„Zberateľstvo je choroba. Neumiera sa na ňu, ale stojí veľa peňazí,“ hovorí o svojej zberateľskej vášni Marek Novotný (45).

Marek, ktorý žije s rodinou v Slovinkách na dolnom Spiši, priznáva, že zberateľský vírus z neho za dve desaťročia spravil nevyliečiteľného pacienta, napadol mu hlavu, dušu, ale občas zaútočí aj na rodinnú kasu. „Pred svadbou som manželke sľúbil, že svoj koníček budem poriadne držať na uzde, aby nestál priveľa. Ale nedodržal som ho,“ sype si popol na hlavu.

Pravidelný návštevník salašov

Marek Novotný je v rodnej dedine, obklopenej kopcami Slovenského rudohoria, školníkom na polovičný úväzok v poloprázdnej základnej škole. Zo svojich žiackych rokov si pamätá časy, keď v triedach bolo aj 30 žiakov, teraz sú cez školský rok triedy zaplnené na tretinu. Voľný čas trávi robotou pri dome, keď všetko stihne, vyberá sa na salaše. Poznajú ho bačovia nielen na domácom Spiši, ale aj na Liptove, Horehroní, Orave, Šariši, Gemeri. Keď sa objaví, nemusí nič vysvetľovať, vedia, prečo prišiel. Pravidelný návštevník salašov už viac ako 20 rokov zbiera spiežovce. Tradičné závesné pastevné zvončeky doplnené ručne spracovaným závesom s ozdobným kovaním, bez ktorých žiadny bača či pastier svo­jich štvornohých zverencov na pašu nevyženie.

Spiežovcami ozdobil manželke kuchyňu.
Zdroj: Peter Ličák

„Na zbieranie spiežovcov, spižákov či zvunkov, ako ich voláme my Rusíni, ma naviedol otec, ktorý sa venoval gazdovaniu. Dnešné Slovinky vznikli administratívnym spojením dvoch samostatných dedín – Vyšných a Nižných Sloviniek. Baníctvo živilo rodiny v Nižných Slovinkách, u nás vo Vyšných Slovinkách sa gazdovalo, ľudí živila robota na poliach a v lesoch. Na každom gazdovstve mali kone, dobytok, na najbližšom salaši aj niekoľko oviec. Môj dedo i pradedo furmančili, aj ich ťažné kone mali na krku zavesené veľké konské spiežovce. Keď si ich dávali vyrobiť, viedli dlhé reči o tom, ktorému zvonkárovi ich dajú ukovať, dumali, ktoré vydávajú silnejší aj krajší zvuk, skrátka, bola to pre nich hotová veda. Tie ich reči o spiežovcoch sa mi tak zavŕtali do hlavy, že som sa napokon dal na ich zbieranie,“ hovorí Marek Novotný o tom, ako prišiel k svojej „chorobe“.

FOTKY Z JEHO NEMALEJ ZBIERKY NÁJDETE V GALÉRII...

Zvonkárstvo je kumšt

Výroba liatych či z plechu kovaných závesných zvoncov pre ovce, kone, dobytok zažila zlatú éru počas rokov, ktoré na Slovensku priali chovu oviec i dobytka. „Zvonkárstvo nebolo obyčajné remeslo, ľudia s obidvoma ľavými rukami sa mu venovať nemohli. To nebolo len remeslo, to bol kumšt, umenie, až bytostne zviazané so salašníctvom a s chovom dobytka. Keď nebolo oviec ani kráv, neboli potrebné ani spiežovce. Zvonce robili nielen zvonkári a kováči, ale v zime sa do ich výroby často púšťali aj zručnejší pastieri. V mojej zbierke, ktorú tvorí viac ako 120 zvoncov, dominujú spiežovce odlievané z bronzu alebo z mosadze. Pre bačov i pastierov dobytka neboli spiežovce len pomôckou, ktorá im svojským spôsobom oznamovala, kde sa nachádza ich stádo, bol to pre nich aj spôsob prezentácie svojej práce, bola to ich pýcha. Zvonce však nemuseli byť len pekné, vyčačkané ornamentmi, podstatné bolo, aby vydávali dobrý zvuk,“ hovorí o kvalitách spiežovcov ich zberateľ.

Pokračovanie na ďalšej strane...

Diskusia