Ruská vláda aktualizovala "zoznam cudzích štátov, ktoré vykonávajú nepriateľské akcie voči ruským diplomatickým a konzulárnym misiám v zahraničí.

Zaradila naň aj Grécko, Dánsko, Slovinsko, Chorvátsko a Slovensko. TASR prevzala túto informáciu v piatok z agentúry RIA Novosti, ktorá sa odvoláva na tlačovú službu ruskej vlády. Vládny dokument uvádza aj počet osôb nachádzajúcich sa na území Ruska, s ktorými môžu diplomatické misie nepriateľských krajín a ich konzulárne úrady uzatvárať pracovné zmluvy.

Grécko má tento limit stavený na 34 ľudí, Dánsko na 20 a Slovensko na 16. Slovinsko a Chorvátsko už na svojich diplomatických misiách a konzulárnych úradoch nemôžu zamestnávať miestnych zamestnancov.

Ruská vláda upozornila, že tento zoznam nie je konečný a "s prihliadnutím na prebiehajúce nepriateľské akcie cudzích štátov namierené proti ruským misiám v zahraničí" sa môže rozšíriť. V máji minulého roka boli podobné obmedzenia uvalené na diplomatické zastúpenia Spojených štátov a Českej republiky. RIA Novosti pripomenula, že tieto opatrenia stanovuje prezidentský výnos z 23. apríla 2021.

Pokračovanie na ďalšej strane...

Diskusia