a novú strechu, podali sme žiadosť o poskytnutie podpory z Environmentálneho fondu formou finančnej dotácie,“ hovorí prvý muž Bzenice o nových plánoch a vyhliadkach.

Starosta obce Marek Kováč.
Starosta obce Marek Kováč.
Zdroj: Jaroslav Slašťan

Podľa jeho slov sú v budove niekdajšej ľudovej školy nevyužité priestory. V spodnej časti budovy sa nachádza materská škola, nad ňou je dnes nevyužívaný služobný byt a pamätná izba. Pod ňou je obecná knižnica.

V obci vznikol nedávno klub dôchodcov, ktorý má 50 členov, takže obec chce myslieť aj na nich. Keďže nemajú svoje priestory a stretávajú sa zatiaľ v kultúrnom dome, knižnicu presťahujú na poschodie do prázdneho bytu a spodnú časť môžu využívať seniori. Zo Štátneho fondu rozvoja bývania obec postavila bytovky, ktoré kolaudovali v roku 2012.

„Budovu bývalej školy sme prestavali na bytovú budovu so šiestimi dvojizbovými bytmi a postavili sme novostavbu, ktorá poskytuje 24 jedno-, dvoj- a trojizbových nájomných bytov. Záujem je veľký, všetky byty sú dnes obsadené.

Máme nevýhodu v tom, že pekné pozemky v blízkosti Hrona sú v záplavovej oblasti a smerom do Vyhní je zužujúca sa dolina. Čaká ma však stretnutie s autorom územného plánu obce. Spolu chceme aktualizovať doterajší plán a nájsť v obci nové miesta vhodné na individuálnu bytovú výstavbu,“ hovorí starosta.

Široký záber

V minulosti tu pôsobilo mnoho národne orientovaných učiteľov, medzi nimi napríklad priekopník slovenskej paleontológie Jozef Hugolín, autor libreta prvej detskej spevohry na svete Jur­kov sen Norbert Barbier či botanik, publicista a kronikár RNDr. Ladislav Jasenák.

Najvýznamnejšou osobnosťou obce je Andrej Kmeť, ktorý sa tu narodil 19. novembra 1841. V obciach, kde ako farár pôsobil, zakladal knižnice, ovocné sady a organizoval porady ovocinárskych, roľníckych, technických či prekladateľských spolkov. Okrem toho písal príspevky do rôznych periodík, snažil sa o vedecké mapovanie ľudských činností, tvoril herbár, zbieral hmyz a lúštil slovenské názvy. Umrel 16. februára 1908.

V roku 1963 bol Kmeťov rodný dom vyhlásený za kultúrnu pamiatku a v roku 1991 v budove bývalej základnej školy sprístupnili jeho biografickú expozíciu. Od jej otvorenia ňou návštevníkov sprevádza príbuzná Andreja Kmeťa Anna Firáková Majerská (76).

Kmeťov rodný dom vyhlásili v roku 1963 za kultúrnu pamiatku.
Kmeťov rodný dom vyhlásili v roku 1963 za kultúrnu pamiatku.
Zdroj: Jaroslav Slašťan

„Ako národ mu máme byť za čo vďační, bol to veľmi činorodý a vzdelaný človek s neskutočným záberom, rozsahom a hĺbkou vedomostí. Jeho obetavosť a horlivosť v duchovnej, národnobuditeľskej, ľudovýchovnej i vedeckej práci nepoznala hraníc.

Biskup Baláž mal na slávnostnej omši pri otvorení jubilejných osláv Andreja Kmeťa nádhernú kázeň, v ktorej zdôraznil, že Kmeť sa stal veľkým synom národa i cirkvi, pretože sa ochotne nasmeroval na kanál Božej múdrosti a bol naň napojený po celý život. Od svojej mladosti si správne uchovával a koncentroval životnú energiu, čím sa stal veľkým príkladom pre našu mládež.“

Vrátená identita

V strede obce sa nachádza budova, okolo ktorej je čulý ruch, vykonávajú tu úpravy terénu a rôzne stavebné práce.

„Hľadal som vhodnú budovu, ktorá by mala trochu romantiky, a našiel som ju v Bzenici,“ hovorí profesionálny výtvarník Jozef Franko (68) o rozhodnutí presťahovať svoju firmu z okolia Zvolena do Bzenice.

„Profesionálne sa zaoberám kachliarstvom, už 20 rokov sme vo svojom odbore najelitnejšou firmou na Slovensku. Vyrábame kachle na objednávku, ide o najluxusnejšie kusy, ktoré väčšinou putujú do kaštieľov a zámkov. Nejdeme komerčným smerom, každý kus je originál.“

Rodák z Pezinka prišiel na stredné Slovensko služobne a už tu ostal.

