Viac voľného času na záľuby a menej stresu a napätia v rodinách. V Základnej škole Koperníkovej v Hlohovci ako PRVÍ NA SLOVENSKU oslobodili deti od domácej prípravy na vyučovanie.

Motivovali sa vzdelávacím systémom vo Fínsku. Hoci tamojšie deti si nerobia domáce úlohy, majú najlepšie vzdelávacie výsledky spomedzi krajín OECD (35 krajín sveta so silným hospodárstvom, ktoré rešpektujú hodnoty demokracie a trhového hospodárstva).

Vlna nespokojnosti

V Hlohovci sa rozhodli upustiť od domácich úloh v marci v tomto školskom roku, išlo o skúšobný mesiac. „Potom sme sa všetci učitelia a učiteľky stretli, vyhodnotili sme náš projekt a zhodli sme sa na tom, že pozitíva prevyšujú negatíva. Zatiaľ pokračujeme v tomto systéme do konca školského roka,“ vysvetlila nám riaditeľka školy Denisa Králičová. Iniciátorkou tejto zmeny bola jej zástupkyňa Oľga Malíková. Je triednou učiteľkou v štvrtej triede. „Keď som deťom zadávala domáce úlohy, v triede sa dvihla vlna nespokojnosti. Oponovala som im, že je to predsa pre ich dobro. Povedzme si však pravdu, domáce úlohy, to je neraz siahodlhé odpisovanie cvičení s dôrazom na krasopis. V septembri v tomto školskom roku sme preto v mojej triede zaviedli zmenu a na veľkú radosť detí sme upustili od domácich úloh. Deti odchádzali zo školy domov s odporúčaním, čo by si mali zopakovať. Zadané cvičenia nenazývame domáce úlohy. Je na zvážení rodičov, aby zhodnotili, či ich dieťa potrebuje precvičiť si to, čo sa učilo v škole,“ vysvetľuje Oľga Malíková.

Článok pokračuje na nasledujúcej strane

Diskusia