Úplne vážne hovorí, že chcel byť murárom. Dnes je najmladším slovenským profesorom, pred pár mesiacmi mu udelil tento najvyšší vedecko-pedagogický titul slovenský prezident Andrej Kiska. Okrem toho je Pavol Tománek (36) pvým slovenským diakonom v Rakúsku.

Život Pavla Tománka je plný zaujímavých paradoxov. Túžbu po bývaní a potom aj svoj sen o povolaní si mohol naplniť až u našich susedov v Rakúsku. Dnes pracuje, okrem iného, v Bratislave ako vysokoškolský učiteľ. Do práce sa z rakúskeho pohraničia, kde býva s rodinou, dostane skôr ako niektorí jeho bratislavskí kolegovia.

Nepriateľské banky

Spomína, ako po skončení vysokej školy túžili s manželkou po vlastnom bývaní.

„Pracoval som vtedy už asi 4 roky ako učiteľ v jednej z bratislavských základných škôl. Moja manželka sa po štúdiu na vysokej škole ekonomickej zamestnala v štátnej sfére. Bývali sme v prenajatom byte, chceli sme však vlastné bývanie v hlavnom meste alebo si postaviť dom na vidieku. Postupne som navštívil 7 bánk, hoci sme nemali vysoké nároky, ani jedna nám neschválila žiadosť o hypotéku. Bolo to niekedy v roku 2005.

Keď som sa posťažoval jednému z mojich kamarátov, povedal mi – skús to v Rakúsku! Pokladal som to z jeho strany za výsmech. Uvedomuješ si, čo hovoríš? Veď pre slovenské banky som nebol so svojím učiteľským platom vhodný klient a ty ma posielaš do Rakúska medzi ľudí s oveľa vyššími príjmami?!“ spomína dnes už s úsmevom Pavol Tománek.

Znie to ako zázrak, slovenským manželom vyšli v ústrety v prvej rakúskej banke, ktorú oslovili. V pohraničnej obci Wolfsthal začali so stavbou domu.

Na snímke s rodinou. Jeho manželka z vďaky za nový život tiež vyštudovala teológiu.
Na snímke s rodinou. Jeho manželka z vďaky za nový život tiež vyštudovala teológiu.
Zdroj: Archív P. T.

Škola, dom, deti

„Pochádzam zo skromnejších rodinných pomerov, otec nám zomrel, keď som mal 11 rokov, ostali sme 4 deti samy s mamou. Dom vo Wolfsthale som postavil s pomocou súrodencov a blízkej rodiny,“ spomína.

S rodinou vlastne súvisí aj profesijná dráha, na ktorú sa vybral.

„Môj otec bol murár. Keď som sa pozeral na pracovné náradie, ktoré po ňom ostalo, z úcty k nemu som aj ja, úplne vážne, chcel vykonávať toto povolanie. Mama však mala iný názor. Po strednej škole som študoval za učiteľa slovenského jazyka a náboženstva.“

Pavol pochádza z katolíckej rodiny z Borského Mikuláša, preto ho viera v Boha sprevádza celý život. S vierou však ide v jeho prípade aj ruka v ruke túžba po nových vedomostiach. Pri našom rozhovore sa ho pýtam, koľko vysokých škôl vlastne absolvoval. Po chvíľke rozmýšľania a rátania nakoniec konštatuje takmer neuveriteľný počet – 5! Ide napríklad o odbory pastorálna psychológia, sociálna práca, katolícka teológia, pedagogika...

„Keď som v spoločnosti a niekto začne spomínať moje tituly, nie je mi to príjemné. Pre ľudí, ktorí ma majú radi, a pre mojich kamarátov som jednoducho iba Palino. Ani tak­zvané prvenstvá typu najmladší slovenský profesor či prvý slovenský diakon v Rakúsku mi veľmi nie sú po vôli, hoci sú pravdivé, upozornili ma na to až priatelia. Nič som si však negooglil, nerobte to ani vy, prosím. Veď v Rakúsku pracuje veľa úžasných slovenských kňazov,“ hovorí s úsmevom.

Ako však vyplýva z nášho rozhovoru, boli aj také časy, keď študoval dve vysoké školy naraz, a to v dobe, keď s manželkou stavali v rakúskom pohraničí dom, mali 2 malé deti, nablízku neboli žiadni starí rodičia, ktorí by pomohli. Na dôvažok, v poradí na druhej vysokej škole študovala vtedy aj jeho manželka.

