V ohnisku vtáčej chrípky v Trhových Dušníkoch na Příbramsku sa preukázal nebezpečný subtyp vírusu H5N1, ktorý sa môže preniesť na človeka. Z ľudí, ktorí sa ním vo svete nakazili, viac ako polovica zomrela.

Zdrojom nákazy boli pravdepodobne voľne žijúce vodné vtáky. „Ide o subtyp H5N1, ktorý na rozdiel od H5N8 môže byť potenciálne prenosný na človeka. Odovzdali sme túto informáciu krajskej hygienickej stanici,“ uviedol Peter Majer z českej Štátnej veterinárnej správy. Vírus zistili u drobného chovateľa, ktorý nahlásil úhyn piatich husí. Okrem nich sa na jeho farme nachádzalo ešte 16 sliepok a 11 kačíc. Zostávajúcu hydinu veterinári utratili. V okolí ohniska vyhlásili ochranné a dozorné pásmo, kde sú sprísnené podmienky napríklad na presun hydiny. Hygienici zisťujú, kto všetko prišiel do priameho styku so zvieratami. „Tým ľuďom potom nariadime lekársky dohľad. To znamená, že informujeme ich praktického lekára, oni sa budú pozorovať, a ak by sa zmenil ich zdravotný stav alebo by zaznamenali nejaké ťažkosti, okamžite budú musieť kontaktovať svojho praktického lekára,“ povedala hovorkyňa ŠVS Dana Šalamunová.

Jediným riešením pri potvrdení vtáčej chrípky je likvidácia celých chovov hydiny, ktoré zasiahla.
Zdroj: ilustračné foto

Článok pokračuje na ďalšej strane.

Diskusia