O dôležitosti dobrých vzťahov a výhodách spolupráce sme sa presvedčili v pohronskej obci PRESTAVLKY, ktorá je príkladom úspešného fungovania.

Najstaršia zmienka pochádza z roku 1283, keď pôvodom lovecká osada dostala s najväčšou pravdepodobnosťou názov Poroztolnuk, odvodený od staroslovanského slova „prestati“, ktoré znamená prestať, skoncovať s niečím. V tomto prípade bol myslený vlk, ktorý napádal a ničil lovnú zver. V začiatkoch normalizácie bol trend zlučovania obcí a podporoval sa vznik strediskových obcí. „Zlúčením dvoch samostatných obcí Prestavlky a Horná Trnávka vznikli v roku 1971 aj dnešné Prestavlky. Aj keď skôr narodení občania z pričlenenej obce cítia akúsi trpkosť, mladšia generácia túto udalosť neberie tragicky. Sám som sa už narodil do zlúčenej obce,“ hovorí poslanec za miestnu časť Horná Trnávka Pavel Dražo (48) s tým, že pred spojením obe obce patrili do iných farností, mali rozdielne kroje a v dávnej minulosti patrili pod rozdielne panstvá.

VIAC FOTIEK Z MALEBNEJ OBCE PRESTAVLKY NÁJDETE V GALÉRII...
Prestavlky

Prvá písomná zmienka: rok 1283

 

Počet obyvateľov: 712, z toho 356 mužov a 356 žien

 

Obyvatelia nad 60 rokov: 194

 

Obyvatelia do 18 rokov: 130

Ubytovali utečencov

Ktosi múdry raz povedal, že ľudia zlyhávajú nie preto, že chyba je v nich, ale preto, že zlyhanie je súčasťou cesty, ktorá vedie k úspechu. Vedel by o tom hovoriť Ján Abrahám (51), ktorý je starostom Prestavĺk už štvrté volebné obdobie. „Snažíme sa, aby sa občania našej obce cítili v obci komfortne a nič im nechýbalo. Po mojom nástupe do funkcie starostu sa ako najväčší problém ukázal obecný vodovod, ktorý bol vybudovaný v päťdesiatych rokoch minulého storočia. V priebehu troch rokov sme z dotácií Environmentálneho fondu vodovod kompletne zrekonštruovali. V spolupráci s občanmi a poslancami sme pripravili aj projektovú dokumentáciu k potrebnej rekonštrukcii kultúrneho domu v miestnej časti Horná Trnávka, v ktorom dnes našli útočisko piati občania Ukrajiny. Dve ženy s malým, len šesťmesačným chlapčekom a starší manželský pár,“ vraví starosta.

Starosta Prestavĺk JÁN ABRAHÁM (51).
Zdroj: Jaroslav Slašťan

Ako ďalej vymenúva, po jeho zvolení nasledovala obnova verejného osvetlenia, autobusových zastávok, časti miestnych komunikácií a budovy materskej školy. Pred obecným úradom vybudovali kruhový objazd, obec ešte čaká vybudovanie chodníkov a parkoviska. „Pre akési spestrenie kruhového objazdu sme do jeho stredu umiestnili drevenú monumentálnu sochu patróna obce svätého Vojtecha,“ dodáva.

Pokračovanie na ďalšej strane...

Diskusia