„Z vďaky za nový život sa rozhodla tiež študovať teológiu. Bola totiž nie vlastnou vinou obeťou dopravnej nehody, pri ktorej zomrela jej mama. Keď súrodenci mojej manželky vybavovali svokre pohreb, lekári im taktne naznačili, že všetko majú zariaďovať dvojmo. Monika, moja manželka, mala vtedy iba 23 rokov a lekári jej dávali slabé šance na prežite. Bola v kóme, nakoniec predsa len ostala, chvalabohu, nažive. Dnes učí náboženstvo v rakúskom pohraničí.“

V rakúskom pohraničí žijú niektorí Slováci komunitným spôsobom života. Slovenský diakon tu napríklad vedie detský spevokol.
V rakúskom pohraničí žijú niektorí Slováci komunitným spôsobom života. Slovenský diakon tu napríklad vedie detský spevokol.
Zdroj: Archív P. T.

Ste vítaný

V novom domove sa stal aj diakonom, ide o prvý stupeň sviatosti kňazstva. Zaujímavé je, že tento druh duchovnej práce si nevyžaduje dodržiavanie celibátu. Vykonávať ju teda môžu, podobne ako Pavol, aj ženatí muži a otcovia rodín. Aby sa stal diakonom, na Slovensku klopal na rôzne dvere, jeho snaha bola márna.

„Obišiel som mnohých ľudí v rámci biskupstiev. Povedali mi, že som síce vhodný adept, ale táto služba nie je potrebná, pretože majú dostatok kňazov.“

Hoci diakoni sú bežným javom v Česku, Taliansku, Rakúsku či v Nemecku, u nás je toto povolanie relatívne neznámym pojmom.

„Tá myšlienka mi však nedala pokoja, lámanou nemčinou som sa preto vo Viedni pýtal na možnosť byť diakonom v Rakúsku. Povedali mi – radi vás privítame, budete u nás prospešný, musíte však spĺňať určité podmienky. Tak som to začal riešiť.“

To riešenie spočívalo v päťapolročnom štúdiu teológie a formácie vo Viedni, samozrejme, v nemčine. Pavol po tom, ako vedel, že bude žiť v rakúskom pohraničí, oprášil nemecký jazyk zo strednej školy a navštevoval aj niekoľko jazykových kurzov. Napriek tomu študovať na vysokej škole v nemeckom jazyku sa zdalo byť viac ako opovážlivosť.

„Práve v Rakúsku som pocítil, čo je to príslovečná germánska presnosť a puntičkárstvo. Nič mi pri skúškach ani pri formácii nebolo odpustené, nepocítil som žiadne úľavy za to, že som Slovák a nemčina nie je mojou rodnou rečou. V Rakúsku si veľmi potrpia na to, aby sa do bodky dodržiavali predpisy. Ale mne takýto systém vlastne vyhovuje. V Rakúsku platíme dane aj cestnú, cítime však spätnú väzbu. Ak sa na ceste objaví výmoľ či iná porucha, okamžite to správca komunikácie dá do poriadku.“

Stavebná uzávera

Pavol Tománek teda dnes pracuje ako vysokoškolský pedagóg v Bratislave, okrem toho pomáha na slovenských základných školách na požiadanie s vyučovaním náboženstva. V Rakúsku, v dedine, kde býva a v jej blízkom okolí, je zase diakonom.

„Môžem krstiť, pochovávať, sobášiť, rozdávať sväté prijímanie, mať kázne, viesť bohoslužbu slova, nemôžem však spovedať, pomazať chorých ani viesť svätú omšu,“ vymenúva, v čom spočíva jeho poslanie.

Je najmladším slovenský profesorom, titul mu udelil náš prezident. Pavol Tománek však nerád hovorí v súvislosti so svojou osobou o prívlastkoch naj.
Je najmladším slovenský profesorom, titul mu udelil náš prezident. Pavol Tománek však nerád hovorí v súvislosti so svojou osobou o prívlastkoch naj.
Zdroj: Archív P. T.

To vykonáva v nemeckom jazyku, rakúske kostoly totiž zapĺňajú hlavne miestni veriaci. Je neustále, ako sa povie, na očiach, pretože takmer všetky dedinské akcie sú úzko späté s cirkvou.

„Vo Wolfsthale žije asi 700 pôvodných obyvateľov a približne 300 cudzincov, respektíve Slovákov. Asi štvrtina z nás žije komunitným spôsobom života, pomáhame si, zapájame sa do miestnych aktivít. Kým neotvorili hranice, pre Rakúšanov to bola dedina Pánu Bohu za chrbtom, na vymretie. Prvá vlna Slovákov sem prišla, keď boli stavebné parcely v tejto rakúskej dedine lacnejšie ako na Záhorí.

Dnes je už všetko inak, ceny pozemkov niekoľkonásobne narástli. Aktuálne nie sú k dispozícii ani voľné stavebné parcely, len existujúce domy. Vo Wolfsthale totiž platí stavebná uzávera, ktorá má svoje dôvody. Starosta obce veľmi dbá na to, aby bola infra­štruktúra obce vyhovujúca pre všetkých obyvateľov. Napríklad, aby neboli čakacie listiny na miesta pre deti v škôlke či v škole tak, ako je to pomerne bežné v iných obciach rakúskeho pohraničia.“

Pavol Tománek však s úsmevom upozorňuje, že Wolfsthal je dedina so všetkým, čo k tomu patrí.

