Vo väčšine ľudí vzbudzujú nielen strach, ale i odpor. Pre staroveký Východ boli symbolom života, múdrosti, no aj chaosu.

Arabi ho považovali za démonickú silu zla. Biblické texty od neskorších židovských a kresťanských autorov v ňom videli diabla. Grécky filozof Platón veril, že človek má dve duše: jednu smrteľnú a druhú nesmrteľnú. Pri narodení sa podľa neho smrteľná duša človeka vtelí do nejakého zvieraťa. A práve duša hlupákov a pätolizačov sa vraj vteľuje do hada.

Božskú úctu hady požívali v starovekom Egypte, kde ich uctievali všemožnými spôsobmi. Egyptský faraón mal na svojej korune znázornené dve kobry, ktoré symbolizovali Horný a Dolný Egypt. Ako posvätné zvieratá ich dokonca aj mumifikovali, na rozličných pohrebiskách archeológovia objavili zabalzamované hadie telá, pochované v dlhých úzkych rakvách.

Biblia hovorí, že had presvedčil Evu, aby ochutnala jablko zo zakázaného stromu. Had chcel takto znevážiť Boha v očiach ženy.
Zdroj: Shutterstock
Diskusia

K tomuto článku nie je možné pridávať diskusné príspevky.