„Z budovy bývalého bzenického mlyna chceme spraviť sídlo firmy, výrobnú dielňu a využiť ju aj na ubytovanie. Prišli sme sem pred mesiacom, dva dni po príchode sme spojazdnili provizórnu dielňu a dnes tu už vyrábame. Teším sa, že mám okolo seba schopných, obetavých a verných ľudí.

Chceme tejto budove vrátiť pôvodný charakter, jej identitu. Po znárodnení režim mlyny ničil, mlynice zámerne zasypávali kamením. Práve vykopávame mlynicu, chceme zviditeľniť a priznať výpust i náhon, aby si budova zachovala charakter mlyna.“

Pomník rodáka Andreja Kmeťa (1841 – 1908).
Pomník rodáka Andreja Kmeťa (1841 – 1908).
Zdroj: Jaroslav Slašťan

Hlavou a srdcom

Na konci miestnej časti Bukovina nájdete ovčiu farmu, v ktorej zamestnávajú 6 ľudí a chovajú 372 oviec. Väčšina z nich patrí ku karpatskému plemenu cigája.

„Čo sa týka chovu oviec, Slovensko je v Európe trpaslík, v centrálnej evidencii hospodárskych zvierat máme zapísaných necelých 400 000 kusov zvierat. Pre príklad, Rumuni ich majú asi 7 miliónov a Angličania asi 11 miliónov,“ hovorí majiteľ ovčej farmy Róbert Búci (44).

„Za úspech našej farmy vďačíme šikovnosti, logike, rozumu a pracovitosti. V chove sa riadime netradičnými, ale hlboko logickými vedomosťami. Žijeme v ére poznatkov v oblasti biochémie a chovu zvierat a my sme zistili, že mnohé veci sa dajú robiť precíznejšie, kvalitnejšie, jednoduchšie a lacnejšie.

Potom sú tu otázky, ktoré nás nútia uvažovať, ako robiť veci inak, napríklad zaujímavejšie aj pre zákazníkov. Teda neponúkať im len bežnú syrovú hrudku, ale aj rôzne uzlíky, nite, korbáčiky a parenice. Obsahovo je to však jeden a ten istý syr, len má inú formu. Len z kvalitného mlieka vyrobíme kvalitný syr.

Preto je naším cieľom vyrobiť vlastné mlieko, ktoré dávame testovať na mikrobiologickú neškodnosť. Mlieko testujeme aj na živinový profil, koľko obsahuje energie, koľko bielkovín, cukru, tuku, a z mlieka tiež zisťujeme zdravotný stav zvierat, ktorý je pre nás veľmi dôležitý. Kvalitné mlieko nezískate z paše, tak to nefunguje. Ovečky totiž musíte dobre nakŕmiť, a to sa z paše nedá, každá lúka je iná, čo sa týka druhového zloženia rastlín, teda má aj rôzny pomer živín.“

Róbert Búci vyštudoval Fakultu ekológie a environmentalistiky Technickej univerzity vo Zvolene, svojej práci rozumie a robí ju srdcom i hlavou. O svojich vedomostiach nás počas celého rozhovoru presviedčal rozprávaním o biochémii, vitamínoch rozpustných v tuku a vitamínoch rozpustných vo vode, o vláknine, megajouloch, bielkovinách, stopových prvkoch a mikroelementoch.

Dominantou obce je moderný rímskokatolícky Kostol svätej Alžbety.
Dominantou obce je moderný rímskokatolícky Kostol svätej Alžbety.
Zdroj: Jaroslav Slašťan

„Za rozhodujúce považujem vzdelanie. Spolupracujeme s vedcami na univerzitách a s výskumnými ústavmi, minulý týždeň som bol na inauguračnej prednáške docenta Juráčka o výžive hospodárskych zvierat a konzervovaní krmovín. Je ohromujúce, koľko toho vedci vedia a ako málo z toho my farmári používame v praxi. My sa snažíme poznatky z katedier transformovať do našich maštalí,“ priznáva svoju snahu sympatický farmár.

Hovorí, že návštevníkom radi ukazujú, ako sa žije na ich farme, a oboznamujú ich aj s tradičnou výrobou syra. Čerstvé ovčie výrobky si môžete kúpiť v predajni priamo na farme, nájdete tu skutočne širokú ponuku syrov, ktorá sa začína chutnou ovčou hrudkou, ovčou bryndzou a končí parenými syrmi a niťami.