„Všetci vedia hneď o všetkom. Ale my Slováci sme tu boli prijatí veľmi dobre. Sem-tam som sa stretol s názorom, že Slovákov je tu veľa a miešajú sa všade, do politiky aj do cirkvi, ale ako sa často hovorí: každý dá to, čo má.“

Slušného prijatia sa slovenskému diakonovi ušlo i v cirkevných kruhoch.

„Splnil sa mi vlastne aj sen byť murárom. Staviam totiž mosty v medziľudských vzťahoch. Stretávam sa s veriacimi i neveriacimi a mojou úlohou nie je obracať ich na vieru, ale pomáhať im a milovať ich. Nedelím ľudí na veriacich a ateistov, ale na takých, ktorí ma potrebujú alebo nepotrebujú. Viera je dar od Boha, nie odo mňa.“


V Rakúsku ho privítala cirkev so slovami, že bude prospešný. Musel však vyštudovať ďalšiu vysokú školu.
V Rakúsku ho privítala cirkev so slovami, že bude prospešný. Musel však vyštudovať ďalšiu vysokú školu.
Zdroj: Archív P. T.

Prof. PaedDr. PhDr. ThDr. Pavol TOMÁNEK, PhD. ,eMBA – diakon, vysokoškolský pedagóg, teológ, publicista, katechéta. Študoval na PdF Trnavskej univerzity v Trnave odbor slovenský jazyk – katolícka náboženská výchova (Mgr., 2004). Pokračoval rigoróznym konaním zo slovenského jazyka a literatúry (PaedDr., 2005). V roku 2005 absolvoval postgraduálny kurz pastorálnej psychológie na FiF Trnavskej univerzity. V roku 2008 získal titul PhD. v odbore pedagogika na FiF Univerzity Komenského v Bratislave a v roku 2011 úspešne ukončil štúdium katolíckej teológie (Mgr.) na RKCMBF Univerzite Komenského v Bratislave. V roku 2014 získal titul PhDr. v odbore sociálna práca na Vysoká škola zdravotníctva asociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, kde sa aj habilitoval (doc., 2014).

V roku 2016 získal na PdF Univerzity Mateja Bela titul ThDr. V roku 2018 získal titul eMBA na Warsaw Managament University in Warszawa and Apsley Business School in London. Je autorom 17 monografií a vyše 230 vedeckých, odborných, ale aj populárno-náučných textov zameraných na problematiku rodiny, manželstva, výchovy, náboženstva, kultúry, sociálnej práce. Vyše 230 vedcov a odborníkov ho cituje v citačných indexoch. V roku 2013 dostal v rámci UniValue ocenenie Najlepší učiteľ. Nachádza sa medzi najvýznamnejšími osobnosťami Trnavského kraja v publikácii Autorské profily III. za rok 2013. V roku 2016 a 2019 bol zaradený do Oxford Encyclopedia Ltd. vydávanej v Londýne ako významná osobnosť Českej a Slovenskej republiky. Je ženatý a má tri deti.

Poslať emailom
Ilustračná snímka

Bývanie budúcnosti? Podobnosť týchto stavieb s logami známych spoločností nie je náhodná

Populárne články
Mária Kráľovičová

Herečka MÁRIA KRÁĽOVIČOVÁ prezradila, ktorí herci jej kľačali pri nohách: Srdce dala inému

Petra Vajdová

Talentovanej herečke svitá na lepšie časy: Prevzala predstavenie po Monike Potokárovej

Elena Suchá-Sojáková sa celý život venovala tvorbe etikiet a obalov.

Výtvarníčka spod Tatier vystavovala namiesto galérií v obchodoch, venovala sa etiketám a obalom

Vojvoda a vojvodkyňa zo Sussexu sa vzdajú svojej úlohy v kráľovskej rodine. Začnú pracovať, aby sa stali finančne nezávislými.

Princ Harry a Meghan sklamali kráľovskú rodinu. Čo je za ich rozhodnutím?

Záchranári nesú telo obete pádu lietadla v Teheráne. Haváriu lietadla ukrajinských aerolínií so 180 ľuďmi na palube, ktoré sa v stredu zrútilo v iránskej metropole Teherán, nikto neprežil.

Pripravení na krízu? Ako môže konflikt v Iráne ovplyvniť životy Slovákov

Ilustračná snímka

Vylučujú metán všetky bylinožravce?

Zobraziť viac
Diskusia

K tomuto článku nie je možné pridávať diskusné príspevky.