SUPER KVÍZ

KVÍZ Toto zvládnu aj školáci! Viete aké plody majú jednotlivé stromy?

Tie najjednoduchšie otázky bývajú často tie najťažšie. Otázky z prírodovedy zvládnu aj malé deti v škole. No keď príde na ich zodpovedanie v dospelosti, je to už podstatne ťažšie. Viete napríklad správne pomenovať plody, ktoré rodia rôzne stromy?

Mišpuľa obyčajná
Zdroj: Shutterstock

1/12 Ktorý ihličnatý strom má okrúhle šišky?

2/12 Na akom strome rastú lieskové orechy?

3/12 Aké plody rastú na dube?

4/12 V čom rastú gaštany?

5/12 Ako sa volajú plody, ktoré rastú na brezách?

6/12 Na akom strome rastú bukvice?

7/12 Na akom strome rastú vlašské orechy?

8/12 Ktorý listnatý strom má šišky?

9/12 Aké plody má jarabina?

10/12 Ktorý strom má plod v podobe krídlatej dvojnažky?

11/12 Ktoré ovocie nerastie na strome?

12/12 Aké plody rastú na vŕbe?