SUPER KVÍZ

KVÍZ: Hanba, ak nepoznáte najväčších Slovákov! Otestujte sa

Osobnosti našej histórie, kultúry, politiky, či umenia, na ktorých sme právom hrdí. A vy ich poznáte? Týchto by ste rozhodne mali...

osobnost
Zdroj: Archív

1/30 Kto bol oravský rodák, jazykovedec a kňaz, ktorý ako prvý kodifikoval spisovnú slovenčinu, ale jeho pokus sa neujal?

osobnost

2/30 Prvým historicky doloženým kniežaťom na území dnešného Slovenska a priamym predkom dnešných Slovákov bol:

osobnost

3/30 Vedúcou osobnosťou národno-emancipačného zápasu Slovákov v polovici 19. storočia v bývalom Uhorsku bol:

osobnost

4/30 Ako sa volala najväčšia krasokorčuliarska hviezda, ktorá získala v roku 1982 na ZOH zlatú medailu?

osobnost

5/30 Zrejme najpopulárnejšia súčasná slovenská herečka sa volá:

osobnost

6/30 Ktorý Slovák sa zúčastnil na atentáte na Heidricha v Prahe?

osobnost

7/30 Meno väzneného a prenasledovaného rímsko-katolíckeho kňaza, ktorý sa roky staral o bezdomovcov, je:

osobnost

8/30 Slovenský vynálezca a priekopník bezdrôtovej komunikácie v USA sa volal:

osobnost

9/30 Podľa väčšiny národa asi najvýznamnejší Slovák v našich dejinách bol brigádny generál:

osobnost

10/30 Ktorý štúrovský básnik ospieval najkrajšie lásku k svojej milej Maríne?

osobnost

11/30 Ktorý komunistický politik bol najvýraznejším predstaviteľom tzv. Pražskej jari?

osobnost

12/30 Spisovateľka, manželka významného prozaika a prvá slovenská feministka sa volala:

osobnost

13/30 Kto bol neúnavným zberateľom slovenských ľudových rozprávok?

osobnost

14/30 Prvý slovenský kozmonaut, ktorý letel do vesmíru, bol:

osobnost

15/30 Za vlády ktorého kniežaťa prišli na Veľkú Moravu vierozvestovia sv. Cyril a Metod?

osobnost

16/30 Ktorý národovec a politik spoluzakladal v roku 1905 Slovenskú ľudovú stranu?

osobnost

17/30 Ktorého legendárneho zbojníka stvárnil vo filme Paľo Bielik:

osobnost

18/30 Ako sa volá jeden z najznámejších slovenských architektov, o. i. aj autor Štefánikovej mohyly na Bradle?

osobnost

19/30 Ktorému spevákovi dali Nemci prezývku slovenský Tom Jones?

osobnost

20/30 Ako sa volal medzivojnový politik, člen Demokratickej strany a stúpenec jednoty Čechov a Slovákov?

osobnost

21/30 Zakladateľom teórie plynových a parných turbín bol fyzik a vynálezca:

osobnost

22/30 Výrazná predstaviteľka slovenského dramatického herectva sa volala:

osobnost

23/30 Ktorý politik sedel vo väzení za buržoázny nacionalizmus a neskôr bol predstaviteľom komunistickej normalizácie po roku 1968?

osobnost

24/30 Kto vynašiel v Amerike prvý použiteľný padák, no po návrate do Smoleníc žil v ústraní ako murársky majster?

osobnost

25/30 Básnik, ktorého tvorbu milujú nielen dospelí čitatelia, ale aj tí najmenší:

osobnost

26/30 Rodák z Vrbového, gróf, ktorý sa na svojich dobrodružných výpravách stal dokonca kráľom Madagaskaru:

osobnost

27/30 Básnik, ktorý písal aj rozsiahle epické skladby vo veršoch, sa volal:

osobnost

28/30 Ako sa volal očovský rodák - encyklopedista, filozof a prvý slovenský polyhistor v Uhorsku?

osobnost

29/30 29. Právnik a politik, ktorého popravili v 50. rokoch ako buržoázneho nacionalistu, sa volal:

osobnost

30/30 Autor Démona súhlasu, Panny zázračnice, Navrávačiek či Písačiek, ktorý si pohneval komunistickú moc a až do svojej smrti bol v hľadáčiku ŠtB, bol:

osobnost