Únava, pocit chladu, búšenie srdca. Prejavy málokrvnosti bývajú zväčša nevýrazné, človek na sebe nemusí vôbec nič spozorovať. Vyšetrenie krvi povie viac.

Anémia, ľudovo povedané málokrvnosť, postihujú ľudí v každom veku. Týkajú sa detí, tehotných žien i starších ľudí. Mnohí si myslia, že anémia je obyčajný nedostatok železa. To je však chyba. Je pravda, že najčastejšie anémie sú spôsobené nedostatkom železa, veľmi časté sú však aj anémie pri chronických chorobách (ACD), na ktoré sa málo myslí. Sú to anémie, ktoré sprevádzajú zápalové, onkologické, parazitárne, imunologické a iné ochorenia.

Anémia je teda súbor príznakov a znakov, ktorý môže vznikať ako následok nedostatkov vo výžive, narušeného vstrebávania vitamínu B12, pri nadmerných krvných stratách alebo pri neprimeranej deštrukcii červených krviniek. Ďalšie typy anémie môžu byť vyvolané ochoreniami kostnej drene, požívaním toxických látok, chorobami štítnej žľazy alebo pečene.

Čo je to krvný obraz?
Krvný obraz je laboratórne vyšetrenie základných zložiek krvi. Nie je to len spočítanie množstva červených krviniek, bielych krviniek a doštičiek. Dnešné analyzátory vedia zároveň krvinky podrobne charakterizovať. Lewkári vedia zistiť mnohé údaje a dá sa z nich veľa vyčítať. Netreba však zabúdať, že sú to „len“ laboratórne hodnoty a krvný obraz nie je choroba.

"Nestačí teda, ak dá lekár vyšetriť hladinu železa v sére, ktorá je veľmi často pri tomto type anémie nízka. Ak nezhodnotí výsledky komplexne a odporučí pacientovi liečbu železom, môže to byť zbytočné alebo mu môže železo dokonca uškodiť. Časté sú aj anémie, ktoré sprevádzajú nedostatok vitamínu B12. Vtedy  treba pacientovi vyšetriť pacientovi žalúdok, lebo veľmi častou príčinou tohto nedostatku sú chronické zápaly žalúdočnej sliznice," hovorí hematologička MUDr. Hana Krutá. 

Článok pokračuje na ďalšej strane...

Diskusia