Medveďa v erbe nemajú v Hrochoti náhodou, na potulkách jej krásnym okolím môžete túto šelmu stretnúť aj v živom vydaní. Moderná podpolianska obec so stopou slávneho básnika Andreja Sládkoviča však zďaleka neláka len prírodným bohatstvom. 

Tretiu júlovú sobotu zavítali do obce známi futbaloví internacionáli, aby si zmerali sily s miestnymi starými pánmi. Prvý polčas ešte odohrali so suchými dresmi, potom sa však zo zatiahnutej oblohy spustilo hotové Božie dopustenie. Operný spevák Ján Babjak, ktorý cez prestávku zanôtil legendárnu neapolskú skladbu ’O sole mio, priznal, že takú scénu ešte nezažil. Nad hlavou mu pôsobivo burácali hromy, šľahali blesky, a keď sa spustil prudký lejak, bolo jasné, že parádna športová akcia to má odpískané. Sklamaní Hrochoťania sa tak museli za ďalšou zábavou presunúť pod strechu. Hoci sa vtedy ponorili do daždivej tmy, nad životom v tejto modernej podpolianskej obci sa určite nezmráka. V mnohých veciach môže byť ostatným príkladom.

Hrochoť

Poloha: Banskobystrický kraj, okres Banská Bystrica, región Podpoľanie

Prvá písomná zmienka: 1296

Nadmorská výška: 636 m.n.m.

Rozloha: 34,74 km2

Počet obyvateľov: 1 463 (k 31.12.2020)

Vývoj nezamestnanosti – okres Banská Bystrica (vždy ku koncu roka):

2012 – 9,82 %

2013 – 9,22 %

2014 – 8,90 %

2015 – 8,00 %

2016 – 6,25 %

2017 – 4,28 %

2018 – 3,38 %

2019 – 3,30 %

2020 – 4,90 %

2021 (jún) – 4,89 %

Chcú vynoviť materskú školu aj dom smútku

Počas necelých dvoch volebných období vo funkcii starostu sa Marianovi Mazúchovi podarilo zrealizovať množstvo projektov. „Vybudovala sa nová lekáreň, rekonštruovali sme zdravotné stredisko, vytvorili sme park pred zdravotným strediskom a pred Jednotou, vymenili sme okná a dvere na dome smútku, nové dvere a zmodernizovanú kuchyňu má kultúrny dom. Medzi ďalšie úspešné aktivity patrí obnovenie dobrovoľného hasičského zboru, vybudovanie hasičskej zbrojnice, pasportizácia cintorína, modernizácia sociálnych zariadení a dobudovanie nových preliezačiek v materskej škole, rekonštrukcia priestorov obecného úradu, osvetlenie ulíc, pribudla nová parkovacia plocha pri dome smútku. Vynovením prešli kotolne v materskej a základnej škole, kotolňa v zdravotnom stredisku, polytechnické učebne v základnej škole. Vymenili sme umelý trávnik na multifunkčnom ihrisku, palubovku v školskej telocvični. Prebiehajú prípravné práce súvisiace s rekonštrukciou a rozšírením kapacity materskej školy, pripravená je rekonštrukcia domu smútku. Popritom, samozrejme, treba udržiavať miestne komunikácie a vykonávať ich rekonštrukciu,“ vyratúva starosta.

Obec momentálne pracuje na projekte ochrany pred medveďmi, ktorých je na Poľane a v jej okolí veľa. „Podali sme žiadosť o nenávratný finančný príspevok na zabezpečené kontajnery, lebo medvede sa už objavili dokonca na okraji obce pri cintoríne. V okolí Hrochote na stretnutia s nimi upozorňujú ľudia veľmi často. Našťastie sa doteraz nič vážne nestalo,“ teší starostu. Keďže Hrochoť leží v kopcoch a v zime je problém s údržbou komunikácií, obec nakúpila techniku v podobe traktora, vlečky a rozmetadla na posyp. Snaží sa byť vzorom aj pri separácii odpadu.

ĎALŠIE FOTOGRAFIE Z MALEBNEJ OBCE POD POĽANOU NÁJDETE V GALÉRII

Bez pozemkov nemôžu stavať

Azda jediné, čo obci podľa starostu akútne chýba, sú pozemky. „Tým, že sú rozdrobené a neusporiadané, je limitovaná ďalšia výstavba. Pred troma rokmi sme novelizovali územný plán obce a vyčlenili sa parcely na zástavbu, pričom sa ráta s individuálnou bytovou výstavbou. Záujem je veľký, stále však narážame na to, že pozemky nie sú scelené,“ približuje starosta problém mnohých obcí. Keďže do Banskej Bystrice aj Zvolena je to z Hrochote len niečo vyše dva­dsať kilometrov, väčšina obyvateľov dochádza za robotou práve tam. V princípe tak môže robiť každý, komu to zdravie dovolí.

„Obec vytvára podmienky aj na verejnoprospešné práce s aktivačným príspevkom. Dlhodobejšie nezamestnaní už vedia, čo od nich vyžadujeme, majú svoj režim. Zabezpečujú čistenie a kosenie verejných priestranstiev, pričom neraz pomáham aj ja. Je dobré ísť príkladom a ukázať, že aj starosta vie priložiť ruku k dielu,“ dodáva Marian Mazúch. Hoci vybavenosť obce je na veľmi solídnej úrovni, nedoriešené boľavé miesta sa nájdu všade. V prípade Hrochote je to okrem nedostatku pozemkov nedobudovaná kanalizácia, ku ktorej sa momentálne dopracúva projektová dokumentácia. Pripravuje sa rekonštrukcia kultúrneho domu a telocvične.

Článok pokračuje na ďalšej strane.

Diskusia