SUPER KVÍZ

KVÍZ: Poznáte historické názvy slovenských miest a obcí? Otestujte sa!

Mnohé slovenské mestá a obce zaznamenali vo svojej histórii zmenu názvu. Našli sa však aj také, že napriek snahe obyvateľov návrat k pôvodnému názvu sa nepodaril. Poznáte ešte niektoré z nich?

Štiavnické Bane majú svoj názov od roku 1948, kedy takto premenovali niekdajšiu obec Piarg. Starousadlíci ho používajú bežne aj teraz.
Zdroj: archív obce

1/10 Ktorá obec sa volala v minulosti Švermovo?

2/10 Kam by ste dnes cestovali, keby ste chceli navštíviť niekdajšiu obec Čeklís?

3/10 Stará Ďala dnes nesie názov významného spisovateľa a dejateľa. Ktorého?

4/10 Dovolenkovali ste už niekedy v meste, ktoré sa volalo v minulosti Čalovo? Ako sa volá dnes?

5/10 Obyvatelia mesta Šafárikovo túžili vrátiť sa k pôvodnému názvu, a podarilo sa. O ktorom meste je reč?

6/10 Obec Sládečkovce zmenila názov niekoľkokrát. Napokon sa predsa len ustálil na tom dnešnom. Ktorom?

7/10 Domáci mali obrovskú snahu vrátiť sa k pôvodnému názvu Guty, ale nevyšlo to. Ako sa volá mesto dnes?

8/10 Počuli ste o obci Pálkovičovo? Tá už dnes neexistuje, keďže v roku 1990 došlo k zmene názvu. Ako sa volá dnes?

9/10 V obci, ktorá bola v minulosti Pered sa v roku 2012 konalo referendum o návrat k historického názvu. Domáci to chceli, zákonodarci nie. Viete jej názov?

10/10 Mesto Beš premenovali v roku 1948. Ako sa volá dnes?