To, že vo vodách Bodvy, prameniacej na hranici Volovských vrchov a Národného parku Slovenský kras, ešte žijú pstruhy, lipne, jalce, možno považovať za zázrak. Podľa odhadov odborníkov sa na jej brehoch i priamo v koryte nachádza neuveriteľných 16-tisíc ton odpadu!

Plocha, ktorá je v bezprostrednom okolí Jasova zasypaná odpadom na nespočítateľnom množstve nelegálnych skládok, prevyšuje rozlohu 37-tisíc štvorcových metrov. Pod túto enormnú ekologickú záťaž sa podpísalo hlavne 1 700 obyvateľov rómskej osady. Pravda, neraz na ich úkor sypú odpad na čierne skládky aj ostatní obyvatelia. Vyčistiť okolie Bodvy a Jasova od odpadu je nad sily a finančné možnosti obecného úradu.

Nájsť dnes na Slovensku milióny eur na likvidáciu čiernych skládok a vyčistenie koryta Bodvy je nielen prakticky, ale aj teoreticky nemožné. Celá ťarcha likvidácie jasovskej ekologickej bomby zatiaľ spočíva na pleciach dobrovoľníkov. Črtá sa však nádej na získanie financií na likvidáciu nelegálnych skládok z fondu Catching-up Regions, založeného Európskou komisiou a Svetovou bankou na pomoc menej rozvinutým regiónom. Jedným z jeho programov je aj systémová pomoc marginalizovaným rómskym komunitám.

FOTKY K ČLÁNKU SI POZRITE V GALÉRII...

Skvosty Jasova

Krajina v okolí Jasova, dediny s 3 700 obyvateľmi, si takú devastáciu nezaslúži. Prírodným dedinským skvostom je jaskyňa, ktorú údajne objavil mních z rádu premonštrátov niekedy v 12. storočí. Okrem sintrovej výzdoby je jaskyňa známa množstvom starých nápisov a kresieb. Nápis z roku 1452 návštevníkom pripomína víťazstvo vojsk Jana Jiskru z Brandýsa. Jaskyňa je známa aj ako obľúbené zimovisko netopierov, naposledy tu ochrancovia prírody narátali až devätnásť druhov. Turistov do týchto končín okresu Košice-okolie láka aj komplex budov premonštrátskeho kláštora s Kostolom svätého Jána Krstiteľa. V priestoroch kláštora z konca 12. storočia sa nachádza jedna z najvzácnejších knižníc na Slovensku, ktorú tvorí viac ako 80-tisíc zväzkov kníh.

Pokračovanie na ďalšej strane...

Diskusia