Plachý a skromný

Benedikt XVI. bol pápežom, ktorý odevmi, spôsobmi, liturgiou a latinčinou zosobňoval majestát Svätého stolca. Nesmierne ústretový a milý, no zároveň plachý a skromný. Vynikajúci učiteľ viery, ktorú vedel vykladať jasne a zrozumiteľne. Jeho texty, katechézy, knihy a encykliky patria medzi poklady literatúry a učenia pápežského magistéria. Jeho pontifikát trval 2 873 dní, za necelých osem rokov absolvoval 24 zahraničných ciest, až pätnásť z nich bolo v Európe. Blízky východ sa pre neho stal miestom, ktorému sa často venoval, upozorňoval na diskrimináciu tamojších menšín. V niektorých krajinách sa pri jeho návšteve pripravovali rôzne protesty, ale on pokorne premieňal hnev a nenávisť na lásku a získaval si náklonnosť a obdiv ľudí.

Vo svojom vysokom veku a pri svojom zdravotnom hendikepe okrem troch encyklík napísal ešte trilógiu o Ježišovi.
Zdroj: Vatican news

Odstúpenie

Jedenásty február 2013 mal byť vo Vatikáne úplne obyčajným dňom. Pápež Benedikt XVI. sa mal o 11.00 hodine stretnúť s kardinálmi, aby stanovili termín svätorečenia niekoľkých blahoslavených. Z mediálneho hľadiska v podstate nezaujímavé stretnutie. Po potvrdení kanonizácií v konzistóriu kardinálov začal rozprávať po latinsky: „Milí páni kardináli, nezvolal som vás iba preto, aby ste sa zaoberali svätorečeniami, ale chcem vám povedať ešte niečo dôležité.“

Všetci prítomní ustrnuli, lebo pochopili, že sa práve stávajú svedkami výnimočnej chvíle. „Moje sily vzhľadom na pokročilý vek nie sú viac dostačujúce na vykonávanie Petrovho úradu riadnym spôsobom. S plnou slobodou vyhlasujem, že sa vzdávam úradu rímskeho biskupa,“ dodal pápež tichým, ale rozhodným hlasom. „Keď Ratzinger povedal, že starne – ingravescente aetate –, akoby mi neviditeľná ruka zovrela hrdlo,“ spomína si na tento deň vatikanistka talianskej tlačovej agentúry ANSA Giovanna Chirriová.

Jeho krátky príhovor zaznel v latinčine. Bez jej znalosti by G. Chirriová len ťažko pochopila, že je svedkom historickej chvíle. „Počujem to, ale je mi tak, akoby som nepočula, nemôžem chytiť dych a trasú sa mi nohy, aj keď sedím. Ľavú nohu nedokážem udržať bez pohybu. Hneď telefonujem, hľadám pomoc a potvrdenie informácie. Vo Vatikáne však všetci riešili iné veci, nikto mi nedvíhal,“ spomína G. Chirriová. Pápežovým slovám vatikanistka síce rozumela úplne presne, ale ich význam bol taký neuveriteľný, že ňou stále lomcovala neistota. Nakoniec jej telefón zdvihol vtedajší hovorca Svätej stolice Federico Lombardi. „Dobre si to pochopila,“ povedal jej pokojným hlasom. „Odchádza 28. februára.“

Pokračovanie na ďalšej strane...

Diskusia