Divoká minerálka

Jozef Kmeť (45) začínal spolu s bratom v prenajatých priestoroch v Bzenici. Pri ceste I. triedy I/65, ktorá spája Nitru a Martin, otvorili pri križovatke do obce bistro. Najskôr ponúkali len nápoje, neskôr spojazdnili reštauráciu. O návštevníkov nemali núdzu, chýr o skvelej kuchyni sa šíril rýchlo.

Po vybudovaní rýchlostnej cesty R1 v rokoch 2008 – 2010 sa rozhodli kúpiť pozemok asi 500 metrov od obce a postaviť klasickú drevenú stavbu v štýle kanadského zrubu. Dnes tu fungujú ôsmy rok. Reštaurácia, ktorá v sezóne zamestnáva do 20 ľudí, ponúka predovšetkým tradičné slovenské jedlá, ale tiež divinu a vlastné špeciality.

„V blízkej budúcnosti plánujeme pri kolibe vybudovať aj ubytovanie v malých drevených zruboch s rozmermi asi 12 krát 12 metrov. Každá zo štyroch izieb bude vybavená aj vlastným hygienickým zariadením,“ prezrádza plány do budúcnosti Jozef Kmeť.

Na Slovensku sú desiatky minerálnych prameňov, ale nie všetky poskytujú pitnú vodu. Vajcovka, kyselka, šťavica, šťava, sírna voda, švabľovka, solanka, kvašná voda, kvašnica, smrdiace mláky, hutná voda, medokýš, kyslá, blboták, ryhavka, smradľavá voda, smrďatá, smradľavka... Takto nazývajú ľudia minerálne pramene.

Pramene v Bzenici volajú miestni medokýš, ich kvalitu obec pravidelne monitoruje. Výsledky rozborov sú v norme, voda je z mikrobiologickej a hydrobiologickej stránky v poriadku. Pri návšteve obce ich neobíďte, majú vraj liečivé účinky.

V miestnej časti Bukoviny sa nachádza vybetónovaná šachta s medokýšom bohatým na železo a mangán.
V miestnej časti Bukoviny sa nachádza vybetónovaná šachta s medokýšom bohatým na železo a mangán.
Zdroj: Jaroslav Slašťan

Anketa

Emília Omastová (76)

Žijem v Polomke od narodenia, inde by som si to ani nevedela predstaviť. Krásne hory, prostredie pekné, park hrdý, všetko vyriadené. Nemôžem povedať zle. Len tratíme sa my, čo chodíme v kroji. Už je nás tu len sedem, všetko pomrelo. Som šťastná, že mám zdravíčka a farára v dedine. Len keby nám trocha povýšili dôchodok, ale s tým pán starosta nič urobiť nemôže.

Diana Pohančaníková (21)

Aj pre nás neskôr narodených sa tu žije vcelku príjemne a pokojne, hoci musíme chodiť za zábavou skôr do Brezna. Prostredie je pekné, chcelo by to viac možností na bývanie, aby mladé rodiny neodchádzali.

Ján Predajňa (46)

Život tu stále nie je ľahký. Keď už zoženiete robotu, mzdy sú nízke a pracovné podmienky nie vždy ideálne. Žili sme v zahraničí, ale vrátili sme sa sem k svojim koreňom, do rodičovského domu. Radšej bývať vo vlastnom a lacnejšie. Myslím, že obec sa rozvíja, za posledné roky sa porobilo naozaj dosť.

Ilustračná snímka

Máte doma problém s mravcami? Vďaka tomuto sa vašej domácnosti vyhnú širokým oblúkom!

Populárne články
Americká raperka Cardi B.

Výnimočný cit pre módu, alebo nevie, čo so sebou? Americká raperka predvádza šialené outfity!

Fotografka cestuje s bábikami.

Záľuba tejto ženy vás očarí: Fotografie z dovolenky, aké má málokto!

Mestečko Vidin dostane aj vďaka eurofondom nový šat. Miestni však krútia hlavou, že to nebude zasa až taká sláva. V Bulharsku sa vraj kradne viac ako na Slovensku.

Majú 38 eur na mesiac. Navštívili sme najchudobnejší región v Európe

Obec Kanianka sa nachádza na konci Hornonitrianskej kotliny, na rozhraní pohoria Malá Magura.

Kedysi zabudnutá obec dnes láka okolie. Práce miestnych remeselníkov nájdete po celom svete

Diváci sa predstavenia Morena, v ktorom hrá aj Dominika Kavaschová, nedočkali.

Škandál v divadle: Pre hlučný konflikt skupiny mužov herečka nezostala ticho!

Vedeli ste

Vo vode sa scvrkáva koža.

Zobraziť viac