SUPER KVÍZ

Spiš nie sú len pamiatky, ale aj osobitné nárečie. Vyskúšajte si, ako ho poznáte!

Okrem beznádejných snáh o vyhlásenie Spišského kráľovstvá sa Spišiaci preslávili aj množstvom vlastných výrazov, ktorým rozumie len málo zvyšných Slovákov. Tu je zopár z nich, skúste, ktoré uhádnete?

Keď poviete Spišiakovi, že „hutorí“, obráti oči v stĺp. Spišiaci totiž „rečujú“
Zdroj: Shutterstock

1/17 Svadba bez neho je nepredstaviteľná. Čo je to teda ancug?

svadba

2/17 Čo je bigľajz?

Skanzen pod Ľubovnianskym hradom

3/17 Tento výraz používame každý deň - caha.

Máte to v posteli

4/17 Ak na Spiši niekoho nahneváte, dopraje vám herešt.

Tanečníci z Folkórneho súboru Čačina zo Spišskej Novej Vsi

5/17 Spišiaci sú vraj „šľepí“, ale zopár vecí vraj majú veľkých, medzi nimi aj bembeľ, čo to je?

.

6/17 Slovo šifoner nie je neznáme ani starým Prešpurákom:

.

7/17 Bez tejto maličkosti sa z domu nevychádzalo, čo by teda mohla byť šnoptihľa:

.

8/17 Firang ste tiež našli v každej domácnosti

.

9/17 Kto vyliezol na dach, ten bol frajer, pretože išlo o:

Spišské Vlachy

10/17 Ak ste mali štípanec od bogara, znamenalo to, že si vás našiel:

Štípanec zmierni medovka, pomliaždite ju a priložte

11/17 Ak vám Spišiak povie, že prešli tri fertale, myslí tým:

.

12/17 Hustka bola ozdobou malých dievčat aj starších žien, takže asi uhádnete, o čo išlo:

.

13/17 Tretuár je spomienkou na Francúzov, ktorí žili na Spiši, ide teda o:

.

14/17 To je taký bitang, hovoria chlapcom a myslia tým, že je:

.

15/17 Ak o vás hovoria, že veľa ľapotace, znamená, že veľa:

Spiš

16/17 Švablik poznajú všade na svete, ale viete, čo znamená? Môže ísť o:

Skanzen pod Ľubovnianskym hradom

17/17 Gruľa je výraz, ktorým kvíz uzatvárame, kto ho nepozná, ten asi v živote nebol na Spišskom hrade:

.