Už samotný názov napovedá o charaktere tejto rázovitej obce. Z deviatich osád roztrúsených po kopcoch Slatinských Lazov to k sebe majú trocha ďaleko, zároveň však musia držať spolu a ťahať za jeden povraz. 

Zaparkovali sme pred novou budovou obecného úradu, kde už viali zástavy, a po chvíli nám došlo, že tento práve dokončený objekt je ešte prázdny. Starostka Darina Hroncová nás tak trocha netradične privítala v štvorizbovom byte jednej z bytoviek, ktorý bol akýmsi vysunutým pracoviskom vedenia obce počas budovania jej nového sídla. To bolo v poslednom čase zrejme najfrekventovanejšou témou. „Tieto byty po vojakoch sme získali po desaťročnom snažení od bytovej agentúry ministerstva obrany. Následne sme ich predali a jeden poslúžil počas výstavby nového obecného úradu aj pre naše potreby. Na trvalé využívanie to, samozrejme, nie je ideálne, keďže o túto bytovku sa delíme s rodinami s malými deťmi. Preto sa už tešíme na nové priestory,“ hovorí starostka.

Slatinské Lazy

Poloha: Banskobystrický kraj, okres Detva, región Podpoľanie

 

Prvá písomná zmienka: 1850, resp. 1932 (ako samostatná obec)

 

Rozloha: 7,21 km²

 

Nadmorská výška: 460 m.n.m.

 

Počet obyvateľov: 547 (k 31. 12. 2020)

 

Vývoj nezamestnanosti v okrese (vždy ku koncu roka):

2012 – 19,18 %

2013 – 14,04 %

2014 – 14,57 %

2015 – 12,92 %

2016 – 11,22 %

2017 – 7,16 %

2018 – 5,58 %

2019 – 4,90 %

2020 – 7,39 %

2021 (august) – 6,63 %

Ďalší splnený plán

Keďže náklady na rekonštrukciu viackrát prestavovanej starej budovy obecného úradu s kultúrnym domom by boli príliš vysoké, obecné zastupiteľstvo sa dohodlo na jej zbúraní a výstavbe nového objektu. Napriek tomu, že obec na túto novostavbu nemohla čerpať eurofondy a musela si zobrať úver, s výsledkom môžu byť všetci spokojní. Za pätnásť rokov pôsobenia na čele obce si tak môže starostka odfajknúť ďalší z veľkých splnených projektov, podobne ako napríklad v prípade niekdajšej nevábnej skládky po betonárni priamo v centre obce. Na tomto mieste je dnes príjemný park s detským ihriskom, oddychovou zónou a malým pódiom využívaným na kultúrne akcie. Postupne vynovujú aj miestny cintorín.

ĎALŠIE FOTOGRAFIE Z RÁZOVITEJ PODPOLIANSKEJ OBCE NÁJDETE V GALÉRII

Nezabúdajú na tradície

Vzhľadom na členenie obce je to pri poskytovaní služieb obyvateľom náročnejšie. „Centrum a niektoré časti sú odkanalizované, ale urobiť kanalizáciu komplexne je nesmierne náročné – už len z pohľadu získania stavebného povolenia a nieto ešte samotnej realizácie. Na rozšírenie kanalizácie však máme projektovú dokumentáciu,“ verí Darina Hroncová, že obec sa bude aj pri plnení tejto náročnej úlohy posúvať dopredu. V Slatinských Lazoch využívajú vlastný vodovod a čistiareň odpadových vôd, ktorú však vzhľadom na náročnosť prevádzky dali do nájmu súkromnej spoločnosti.

Starostku teší, že popri zveľaďovaní obce sa darí udržiavať aj tradície. „V obci funguje folklórna skupina Podjavorie, ktorú v minulosti tvorila len ženská zložka, ale teraz v nej účinkujú už aj muži. Pripravujeme vlastné programy v krojoch, kde prezentujeme ľudové pesničky z nášho kraja. Z ministerstva kultúry sme získali grant na zakúpenie krojových súčastí. Organizujeme alebo sme organizovali kultúrne podujatia ako vatra SNP, turnaj troch obcí vo futbale v rámci Lazovskej soboty, turistický pochod v spolupráci so susednou obcou Vígľašská Huta-Kalinka či folklórny festival Tri pramene Podjavoria na futbalovom ihrisku. Aj keď futbalové tímy tu momentálne neúčinkujú, obec plánuje využívať tento športový areál na rôzne spoločenské akcie,“ vysvetľuje.

Článok pokračuje na ďalšej strane.

Diskusia