Pre niekoho bol Martin Dzúr (†65) normalizátor a Husákov minister národnej obrany ČSSR, pre iných zasa obdivuhodný muž, ktorý veril ideálom a dokázal armádu posunúť vpred.

Vybozkával ho Leonid Brežnev aj Fidel Castro. Stretol sa s mnohými svetovými politikmi. Jeho partnermi pri rokovaniach boli napríklad Saddám Husajn aj Muammar al-Kaddáfí. Zaslúžil sa o oslobodzovanie Československa a časti Ukrajiny počas druhej svetovej vojny.

V čase, keď k nám vtrhli v roku 1968 okupanti s ťažkou bojovou technikou zachraňovať socializmus, nariadil armáde zdržanlivosť a stiahnuť sa do kasární, aby predišiel krviprelievaniu. Rok nato nariadil armáde z toho istého dôvodu potlačiť demonštráciu proti cudzím vojskám na našom území. Bol viac hrdinom alebo špekulantom, ktorému išlo o moc za akúkoľvek cenu?

Formovali ho vojny

Narodil sa v Ploštíne, dnes miestnej časti Liptovského Mikuláša. V tomto roku si tu pripomenuli 12. júla sté výročie jeho narodenia. Zaspomínali si na generála a jeho životnú cestu. Osud sa s ním nemaznal a často ho privádzal do ťažko riešiteľných a aj bolestivých rozhodnutí.

V roku 1941 musel nastúpiť do armády Slovenského štátu. Na rozkaz Hitlera odišiel bojovať na východný front. Tam už ako dôstojník prebehol k Červenej armáde. Bojoval v samostatnom mínometnom oddiele. Zúčastnil sa bojov o oslobodenie Liptovského Mikuláša a Žiliny.

Po vojne sa stal vojakom z povolania. Zastával rôzne funkcie, až ho vymenovali za ministra národnej obrany. Ani tu mu šťastena príliš nepriala. Bolo to v apríli 1968.

Súčasťou spomienkovej akcie bola aj výstava. Na niekoľkých paneloch sú zhrnuté najdôležitejšie generálove životné obdobia. Výstava zahŕňa aj jeho osobné veci a vyznamenania. Expozíciu po dostavaní múzea od Keltov po Dzúra v Ploštíne presunú do nového objektu a obohatia ju o ďalšie panely a predmety.

Vojenský historik Oldřich Vaněk počas otvorenia expozície v rodnej dedine.
Vojenský historik Oldřich Vaněk počas otvorenia expozície v rodnej dedine.
Zdroj: Vladimír Kampf

Vojenský historik Oldřich Vaněk (75) ho poznal v časoch, keď bol generálov podriadený. Vtedy od neho radšej utekal, aby nemal problémy.

„Už som odmietol odpovedať na otázky, ako vidím postavenie generála Dzúra v histórii. Netvoril ju iba on. Hitler môže za veľa, Stalin môže za veľa... Každý človek sa narodí do nejakej doby a do podmienok, ktoré si nevyberie a ktoré ho nejakým spôsobom obmedzujú. Aké postavenie a akú úlohu v nej zohrá, záleží na ňom.

Na paneloch sme vynechali udalosti roku 1968 aj preto, že Občianske združenie armádneho generála Martina Dzúra je nepolitické. Spomínajú na neho ako na rodáka, priateľa a človeka, ktorý niečo dosiahol. Navyše na pár panelov sa nedá dostať úplne všetko.

Je pre nás dôležité vyvarovať sa politických záverov. Generála Dzúra formovala prvá svetová vojna, druhá svetová vojna, studená vojna, to všetko mu vytváralo mantinely, v ktorých sa mohol a musel pohybovať. Rozhodujúce bolo jeho odhodlanie. Chcel dosiahnuť najmä sociálnu spravodlivosť, niesol osobnú zodpovednosť a mal skúsenosti z frontu,“ mieni vojenský historik.

Svet nie sú len dobrí a zlí. Zjednodušiť pohľad na generála Dzúra a urobiť z neho len poskoka Moskvy a Husáka je nepresné.

„Nielen v roku 1968 mal spory s mnohými funkcionármi. Veď vrchným veliteľom armády bol v tom čase prezident, armádny generál Ludvik Svoboda a velil aj celý generálny štáb. Dôstojníci neboli jednotní. Udalosti nie sú len jeho osobná záležitosť,“ dodáva vojenský historik.

Po vojne sa budúci minister cítil nesvoj, pretože keď narukoval, nedokončil štúdiá. To sa stalo jeho prioritou.

„Mal dve sovietske vysoké školy pre dôstojníkov, dva vyššie akademické kurzy pre vysokých dôstojníkov. Vzdelanie neustále doháňal a chcel, aby boli vzdelaní aj ostatní vojaci. Práve jeho zásluhou je v Liptovskom Mikuláši Akadémia ozbrojených síl. Držal vlastným. Rovnako ako dal pred ním vybudovať letisko Mokraď ďalší liptovský rodák a minister obrany Ferdinand Čatloš. Aj on išiel proti všetkým, ktorým sa nechcelo pohnúť z Bratislavy,“ vysvetľuje Vaněk.

Vojnové udalosti spôsobili, že si mladý Dzúr nemohol dokončiť vzdelanie. Po vojne ho usilovne doháňal.
Vojnové udalosti spôsobili, že si mladý Dzúr nemohol dokončiť vzdelanie. Po vojne ho usilovne doháňal.
Zdroj: Vladimír Kampf
Turecký lietajúci automobil Cezeri.

Turecko šokovalo na technologickom festivale: Predstavujeme vám náš lietajúci automobil!

Populárne články
Herečka Sarah Hyland

Vo filme romantika, v realite dráma. Herečka Sarah Hyland už prekonala 16 operácií!

Turecký lietajúci automobil Cezeri.

Turecko šokovalo na technologickom festivale: Predstavujeme vám náš lietajúci automobil!

Založila konferenciu SUPERfeel, ktorá prináša ženám priestor na vzdelávanie a ďalšiu motiváciu.

Ivana Kičikoleva našla počas liečby vážnej choroby zmysel života: Som rada, že sa mi to stalo

Farmár z okresu Krupina nám ukazuje, ako mu diviaky zničili úrodu. Ak štát nezačne konať, úplne skončí s pestovaním poľnohospodárskych plodín.

Desať ton zdravých zemiakov musel vyviezť na hnojisko. Farmár čakal pomoc od štátu, tá neprišla

Ilustračné foto.Sponzorované

Pomôžme stovke bojovníkov postaviť sa osudu

Vedeli ste

Vo vode sa scvrkáva koža.

Zobraziť viac