SUPER KVÍZ

KVÍZ: Zmaturovali by ste z dejepisu? Prevetrajte si vedomosti z histórie!

V globalizovanom svete plnom informačných technológií je celkom bežné, že ľudia často vedia viac o tom, čo sa dialo a deje mimo našu krajinu ako u nás doma. Skúste zaloviť v pamäti a spomeňte si, čo utváralo históriu nášho kúska Európy.

slovania
Zdroj: Archív

1/15 Kde sa našli archeologické dôkazy o prítomnosti človeka neandertálskeho?

2/15 Z akého obdobia pochádza keramická soška Hrádockej venuše prezývanej aj Magna Mater?

3/15 Ktoré etnikum sa považuje za prvé historicky známe na našom území?

4/15 Ako sa nazývala rímska pohraničná osada v Rusovciach?

5/15 Kedy sa začalo veľké sťahovanie národov v Európe?

6/15 Ako sa nazýval štátny útvar Slovanov v strednej Európe, ktorý existoval v 7. storočí?

7/15 Kto spojil Moravské a Nitrianske kniežatstvo a vytvoril Veľkú Moravu?

8/15 V ktorom roku prišli na Veľkú Moravu vierozvestcovia Konštantín a Metod?

9/15 Kedy sa Štefan I. stal prvým uhorským kráľom?

10/15 Kde bola prvá uhorská mincovňa, v ktorej sa razili strieborné denáre kráľa Štefana I.?

11/15 Ktorý vládca západného a stredného Slovenska mal prezývku „pán Váhu a Tatier“?

12/15 Kedy sa mesto Prešporok (dnešná Bratislava) stalo korunovačným mestom Uhorského kráľovstva?

13/15 Ktorý slovenský učenec bol poradcom Márie Terézie a významne ovplyvnil školské reformy?

14/15 Ktorý panovník vydal v roku 1781 Tolerančný patent a Patent o zrušení nevoľníctva?

15/15 Ako sa volal posledný rakúsko-uhorský cisár pred vznikom Československa?