Už ste videli ako mravce nosia potravu do mraveniska? Vytvárajú parádne cestičky na ktorých sa dosciplinovane pohybujú a nikdy sa nezrazia. AKO TO ROBIA?

Premávku vo svete mravcov podrobne študovali vedci z Research Center on Animal Cognition (CNRS) a University of Arizona. Natočili množstvo videí, ktoré potom pozorne analyzovali, aby zistili ako sa mravčí pocestní správajú. Ako referuje stoplusjednicka.cz zaznamenali rôzne hustú premávku, od 400 po 25 600 účastníkov, na jednej "komunikácii" a s prekvapením zistili, že s rastúcim množstvo mravcov sa rýchlosť pohybu na mravčej "diaľnici" zvyšovala, až sa postupne ustálila na konštantnom tempe. Doprava sa nezastavila.

Článok pokračuje na ďalšej strane.

Diskusia