Kontaktný formulár

Prostredníctvom formulára môžete zaslať do redakcie ŽIVOT recept spolu s fotografiami. Obsah bude zverejnený redakciou. Pri odoslaní viacerých súborov redakcia vyberie jednu fotografiu, ktorú zverejní spolu s receptom v sekcii Recepty.

Veľkosť všetkých odoslaných súborov môže byť maximálne 10 MB!

    Zaslaním fotografie do redakcií prispievateľ súhlasí so zverejnením obsahu poskytnutého spoločnosti News and Media Holding a.s. a v súlade ustanoveniami zákona č. 185/2015 Z. z. autorský zákon, udeľuje spoločnosti News and Media Holding a.s. neobmedzenú licenciu na verejné rozširovanie poskytnutého obsahu. Zaslaním fotografie do redakcie prispievateľ prehlasuje, že je oprávnený šíriť, v emailovej správe pripojené informácie, a že ich zverejnením nebude dochádzať k porušovaniu osobných, majetkových ani iných práv tretích osôb.

    Odoslaním mailu potvrdzujem, že som oprávnený šíriť pripojené informácie a že ich zverejnením nebudú porušené žiadne osobné či majetkové ani iné práva tretích strán.

    Spoločnosť News and Media Holding a.s. spracúva osobné údaje v súlade s platnými právnymi predpismi. Viac informácií nájdete nawww.newsandmedia.sk/gdpr